CarTEK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 29 20442 30744 84916 78712 507
Bežná likvidita III. stupeň 0,22340,36320,38615,498,69
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000137,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1191-0,1927-0,4757-0,6588-0,7353
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08310,15590,27073,508,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,431,241,760,18830,1139
Celkové tržby 19 70631 67222 76031 0130,0000
Celkový dlh 17 20323 38628 5842 6601 279
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 429-3 646-7 737-9 307-8 256
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4293 6467 7379 3078 256
Čistý cash flow 1 4293 6467 7379 3078 256
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 4954 2794 3234 435356,00
Čistý zisk -6 9202 6562 1383 475356,00
Čistý zisk v minulom roku 2 6562 1383 475-575,00670,00
Cudzie zdroje -12 001-18 921-16 265-14 127-11 228
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,7871,8154,9270,9726,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,2760,2350,7067,3324,63
Doba obratu aktív 541,53626,71746,56226,83591,25
Doba obratu pohľadávok 44,7871,8154,9270,9726,57
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000047,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 318,99346,42475,8135,9448,69
EBIT v minulom roku 4 2794 3234 435385,00670,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 4954 2794 3234 435356,00
EBITDA 3 1305 4485 8281 9763 075
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 1305 4485 8281 9763 075
Finančná páka 2,432,242,761,191,11
Finančné účty 1 4293 6467 7379 3078 256
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4109-0,4472-0,3627-0,8415-0,8977
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41090,44720,36270,84150,8977
Hrubá marža 0,55520,18780,55880,28510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 9594 2797 3339 8101 839
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58910,55280,63730,15850,0824
Krátkodobé pohľadávky 2 4154 8483 2995 252562,00
Krátkodobé záväzky 17 20323 38628 5842 6601 030
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38,0089,0060,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 2,208,224,760,00000,0000
Nákladové úroky 1 425663,001 2250,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 663,001 2250,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 8 74318 6939 20918 1707 898
Neobežný majetok 25 36033 81333 8132 1773 552
Obežný majetok 3 8448 49411 03614 6108 818
Obrat aktív 0,67400,58240,48891,610,6173
Obrat neobežného majetku 0,77620,72870,648512,412,17
Obrat obežného majetku 5,122,901,991,850,8756
Odpisy 8 4540,0000573,001 3751 375
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 4540,0000573,001 3751 375
Osobné náklady 7 6147 3696 2315 9550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 171,001 169161,00166,001 318
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000082,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 5342 6562 7114 8501 731
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,57660,14040,13140,24600,0317
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04890,08620,17250,55440,6601
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69591,240,48990,67340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,440,80702,041,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68090,80701,871,21-0,1287
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,07260,14800,35290,34451,07
Pohľadávky z obchodného styku 2 0104 0663 0464 983521,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22340,36320,38615,478,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,40-5,19-2,10-1,52-1,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,005,506,320,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58910,55280,63730,15850,1023
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,431,241,760,18830,1139
Pridaná hodnota 10 9415 94712 7188 843-177,00
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,57660,14040,13140,24600,0317
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08310,15590,27073,508,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,504,294,901,350,4159
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,504,294,901,350,4159
Služby 460,009 448795,001 7437 236
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 20442 30744 84916 78712 507
Spotreba materiálu… 8 2839 2458 41416 427662,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 68424 64022 76031 0137 721
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000833,004 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 68424 64021 92727 0137 721
Účtovný cash flow 1 4293 6467 7379 3078 256
Úrokové krytie -3,866,453,530,00000,0000
Vlastné imanie 12 00118 92116 26514 12711 228
Všetky záväzky 17 20323 38628 5842 6601 279
Výsledok hospodárenia -5 3245 4484 4844 6011 700
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 3245 4484 4844 6011 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 9202 6562 1383 475356,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6562 1383 475-575,00670,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 9203 6163 0984 435465,00
Zásoby 0,00000,00000,000051,000,0000
Záväzky 17 20323 38628 5842 6601 279
Záväzky z obchodného styku 38,0089,0060,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 9203 6163 0984 435465,00
Zmena EBIT -1,280,98980,974711,520,5313
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 6040,00000,0000