VIP Považský Chlmec, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 797 00713 098 56713 030 32211 073 8519 992 872
Bežná likvidita III. stupeň 0,99580,55482,4715,2430,81
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32040,18992,2813,3727,39
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30470,54140,65600,55360,5353
Celkové tržby 695 250669 167686 170664 230629 307
Celkový dlh 2 754 8484 600 8165 161 5833 945 9423 484 163
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -180 764-146 113-2 619 141-2 583 585-2 232 894
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,78300,94001,080,93220,3440
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 180 764146 1132 619 1412 583 5852 232 894
Čistý cash flow 180 764146 1132 619 1412 583 5852 232 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 700 007793 132947 582796 995285 463
Čistý zisk 544 407629 013740 830619 200216 503
Čistý zisk v minulom roku 629 013740 830619 200216 503197 681
Cudzie zdroje -9 042 159-8 497 751-7 868 739-7 127 909-6 508 709
Daň z príjmov 143 023163 962195 842177 79561 279
Daň z príjmov v minulom roku 163 962195 842177 79561 27956 140
Daň z príjmov z bežnej činnosti 143 023163 962195 842177 79561 279
Dlhodobé pohľadávky 4 984 4135 034 1836 042 0837 599 3306 993 920
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 200,85154,74119,89204,70162,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 168,06128,47109,91196,51154,59
Doba obratu aktív 6 2197 2217 1166 2765 812
Doba obratu pohľadávok 2 8282 9303 4204 5124 230
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 297,38424,12626,97109,5447,41
EBIT v minulom roku 793 132947 582796 995285 463259 340
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 700 007793 132947 582796 995285 463
EBITDA 421 179367 048513 799467 936325 185
EBITDA marža 0,60580,54850,74880,70450,5167
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 421 179367 048513 799467 936325 185
Finančná páka 1,301,541,661,551,54
Finančné účty 180 764146 1132 619 1412 583 5852 232 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7665-0,6488-0,6039-0,6437-0,6513
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76650,64880,60390,64370,6513
Hrubá marža 0,67030,75500,78080,72890,5537
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 410 461357 572547 637487 804325 000
Krátkodobé pohľadávky 381 016280 691219 519361 183278 915
Krátkodobé záväzky 564 122769 3571 147 992193 27281 520
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 353667,002 71911 17812 714
Krytie dlhovej služby 33,492 33847,090,000042,34
Nákladové úroky 12 577157,0010 9100,00007 681
Nákladové úroky v minulom roku 157,0010 9100,00007 6815 519
Náklady na predaný tovar 226 373156 860132 562159 895279 100
Neobežný majetok 6 250 8147 637 5804 149 579529 753487 143
Obežný majetok 5 546 1935 460 9878 880 74310 544 0989 505 729
Obrat neobežného majetku 0,11080,08670,16111,221,29
Odpisy 38 83338 29532 80727 871297 668
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 83338 29532 80727 871297 668
Osobné náklady 17 68314 4267 4939 0339 249
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 7189 476362,00132,00185,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 583 240667 308773 637647 071514 171
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,26000,21843,823,893,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 26,3535,0271,5053,6037,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 8,259,5813,2913,121,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,26110,22073,924,013,56
Pohľadávky z obchodného styku 318 812233 050201 251346 740265 782
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99580,55482,4715,2430,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -50,02-58,16-3,00-2,76-2,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,37930,66240,070,0000290,70
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30470,54140,65600,55360,5353
Pridaná hodnota 466 030505 247535 763484 130348 440
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32040,18992,2813,3727,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,5412,5310,058,4310,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,5412,5310,058,4310,71
Služby 216 340137 685121 841151 333267 195
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 797 00713 098 56713 030 32211 073 8519 992 872
Spotreba materiálu… 10 03319 17510 7218 56211 905
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 166 6771 036 947685 425654 025627 540
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 474 274374 8400,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000017 10010 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 692 403662 107668 325644 025627 540
Účtovný cash flow 180 764146 1132 619 1412 583 5852 232 894
Úrokové krytie 55,665 05286,850,000037,16
Vlastné imanie 9 042 1598 497 7517 868 7397 127 9096 508 709
Všetky záväzky 2 754 8484 600 8165 161 5833 945 9423 484 163
Výsledok hospodárenia 382 346328 753481 626450 06527 517
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 382 346328 753481 626450 06527 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 544 407629 013740 830619 200216 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 629 013740 830619 200216 503197 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 687 430792 975936 672796 995277 782
Záväzky 2 754 8484 600 8165 161 5833 945 9423 484 163
Záväzky z obchodného styku 3 353667,002 71911 17812 714
Zisk pred zdanením 687 430792 975936 672796 995277 782
Zmena EBIT 0,88260,83701,192,791,10
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000016 4660,00000,0000