MONA - tex, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 47 80748 33359 78175 22768 142
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,100,40140,50830,4669
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,52-3,280,11050,13960,0782
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,189,58-1,67-2,03-1,88
Celkové tržby 56 31257 44251 94570 75359 825
Celkový dlh 43 88343 765148 937148 007145 941
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 743-14 978-9 855-10 159-6 080
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 74314 9789 85510 1596 080
Čistý cash flow 17 74314 9789 85510 1596 080
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -645,00-6 276-15 3147 075747,00
Čistý zisk -645,00-6 276-16 3765 019-353,00
Čistý zisk v minulom roku -6 276-16 3765 019-353,00-7 235
Cudzie zdroje -3 924-4 56889 15672 78077 799
Daň z príjmov 0,00000,0000960,001 920960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,001 920960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,001 920960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,9612,8910,7868,9327,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,8011,068,9167,5125,89
Doba obratu aktív 309,87307,12420,21388,08449,36
Doba obratu pohľadávok 12,9612,8910,7868,9327,04
Doba obratu zásob 238,97213,91341,34382,88450,37
Doba splácania záväzkov 373,66298,851 0511 0961 134
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 284,44278,091 047763,54962,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -0,54500,000014,335,680,1554
EBIT v minulom roku -6 276-15 3147 075747,00-7 152
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -645,00-6 276-15 3147 075747,00
EBITDA 253,00-6 167-15 2127 180557,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 253,00-6 167-15 2127 180557,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,06230,27671,58
Finančná páka 12,1810,58-0,6705-1,03-0,8759
Finančné účty 17 74314 9789 85510 1596 080
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0821-0,09451,490,96751,14
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08210,0945-1,49-0,9675-1,14
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 149,00-6 275-15 3177 073459,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91790,90552,491,972,14
Krátkodobé pohľadávky 1 9992 0291 53313 3624 100
Krátkodobé záväzky 43 88343 765148 937148 007145 941
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -64,000,00002 032767,0020,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-149,1452,793,98
Nákladové úroky 0,00000,0000102,00136,00140,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000102,00136,00140,0083,00
Náklady na predaný tovar 49 52357 95161 72358 21353 316
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 86653 45251 74849 29146 975
Obežný majetok 47 80748 33359 78175 22768 142
Obrat aktív 1,181,190,86860,94050,8123
Obrat obežného majetku 1,181,190,86860,94050,8123
Obrat zásob 1,531,711,070,95330,8104
Osobné náklady 5 7044 5274 5154 5214 891
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,00108,00105,00107,0098,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -645,00-6 276-16 3765 019-353,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1644-1,370,1837-0,06900,0045
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1644-1,370,1718-0,0972-0,0096
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,8402-8,89-0,46090,36052,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,19-0,1124-2,172,770,4157
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,19-0,1124-2,172,770,4157
Pohľadávky z obchodného styku 1 8211 7411 26713 0873 926
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2212-0,30509,057,1612,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000096,6274,7043,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91790,90552,491,972,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,189,58-1,67-2,03-1,88
Pridaná hodnota 6 789-509,00-9 79612 5402 033
Primárna platobná neschopnosť -0,03510,00001,600,05860,0051
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1644-1,370,1837-0,06900,0045
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 173,45-7,10-9,7920,61262,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 173,45-7,10-9,7920,61262,01
Služby 2 8671 7126 5414 6502 528
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 80748 33359 78175 22768 142
Spotreba materiálu… 3 7902 7873 4344 2723 813
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 31257 44251 92770 75355 349
Tržby z predaja tovaru 56 31257 44251 92770 75355 349
Účtovný cash flow 17 74314 9789 85510 1596 080
Úrokové krytie 0,00000,0000-150,1452,025,34
Vlastné imanie 3 9244 568-89 156-72 780-77 799
Všetky záväzky 43 88343 765148 937148 007145 941
Výsledok hospodárenia 253,00-6 167-15 2127 180557,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 253,00-6 167-15 2127 180557,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -645,00-6 276-16 3765 019-353,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 276-16 3765 019-353,00-7 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -645,00-6 276-15 4166 939607,00
Zásoby 28 06531 32648 39351 70657 962
Záväzky 43 88343 765148 937148 007145 941
Záväzky z obchodného styku -64,000,00002 032767,0020,00
Zisk pred zdanením -645,00-6 276-15 4166 939607,00
Zmena EBIT 0,10280,4098-2,169,47-0,1044