TRAVELLaB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 28 83928 8390,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,88-1,880,00000,00000,0000
Celkový dlh 61 51861 5180,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 4259 4250,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -10 825-10 8250,00000,00000,0000
Čistý cash flow -10 825-10 8250,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 32 67932 6790,00000,00000,0000
Finančná páka -0,8825-0,88250,00000,00000,0000
Finančné účty -10 825-10 8250,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,131,130,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,13-1,130,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,182,180,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci -1 400-1 4000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 8011 8010,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 62 85562 8550,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56 69656 6960,00000,00000,0000
Neobežný majetok 37 86337 8630,00000,00000,0000
Obežný majetok -9 024-9 0240,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 8011 8010,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,02-3,020,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,132,130,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,88-1,880,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 31,4831,480,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 83928 8390,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -1 400-1 4000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -10 825-10 8250,00000,00000,0000
Úročený dlh -1 400-1 4000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -32 679-32 6790,00000,00000,0000
Všetky záväzky 61 51861 5180,00000,00000,0000
Záväzky 61 51861 5180,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 56 69656 6960,00000,00000,0000