LIBERTA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 286 455292 627337 847238 176214 817
Bankové úvery 22 27633 7024 58722 39841 029
Bežná likvidita III. stupeň 2,964,454,793,062,33
Bežné bankové úvery 18 41218 1624 58721 77913 670
Časové rozlíšenie aktív 1 5403 2043 2341 7092 516
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1795-0,83661,551,060,5871
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62280,44820,30440,57821,25
Celkové tržby 227 409302 471533 585512 569553 315
Celkový dlh 109 93190 56578 84187 261119 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -235 655-238 320-307 266-187 133-109 400
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 257 931272 022311 853209 531150 429
Čistý cash flow -14 091-39 831102 32259 10240 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 49871 288138 44074 22756 871
Čistý zisk 26 97451 147108 09155 59636 658
Čistý zisk v minulom roku 51 147108 09155 59636 65878 940
Cudzie zdroje -176 524-202 062-259 006-150 915-95 318
Daň z príjmov 13 34017 34529 54215 47415 471
Daň z príjmov v minulom roku 17 34529 54215 47415 47127 039
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 34017 34529 54215 47415 471
Dlhodobé bankové úvery 3 86415 5400,0000619,0027 359
Dlhodobý dlh 3 86415 5400,0000619,0027 359
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,0521,1715,1718,3826,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,2120,0514,5917,7818,61
Doba obratu aktív 459,89359,72231,62170,45141,96
Doba obratu pohľadávok 43,0521,1715,1718,3826,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,0558,5345,1839,8945,55
EBIT v minulom roku 71 288138 44074 22756 871108 893
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 49871 288138 44074 22756 871
EBITDA 49 45678 171146 392122 184107 271
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 45678 171146 392122 184107 271
Finančná páka 1,621,451,301,582,25
Finančné účty 257 931272 022311 853209 531150 429
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6162-0,6905-0,7666-0,6336-0,4437
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61620,69050,76660,63360,4437
Hrubá marža 0,67310,56370,45640,40850,3159
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 47772 034140 718116 683100 493
Krátkodobé pohľadávky 26 81417 22022 13125 68439 468
Krátkodobé záväzky 78 51647 61165 90555 73668 922
Krytie dlhovej služby 15,5327,96181,4038,7022,62
Materiál 170,00181,00192,00230,00159,00
Nákladové úroky 3 1842 796807,003 1574 742
Nákladové úroky v minulom roku 2 796807,003 1574 7422 914
Náklady na predaný tovar 74 284126 434288 858300 645377 521
Neobežný majetok 0,00000,0000437,001 02222 245
Obežný majetok 284 915289 423334 176235 445190 056
Obrat aktív 0,79371,011,582,142,57
Obrat neobežného majetku 0,00000,00001 218499,0424,83
Obrat obežného majetku 0,79801,031,592,172,91
Odpisy 0,0000874,001 17242 44643 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000437,00586,0021 22321 770
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000437,00586,0021 22321 770
Osobné náklady 102 78289 40796 39698 56889 912
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9796 1375 6755 5016 780
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 53 34633 97437 30541 42259 822
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 97452 021109 26398 04280 198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20920,29100,50910,40690,3898
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90040,92960,92310,87970,7003
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67150,52440,39580,47080,5143
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,912,532,121,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,892,501,481,31
Pohľadávky z obchodného styku 20 06416 31421 28424 83828 162
Pohotová likvidita II. stupeň 2,954,454,783,062,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,535,07-2,53-2,55-2,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,43-14,25126,7918,728,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38380,30950,23340,36640,5563
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62280,44820,30440,57821,25
Pridaná hodnota 153 066170 489243 534209 375174 814
Primárna platobná neschopnosť 2,662,081,751,672,12
Rýchla likvidita I. stupeň 2,664,144,422,701,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,221,160,53860,71421,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,221,160,53860,71421,11
Služby 62 762109 835267 013284 011356 157
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 286 455292 627337 847238 176214 817
Spotreba materiálu… 11 52216 59921 84516 63421 364
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 27633 7024 58722 39841 029
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 227 350296 923532 392510 020552 336
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00001,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 227 350296 923532 392510 020552 335
Účtovný cash flow -14 091-39 831102 32259 10240 467
Úročený dlh 22 27633 7024 58722 39841 029
Úrokové krytie 13,6625,50171,5523,5111,99
Vlastné imanie 176 524202 062259 006150 91595 318
Všetky záväzky 109 93190 56578 84187 261119 499
Výsledok hospodárenia 49 45677 297145 22079 73863 732
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 45677 297145 22079 73863 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 97451 147108 09155 59636 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 147108 09155 59636 65878 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 31468 492137 63371 07052 129
Zásoby 170,00181,00192,00230,00159,00
Záväzky 109 93190 56578 84187 261119 499
Záväzky z obchodného styku 53 34633 97437 30541 42259 822
Zisk pred zdanením 40 31468 492137 63371 07052 129
Zmena EBIT 0,61020,51491,871,310,5223