T + T, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 841 73610 445 8799 838 8139 932 03710 339 004
Bankové úvery 866 014294 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98941,241,101,241,54
Bežné bankové úvery 866 014294 0000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 34 81934 42534 6887 6977 290
Časové rozlíšenie pasív 18 65224 86962 079238 312334 059
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6720-0,0903-0,25680,11210,3203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57460,71320,88530,90500,5175
Celkové tržby 11 956 91711 025 36910 327 76610 696 3948 782 394
Celkový dlh 3 949 4304 338 2454 590 9794 605 2553 411 952
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 861 257-1 124 981-1 620 873-2 283 588-1 997 250
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7571 418 9811 620 8732 283 5881 997 250
Čistý cash flow -1 414 224-201 892-662 715286 338513 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 159 2971 251 1341 897 6081 809 312421 838
Čistý zisk 803 639907 7641 469 3311 372 046259 932
Čistý zisk v minulom roku 907 7641 469 3311 372 046259 932919 796
Cudzie zdroje -6 873 654-6 082 765-5 185 755-5 088 470-6 592 993
Daň z príjmov 342 288336 981428 277432 401154 677
Daň z príjmov v minulom roku 336 981428 277432 401154 677289 894
Daň z príjmov z bežnej činnosti 342 288336 981428 277432 401154 677
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,6756,0143,9646,9443,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,7852,9342,5946,9436,50
Doba obratu aktív 355,55352,59359,87420,67473,04
Doba obratu pohľadávok 94,6756,0143,9646,9443,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,0275,4994,39108,1573,30
EBIT v minulom roku 1 251 1341 897 6081 809 312421 8381 217 437
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 159 2971 251 1341 897 6081 809 312421 838
EBITDA 2 900 0843 052 3873 328 5243 775 2723 099 044
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 900 0843 052 3873 328 5243 775 2723 099 044
Finančná páka 1,581,721,901,951,57
Finančné účty 4 7571 418 9811 620 8732 283 5881 997 250
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6340-0,5823-0,5271-0,5123-0,6377
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63400,58230,52710,51230,6377
Hrubá marža 0,49150,56820,58820,49500,4943
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 362 8623 004 6743 563 1317 375 9713 248 462
Krátkodobé pohľadávky 2 886 7081 659 3371 201 9061 108 233940 968
Krátkodobé záväzky 2 104 4872 236 5472 580 4982 553 4461 601 970
Krytie dlhovej služby 90,5797,6553,6217,049,15
Materiál 30 91560 79852 35456 66243 139
Nákladové úroky 13 3706 3890,00004 8657 229
Nákladové úroky v minulom roku 6 3890,00004 8657 2297 747
Náklady na predaný tovar 5 252 5534 549 1003 904 0823 323 1833 636 846
Neobežný majetok 7 884 2717 272 0726 928 7266 475 5917 350 091
Obežný majetok 2 922 6463 139 3822 875 3993 448 7492 981 623
Obrat aktív 1,031,041,010,86770,7716
Obrat neobežného majetku 1,411,491,441,331,09
Obrat obežného majetku 3,813,443,472,502,68
Odpisy 1 981 0461 746 3721 520 5722 672 1782 753 252
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 990 523873 186760 2861 336 0891 376 626
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 990 523873 186760 2861 336 0891 376 626
Osobné náklady 3 738 2433 886 4783 293 2832 599 1462 729 188
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80 89776 29788 07365 15175 842
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 85,003 8140,000046,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 828 358733 121968 512907 642753 294
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 784 6852 654 1362 989 9034 044 2243 013 184
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63610,62040,54210,49090,6287
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,611,842,041,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,111,261,000,7918
Pohľadávky z obchodného styku 1 548 3821 568 0411 164 4061 108 233797 845
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97901,221,081,221,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,8630,137,83-17,77-12,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -105,78-31,600,000058,8670,99
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57460,71320,88530,90500,5175
Pridaná hodnota 5 877 2826 264 3156 074 8955 294 4014 340 758
Primárna platobná neschopnosť 0,53500,66840,83950,83000,9529
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00160,55530,61340,81801,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,361,421,381,221,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,361,421,381,221,10
Služby 3 105 9262 732 0392 160 1781 979 4002 126 752
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 841 73610 445 8799 838 8139 932 03710 339 004
Spotreba materiálu… 2 146 6271 817 0611 743 9041 343 7831 510 094
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 866 014294 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 901 63010 825 80010 140 31710 450 4868 090 234
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 771 79512 385161 3401 832 902112 630
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 129 83510 813 4159 978 9778 617 5847 977 604
Účtovný cash flow -1 414 224-201 892-662 715286 338513 186
Úročený dlh 866 014294 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 86,71195,830,0000371,9058,35
Vlastné imanie 6 873 6546 082 7655 185 7555 088 4706 592 993
Všetky záväzky 3 949 4304 338 2454 590 9794 605 2553 411 952
Výnosy budúcich období krátkodobé 18 65224 86962 079216 688331 299
Výsledok hospodárenia 1 211 3331 318 4001 896 9471 794 054418 475
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 211 3331 318 4001 896 9471 794 054418 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 803 639907 7641 469 3311 372 046259 932
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 907 7641 469 3311 372 046259 932919 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 145 9271 244 7451 897 6081 804 447414 609
Zásoby 31 18161 06452 62056 92843 405
Záväzky 3 949 4304 338 2454 590 9794 605 2553 411 952
Záväzky z obchodného styku 828 3581 048 128977 551919 878760 242
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000315 0079 03912 2366 948
Zisk pred zdanením 1 145 9271 244 7451 897 6081 804 447414 609
Zmena EBIT 0,92660,65931,054,290,3465
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 479 5000,000072 3451 141 94239 947
Účtovné závierky