ARION, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 831,003 4773 72610 3853 020
Časové rozlíšenie aktív 6,000,00009,003,0093,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-1,23-1,26-1,59-1,16
Celkové tržby 7 18710 37717 12318 65028 769
Celkový dlh 16 07018 53517 83827 95722 470
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -539,00-1 409-362,00-455,00-1 038
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 539,001 409362,00455,001 038
Čistý cash flow -870,001 047-93,00-583,00-1 073
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -181,00-946,004 4202 8393 601
Čistý zisk -181,00-946,003 4601 8792 641
Čistý zisk v minulom roku -946,003 4601 8792 641-215,00
Cudzie zdroje 15 23915 05814 11217 57219 450
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,5372,7471,52195,4923,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,4068,5969,00193,1621,62
Doba obratu aktív 42,21122,3079,42204,5140,29
Doba obratu pohľadávok 14,5372,7471,52195,4923,20
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00002,82
Doba splácania záväzkov 861,24839,09565,04851,06418,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 806,95645,51374,93543,51297,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 23,5886,92105,79159,9440,58
EBIT v minulom roku -946,004 4202 8393 601745,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -181,00-946,004 4202 8393 601
EBITDA -92,00-824,004 5122 8133 787
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -92,00-824,004 5122 8133 787
Finančná páka -0,0545-0,2309-0,2640-0,5910-0,1553
Finančné účty 539,001 409362,00455,001 038
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 18,344,333,791,696,44
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -18,34-4,33-3,79-1,69-6,44
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -181,00-946,004 4202 9503 601
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 19,125,284,722,667,38
Krátkodobé pohľadávky 286,002 0683 3559 9271 739
Krátkodobé záväzky 15 88718 35217 58927 60022 293
Náklady na predaný tovar 7 1169 32611 91115 36622 060
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 7337 98311 36211 83719 435
Obežný majetok 825,003 4773 71710 3822 927
Obrat aktív 8,652,984,601,789,06
Obrat obežného majetku 8,712,984,611,799,35
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,0000129,57
Osobné náklady 0,00001 8710,0000189,002 547
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,00122,0092,0085,00186,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 435,001 9013 2935 1872 161
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -181,00-946,003 4601 8792 641
Podiel EBIT k aktívam -0,2178-0,27211,190,27341,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2178-0,27211,190,27341,19
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64860,40520,09720,04380,3437
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,780,00000,05960,4805
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,56170,000016,772,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,56170,000016,772,08
Pohľadávky z obchodného styku 126,001 9503 2379 8091 621
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,5214,38-151,74-30,14-18,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 19,345,334,792,697,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-1,23-1,26-1,59-1,16
Pridaná hodnota 70,001 0515 2123 1695 301
Primárna platobná neschopnosť 3,450,97491,020,52881,33
Rentabilita aktív, ROA -0,2178-0,27210,92860,18090,8745
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -174,67-22,493,959,945,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -174,67-22,493,959,945,93
Služby 338,00445,00368,001 873811,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 831,003 4773 72610 3853 020
Spotreba materiálu… 45,00898,00181,001 6561 814
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 18610 37717 12318 64627 361
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000111,000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 8579 00111 70211 58019 687
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 329,001 3765 4216 9557 674
Účtovný cash flow -870,001 047-93,00-583,00-1 073
Vlastné imanie -15 239-15 058-14 112-17 572-19 450
Všetky záväzky 16 07018 53517 83827 95722 470
Výsledok hospodárenia -92,00-824,004 5122 9243 787
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -92,00-824,004 5122 9243 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -181,00-946,003 4601 8792 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -946,003 4601 8792 641-215,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -181,00-946,004 4202 8393 601
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000150,00
Záväzky 16 07018 53517 83827 95722 470
Záväzky z obchodného styku 435,001 9013 2935 1872 161
Zisk pred zdanením -181,00-946,004 4202 8393 601
Zmena EBIT 0,1913-0,21401,560,78844,83
Účtovné závierky