LIBERTA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 292 627337 847238 176214 817264 747
Bankové úvery 33 7024 58722 39841 0296 732
Bežná likvidita III. stupeň 4,454,793,062,331,99
Bežné bankové úvery 18 1624 58721 77913 6706 732
Časové rozlíšenie aktív 3 2043 2341 7092 51652 748
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1971-0,3951-0,3916-0,4245-0,8860
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,83661,551,060,58710,9632
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44820,30440,57821,251,65
Celkové tržby 302 471533 585512 569553 3150,0000
Celkový dlh 90 56578 84187 261119 499165 027
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -238 320-307 266-187 133-109 400-81 620
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 272 022311 853209 531150 42988 352
Čistý cash flow -39 831102 32259 10240 46788 352
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 288138 44074 22756 871-294 936
Čistý zisk 51 147108 09155 59636 658-297 433
Čistý zisk v minulom roku 108 09155 59636 65878 940132 734
Cudzie zdroje -202 062-259 006-150 915-95 318-99 720
Daň z príjmov 17 34529 54215 47415 4710,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 54215 47415 47127 0390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 34529 54215 47415 4710,0000
Dlhodobé bankové úvery 15 5400,0000619,0027 3590,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00002 682
Dlhodobý dlh 15 5400,0000619,0027 3590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,1715,1718,3826,0827,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,0514,5917,7818,6115,91
Doba obratu aktív 359,72231,62170,45141,96133,88
Doba obratu pohľadávok 21,1715,1718,3826,0829,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000072,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,5345,1839,8945,5546,39
EBIT v minulom roku 138 44074 22756 871108 893134 028
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 288138 44074 22756 871-294 936
EBITDA 78 171146 392122 184107 271-237 943
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 171146 392122 184107 271-237 943
Finančná páka 1,451,301,582,252,65
Finančné účty 272 022311 853209 531150 42988 352
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6905-0,7666-0,6336-0,4437-0,3767
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69050,76660,63360,44370,3767
Hrubá marža 0,56370,45640,40850,31590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 034140 718116 683100 493-238 768
Krátkodobé pohľadávky 17 22022 13125 68439 46854 824
Krátkodobé záväzky 47 61165 90555 73668 92291 731
Krytie dlhovej služby 27,96181,4038,7022,62-95,29
Materiál 181,00192,00230,00159,00229,00
Nákladové úroky 2 796807,003 1574 7422 497
Nákladové úroky v minulom roku 807,003 1574 7422 9141 294
Náklady na predaný tovar 126 434288 858300 645377 521461 485
Neobežný majetok 0,0000437,001 02222 24565 912
Obežný majetok 289 423334 176235 445190 056146 087
Obrat aktív 1,011,582,142,572,73
Obrat neobežného majetku 0,00001 218499,0424,8310,95
Obrat obežného majetku 1,031,592,172,914,94
Odpisy 874,001 17242 44643 54031 502
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 437,00586,0021 22321 77031 502
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 437,00586,0021 22321 7700,0000
Osobné náklady 89 40796 39698 56889 9120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 1375 6755 5016 780825,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 97437 30541 42259 8220,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 52 021109 26398 04280 198-265 931
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21690,41010,32080,2689-2,79
Podiel EBIT k aktívam 0,24360,40980,31160,2647-1,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,24360,40980,31160,2647-1,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29100,50910,40690,3898-1,70
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92960,92310,87970,70030,3337
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52440,39580,47080,51430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5641
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,912,532,121,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,892,501,481,318,26
Pohľadávky z obchodného styku 16 31421 28424 83828 16231 458
Pohotová likvidita II. stupeň 4,454,783,062,331,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,07-2,53-2,55-2,36-1,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,25126,7918,728,5335,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,30950,23340,36640,55630,6233
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44820,30440,57821,251,65
Pridaná hodnota 170 489243 534209 375174 814260 323
Primárna platobná neschopnosť 2,081,751,672,120,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,17480,31990,23340,1706-1,12
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25310,41730,36840,3846-2,98
Rýchla likvidita I. stupeň 4,144,422,701,820,8973
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,160,53860,71421,11-0,6936
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,160,53860,71421,11-0,6936
Služby 109 835267 013284 011356 157427 711
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 292 627337 847238 176214 817264 747
Spotreba materiálu… 16 59921 84516 63421 36433 774
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 33 7024 58722 39841 0296 732
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 296 923532 392510 020552 336721 808
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 296 923532 392510 020552 335721 808
Účtovný cash flow -39 831102 32259 10240 46788 352
Úročený dlh 33 7024 58722 39841 0296 732
Úrokové krytie 25,50171,5523,5111,99-118,12
Vlastné imanie 202 062259 006150 91595 31899 720
Všetky záväzky 90 56578 84187 261119 499165 027
Výsledok hospodárenia 77 297145 22079 73863 732-269 445
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 77 297145 22079 73863 732-269 445
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 147108 09155 59636 658-297 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 108 09155 59636 65878 940132 734
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 68 492137 63371 07052 129-273 143
Zásoby 181,00192,00230,00159,00229,00
Záväzky 90 56578 84187 261119 499165 027
Záväzky z obchodného styku 33 97437 30541 42259 8220,0000
Zisk pred zdanením 68 492137 63371 07052 129-273 143
Zmena EBIT 0,51491,871,310,5223-2,20