3T, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 271 9302 765 5592 511 5213 792 8693 288 538
Bankové úvery 1 383 922894 107662 4931 069 4420,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,572,131,020,86730,9900
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000094 8350,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 61811 8367 9036 27311 276
Časové rozlíšenie pasív 574,0073,00308,0022,006 285
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,501,381,273,052,84
Celkové tržby 4 158 7373 368 7253 362 6596 755 8540,0000
Celkový dlh 1 961 5231 603 8291 404 4422 855 4322 428 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 197 695532 747395 9111 001 160-424 811
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 186 227361 360266 58268 282424 811
Čistý cash flow -175 13394 778198 300-274 526424 811
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 207 25093 249216 87998 76145 010
Čistý zisk 148 17654 886167 88718 7104 665
Čistý zisk v minulom roku 54 886167 88718 71064 96319 127
Cudzie zdroje -1 309 833-1 161 657-1 106 771-937 415-853 742
Daň z príjmov 41 30817 77521 10044 7000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 17 77521 10044 70022 7790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 30817 77521 10044 7000,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 383 922894 107662 493974 6070,0000
Dlhodobý dlh 1 383 922894 107662 493974 6070,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,29103,3539,6378,1460,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,25103,3436,4476,8959,49
Doba obratu aktív 293,95307,00275,34206,43203,79
Doba obratu pohľadávok 94,29103,3539,6378,1460,62
Doba obratu zásob 0,00000,00004 6350,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000213 4060,0000135,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,9368,7569,7490,4793,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000029 8890,00000,0000
EBIT v minulom roku 93 249216 87998 761117 85282 406
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 207 25093 249216 87998 76145 010
EBITDA 826 022869 3021 148 581879 283620 456
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 826 022869 3021 148 581879 283620 456
Efektívna daňová sadzba 0,21800,24460,11160,70490,0000
Finančná páka 2,502,382,274,053,85
Finančné účty 186 227361 360266 58268 282424 811
Hrubá marža 0,50980,56050,62410,29970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 985 6131 005 1231 187 079944 171609 048
Krátkodobé pohľadávky 1 049 531931 045361 5071 435 605978 270
Krátkodobé záväzky 488 932619 309636 1261 662 2421 511 026
Krytie dlhovej služby 46,4942,2241,1824,8715,38
Materiál 13 78613 75313 81513 81878 266
Nákladové úroky 17 76620 58827 89235 35140 345
Nákladové úroky v minulom roku 20 58827 89235 35130 11063 279
Náklady na predaný tovar 1 942 6181 399 9571 230 6404 681 5254 063 625
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 0880,00000,0000
Neobežný majetok 2 011 7681 447 5651 861 7142 268 8911 786 416
Obežný majetok 1 249 5441 306 158641 9041 517 7051 490 846
Obrat aktív 1,241,191,331,771,79
Obrat neobežného majetku 2,022,271,792,963,30
Obrat obežného majetku 3,252,525,194,423,95
Odpisy 689 818834 356943 368805 664555 790
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 344 909417 178471 684402 832555 790
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 344 909417 178471 684402 8320,0000
Osobné náklady 1 621 9871 417 1881 406 4891 530 2280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 63917 50715 00015 37411 408
Ostatné záväzky z obchodného styku 144 834129 30689 0941 016 3650,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 837 994889 2421 111 255824 374560 455
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76500,75060,67020,75580,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001 9290,00000,4484
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,331,491,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91710,83860,89310,86683,29
Pohľadávky z obchodného styku 1 049 107930 923332 3451 412 673960 016
Pohotová likvidita II. stupeň 2,552,110,99930,85950,9321
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,48-12,26-5,583,41-2,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,864,607,11-7,7710,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59950,57990,55920,75280,7385
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,501,381,273,052,84
Pridaná hodnota 2 120 1551 888 1072 098 7052 024 7121 826 382
Primárna platobná neschopnosť 0,13810,13890,26810,71950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38040,58340,41890,03890,2800
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,371,841,223,253,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,371,841,223,253,91
Služby 643 368401 411404 469560 018483 143
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 271 9302 765 5592 511 5213 792 8693 288 538
Spotreba materiálu… 1 299 250998 546825 0834 121 5073 589 981
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 383 922894 107662 4931 069 4420,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 150 8883 364 7283 356 0946 746 3685 890 007
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 88 11576 66426 74940 1310,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 0880,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 062 7733 288 0643 328 2576 706 2375 890 007
Účtovný cash flow -175 13394 778198 300-274 526424 811
Úročený dlh 1 383 922894 107662 4931 069 4420,0000
Úrokové krytie 11,674,537,782,791,12
Vlastné imanie 1 309 8331 161 6571 106 771937 415853 742
Všetky záväzky 1 961 5231 603 8291 404 4422 855 4322 428 511
Výsledok hospodárenia 224 319111 610231 962113 75064 666
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 224 319111 610231 962113 75064 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 148 17654 886167 88718 7104 665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 54 886167 88718 71064 96319 127
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 189 48472 661188 98763 41012 597
Zásoby 13 78613 75313 81513 81887 765
Záväzky 1 961 5231 603 8291 404 4422 855 4322 428 511
Záväzky z obchodného styku 144 834129 30689 0941 016 3650,0000
Zisk pred zdanením 189 48472 661188 98763 41012 597
Zmena EBIT 2,220,43002,200,83800,5462
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00009 499
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00009 499
Účtovné závierky