EXPERTA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 40 52649 45380 21831 3418 846
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,761,132,600,2882
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000085,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3000-0,4287-1,22-0,68900,1427
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32130,74371,011,100,1020
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94080,57941,640,6281-1,41
Celkové tržby 118 627154 625129 13586 4870,0000
Celkový dlh 19 64518 14149 79512 09130 348
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 265-13 422-24 120-13 263-3 069
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 26513 42237 12013 2633 069
Čistý cash flow 6 26513 42237 12013 2633 069
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 07516 13012 7643 127-13 746
Čistý zisk 742,0012 83511 1742 647-13 746
Čistý zisk v minulom roku 12 83511 1742 6479 299-2 950
Cudzie zdroje -20 881-31 312-30 423-19 25021 502
Daň z príjmov 333,003 2951 590480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2951 590480,00499,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 333,003 2951 590480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000175,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,1943,1254,4176,3456,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,2737,0654,4176,3456,35
Doba obratu aktív 125,54116,76226,91132,3490,35
Doba obratu pohľadávok 45,1943,1254,4176,3458,14
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000480,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,4142,61103,8850,98307,36
EBIT v minulom roku 16 13012 7643 1279 798-2 950
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 07516 13012 7643 127-13 746
EBITDA 9 13022 29413 3373 218-13 593
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 13022 29413 3373 218-13 593
Finančná páka 1,941,582,641,63-0,4114
Finančné účty 6 26513 42237 12013 2633 069
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5152-0,6332-0,3793-0,61422,43
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51520,63320,37930,6142-2,43
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 01422 22113 2713 127-13 746
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48120,36490,45780,38523,40
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000013 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 14 58618 26219 23618 0785 517
Krátkodobé záväzky 19 50018 04736 72512 07230 092
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 8192 99030 1476 3300,0000
Náklady na predaný tovar 78 323105 07579 84855 43522 863
Neobežný majetok 19 67517 76923 8620,00000,0000
Obežný majetok 20 85131 68456 35631 3418 761
Obrat aktív 2,913,131,612,764,04
Obrat neobežného majetku 5,998,705,410,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,654,882,292,764,08
Odpisy 7 9396 093508,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 9396 093508,000,00000,0000
Osobné náklady 25 02017 80134 42027 0820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 116,0073,0066,0091,00153,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 68118 92811 6822 647-13 746
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03550,40990,25730,13750,6393
Podiel EBIT k aktívam 0,02650,32620,15910,0998-1,55
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02650,32620,15910,0998-1,55
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05110,51360,29350,16230,6470
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63340,35950,69980,87350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5630
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,582,781,431,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,202,071,411,140,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 00015 69419 23618 0785 517
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,761,132,600,2882
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,33-2,33-0,8196-1,457,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48480,36680,62070,38583,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94080,57941,640,6281-1,41
Pridaná hodnota 39 50049 51249 18731 00412 872
Primárna platobná neschopnosť 0,67840,19051,570,35010,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,01830,25950,13930,0845-1,55
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03550,40990,36730,13750,6393
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32130,74370,74651,100,1020
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,150,81373,733,76-2,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,150,81373,733,76-2,23
Služby 68 88092 39568 33343 81816 724
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 52649 45380 21831 3418 846
Spotreba materiálu… 9 44312 68011 51511 6176 139
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000013 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 823154 587129 03586 43935 735
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 117 823154 587129 03586 43935 735
Účtovný cash flow 6 26513 42237 12013 2633 069
Úročený dlh 0,00000,000013 0000,00000,0000
Vlastné imanie 20 88131 31230 42319 250-21 502
Všetky záväzky 19 64518 14149 79512 09130 348
Výsledok hospodárenia 1 19116 20112 8293 218-13 593
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 19116 20112 8293 218-13 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 742,0012 83511 1742 647-13 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 83511 1742 6479 299-2 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 07516 13012 7643 127-13 746
Záväzky 19 64518 14149 79512 09130 348
Záväzky z obchodného styku 8 8192 99030 1476 3300,0000
Zisk pred zdanením 1 07516 13012 7643 127-13 746
Zmena EBIT 0,06661,264,080,31914,66