A.K.R.TOUR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 320 075336 831354 045382 905435 253
Bankové úvery 28 12741 85857 85876 3570,0000
Bežné bankové úvery 28 12741 85857 85876 3570,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000145,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,53-1,58-1,63-1,76-2,00
Celkové tržby 78 30976 76075 60945 5680,0000
Celkový dlh 920 108918 468915 610884 953870 091
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 99 621107 570126 129131 74125 110
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2349-0,2615-0,7872-0,89920,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1174 1991 6406 0274 601
Čistý cash flow 3 1174 1991 6406 0274 601
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 121-16 515-55 089-35 397-35 598
Čistý zisk -18 395-20 072-59 516-40 973-37 320
Čistý zisk v minulom roku -20 072-59 516-40 973-25 905-50 238
Cudzie zdroje 600 033581 637561 565502 048434 838
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000332,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,320,00008,7838,43-6,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,160,00000,000026,21-6,14
Doba obratu aktív 1 5091 6031 7093 0642 352
Doba obratu pohľadávok 23,320,00008,7838,43-4,34
Doba obratu zásob 51,9552,5133,99111,1356,02
Doba splácania záväzkov 43 39831 88426 39238 5335 605
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 8423 8243 7935 9683 990
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 308,90291,10199,06525,410,0000
EBIT v minulom roku -16 515-55 089-35 397-16 711-41 537
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 121-16 515-55 089-35 397-35 598
EBITDA 3 2813 955-34 655-14 9464 119
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 2813 955-34 655-14 9464 119
Finančná páka -0,5334-0,5791-0,6305-0,7627-1,00
Finančné účty 3 1174 1991 6406 0274 601
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,871,731,591,310,9990
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,87-1,73-1,59-1,31-0,9990
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 1553 850-34 739-15 0474 022
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,552,392,221,951,70
Krátkodobé finančné výpomoci 74 61169 91169 91161 41129 711
Krátkodobé pohľadávky 4 9490,00001 8194 803-1 136
Krátkodobé záväzky 815 296803 383785 672745 846738 436
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 8037 3355 92610 1700,0000
Krytie dlhovej služby 2,581,52-10,00-3,242,39
Materiál 0,00000,00000,00000,0000288,00
Nákladové úroky 1 2742 5973 4674 6161 722
Nákladové úroky v minulom roku 2 5973 4674 6168 2348 701
Náklady na predaný tovar 56 16754 26556 38047 40848 085
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 8579 19710 8667 0659 232
Neobežný majetok 311 033331 309349 574369 924429 894
Obežný majetok 9 0425 5224 47112 9815 214
Obrat obežného majetku 8,5713,8916,913,5112,96
Obrat zásob 7,036,9510,743,286,52
Odpisy 20 27620 36520 35020 35039 620
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 27620 36520 35020 35039 620
Osobné náklady 16 25815 18319 44310 4090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00105,0084,00101,0097,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 881293,00-39 166-20 6232 300
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76400,67701,01-5,810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,102,441,77-0,25380,4048
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,480,9888-0,17230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,58240,63090,4832-0,05830,4913
Pohľadávky z obchodného styku 3 0050,00000,00003 276-1 136
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 192,50138,52342,4283,3094,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,451,620,47301,312,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,872,732,592,312,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,53-1,58-1,63-1,76-2,00
Pridaná hodnota 21 27922 42719 226-1 79319 464
Primárna platobná neschopnosť 1,930,00000,00003,100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 280,44232,23-26,42-59,21211,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 280,44232,23-26,42-59,21211,24
Služby 4 3814 0274 1193 8764 392
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 320 075336 831354 045382 905435 253
Spotreba materiálu… 44 92941 04141 39536 46734 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 102 738111 769127 769137 76829 711
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 77 44676 69275 60645 61567 549
Tržby z predaja tovaru 45 32532 0226 01027 3515 422
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 12144 67069 59618 26462 127
Účtovný cash flow 3 1174 1991 6406 0274 601
Úročený dlh 102 738111 769127 769137 76829 711
Úrokové krytie -13,44-6,36-15,89-7,67-20,67
Vlastné imanie -600 033-581 637-561 565-502 048-434 838
Všetky záväzky 920 108918 468915 610884 953870 091
Výsledok hospodárenia -16 995-16 410-55 005-35 296-35 501
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -16 995-16 410-55 005-35 296-35 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 395-20 072-59 516-40 973-37 320
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 072-59 516-40 973-25 905-50 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 395-19 112-58 556-40 013-37 320
Zásoby 976,001 3231 0122 1511 417
Záväzky 920 108918 468915 610884 953870 091
Záväzky z obchodného styku 5 8037 3355 92610 1700,0000
Zisk pred zdanením -18 395-19 112-58 556-40 013-37 320
Zmena EBIT 1,040,29981,562,120,8570