PROBEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 50711 6527 7387 5416 714
Bežná likvidita III. stupeň 5,837,215,435,825,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8240-0,7432-1,09-1,02-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,984,614,844,924,52
Celkové tržby 11 55713 1459 0098 9983 997
Celkový dlh 1 6301 6171 4251 2951 306
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 491-7 458-6 903-6 375-5 903
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 4917 4586 9036 3755 903
Čistý cash flow 6 4917 4586 9036 3755 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 741,004 203989,001 318344,00
Čistý zisk 573,003 723509,00838,00-136,00
Čistý zisk v minulom roku 3 723509,00838,00-136,00-480,00
Cudzie zdroje -7 877-10 035-6 313-6 246-5 408
Daň z príjmov 168,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 168,00480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,25116,5033,8347,3074,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,0933,1733,8334,3674,06
Doba obratu aktív 300,26323,67313,51305,90613,11
Doba obratu pohľadávok 95,25116,5033,8347,3074,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,4844,9257,7352,53119,26
EBIT v minulom roku 4 203989,001 318344,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 741,004 203989,001 318344,00
EBITDA 813,004 2851 0651 386433,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 813,004 2851 0651 386433,00
Efektívna daňová sadzba 0,22670,11420,48530,36421,40
Finančná páka 1,211,161,231,211,24
Finančné účty 6 4917 4586 9036 3755 903
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8285-0,8612-0,8158-0,8283-0,8055
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82850,86120,81580,82830,8055
Hrubá marža 0,91530,97300,95200,96290,9617
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 741,004 203989,001 318344,00
Krátkodobé pohľadávky 3 0164 194835,001 166811,00
Krátkodobé záväzky 1 6301 6171 4251 2951 306
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 350,00350,00250,00250,00150,00
Náklady na predaný tovar 979,00350,00432,00334,00153,00
Obežný majetok 9 50711 6527 7387 5416 714
Obrat aktív 1,221,131,161,190,5953
Obrat obežného majetku 1,221,131,161,190,5953
Osobné náklady 9 6318 4507 5087 2133 368
Ostatné náklady na finančnú činnosť 72,0082,0076,0068,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 573,003 723509,00838,00-136,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68280,64010,89210,84540,8792
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91050,66070,87540,83250,8762
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,56170,56740,76620,70851,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,511,141,201,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,511,141,201,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,56170,56760,76620,70851,48
Pohľadávky z obchodného styku 1 0161 194835,00847,00811,00
Pohotová likvidita II. stupeň 5,837,215,435,825,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,21-1,35-0,9145-0,9798-0,9161
Pridaná hodnota 10 57812 7908 5778 6643 844
Rýchla likvidita I. stupeň 3,984,614,844,924,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,000,37741,340,93433,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,000,37741,340,93433,02
Služby 979,00350,00431,00334,00153,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 50711 6527 7387 5416 714
Spotreba materiálu… 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 55713 1409 0098 9983 997
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 55713 1409 0098 9983 997
Účtovný cash flow 6 4917 4586 9036 3755 903
Vlastné imanie 7 87710 0356 3136 2465 408
Všetky záväzky 1 6301 6171 4251 2951 306
Výsledok hospodárenia 813,004 2851 0651 386433,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 813,004 2851 0651 386433,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 573,003 723509,00838,00-136,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 723509,00838,00-136,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 741,004 203989,001 318344,00
Záväzky 1 6301 6171 4251 2951 306
Záväzky z obchodného styku 350,00350,00250,00250,00150,00
Zisk pred zdanením 741,004 203989,001 318344,00
Zmena EBIT 0,17634,250,75043,830,0000
Účtovné závierky