Martinská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 48 860 63448 211 43549 125 44250 332 42456 865 850
Aktivácia 50 91255 34162 07362 94054 226
Bankové úvery 8 345 5485 760 2447 391 46710 334 3943 443 184
Bežná likvidita III. stupeň 0,95350,69190,57480,57440,7147
Bežné bankové úvery 3 590 8923 235 4693 349 0803 754 3113 443 184
Časové rozlíšenie aktív 31 21532 73331 37532 72834 345
Časové rozlíšenie pasív 5 1001 34815 54014 63972 183
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,64240,49330,50970,54400,6722
Celkové tržby 22 169 75323 051 73623 540 61323 202 5290,0000
Celkový dlh 19 108 28815 926 01616 580 13117 729 41822 830 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 054 0195 669 0237 373 27910 274 1493 340 220
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 291 52991 22118 18860 245102 964
Čistý cash flow 200 30873 033-42 0577 784102 964
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 429 623105 675179 672205 690601 537
Čistý zisk -2 536 825-245 700-58 595-449 90279 586
Čistý zisk v minulom roku -245 700-58 595-449 902-925 22363 993
Cudzie zdroje -29 747 246-32 284 071-32 529 771-32 588 367-33 963 491
Daň z príjmov 43 721150 151-90 296223 1910,0000
Daň z príjmov v minulom roku 150 151-90 296223 191161 9750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 721150 151-90 296223 1910,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 754 6562 524 7754 042 3876 580 0830,0000
Dlhodobý dlh 4 754 6562 524 7754 042 3876 580 0830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,7142,8940,9540,1746,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5842,8840,9340,1440,03
Doba obratu aktív 818,93773,03773,47809,29816,53
Doba obratu pohľadávok 49,7142,8940,9540,1746,43
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000116,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,7067,6753,8341,2174,24
EBIT v minulom roku 105 675179 672205 690-225 175641 844
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 429 623105 675179 672205 690601 537
EBITDA 3 771 8355 876 9486 156 4766 877 7874 914 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 771 8355 876 9486 156 4766 877 7874 914 639
Efektívna daňová sadzba -0,0175-1,570,6065-0,98450,0000
Finančná páka 1,641,491,511,541,67
Finančné účty 291 52991 22118 18860 245102 964
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6088-0,6696-0,6622-0,6475-0,5973
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60880,66960,66220,64750,5973
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 494 4135 935 8266 219 9696 870 2864 899 913
Krátkodobé pohľadávky 2 965 7102 674 6402 601 1322 498 0073 233 225
Krátkodobé záväzky 3 442 6914 220 1693 418 9682 562 9095 170 041
Krytie dlhovej služby 59,4229,2118,7415,918,27
Materiál 3 423 1432 360 9781 248 6541 046 0852 836 931
Nákladové úroky 63 481201 224328 563432 401521 951
Nákladové úroky v minulom roku 201 224328 563432 401538 073577 851
Náklady na predaný tovar 14 278 12014 819 65114 152 35214 475 35116 128 145
Neobežný majetok 42 125 67042 768 31544 590 36746 389 82450 658 385
Obežný majetok 6 703 7495 410 3874 503 7003 909 8726 173 120
Obrat neobežného majetku 0,51700,53230,51990,48930,5018
Obrat obežného majetku 3,254,215,155,814,12
Odpisy 5 998 7065 795 8146 025 1656 635 6504 075 945
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 150 1952 902 7373 018 3973 317 8254 075 945
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 848 5112 893 0773 006 7683 317 8250,0000
Osobné náklady 3 961 9033 906 7964 335 6753 911 0650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 284 1089 77010 63311 05514 726
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 942 4483 828 3102 645 6181 847 9130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 461 8815 550 1145 966 5706 185 7484 155 531
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53670,49180,48010,47550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5742
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,862,032,082,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74110,81880,87160,77992,28
Pohľadávky z obchodného styku 2 957 8832 674 0242 599 3322 496 6652 787 483
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -148,51-442,05773,47-4 187-329,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,160,3629-0,12800,01800,1973
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,64240,49330,50970,54400,6722
Pridaná hodnota 7 382 1287 944 3239 030 0388 225 0959 291 557
Primárna platobná neschopnosť 0,99481,431,020,74020,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,072,712,692,584,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,072,712,692,584,65
Služby 1 983 1731 990 7781 785 0321 770 0971 954 344
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 860 63448 211 43549 125 44250 332 42456 865 850
Spotreba materiálu… 12 345 85912 884 21412 429 39312 768 19414 228 027
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 345 5485 760 2447 391 46710 334 3943 443 184
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 302 57722 798 29823 452 05322 702 22325 419 702
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 522 0000,0000232 6000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 34334 32437 0631 7770,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 777 23422 763 97423 182 39022 700 44625 419 702
Účtovný cash flow 200 30873 033-42 0577 784102 964
Úročený dlh 8 345 5485 760 2447 391 46710 334 3943 443 184
Úrokové krytie -38,270,52520,54680,47571,15
Vlastné imanie 29 747 24632 284 07132 529 77132 588 36733 963 491
Všetky záväzky 19 108 28815 926 01616 580 13117 729 41822 830 176
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000072 133
Výsledok hospodárenia -2 223 528115 458165 801216 621837 327
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 223 528115 458165 801216 621837 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 536 825-245 700-58 595-449 90279 586
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -245 700-58 595-449 902-925 22363 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 493 104-95 549-148 891-226 711301 148
Zásoby 3 423 1432 360 9781 248 6541 046 0852 836 931
Záväzky 19 108 28815 926 01616 580 13117 729 41822 830 176
Záväzky z obchodného styku 2 942 4483 828 3102 645 6181 847 9130,0000
Zisk pred zdanením -2 493 104-95 549-148 891-226 711301 148
Zmena EBIT -22,990,58820,8735-0,91350,9372
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 57327 2931 367
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Zemné práce
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Verejné obstarávanie
Organizovanie školení
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení a technologickcý celkov
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky..
Kovoobrábanie
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prenájom podnikových rekreačných zariadení s poskytovaním iných ako základných..
Výroba,montáž,rekonštrukcie,opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení..
Revízia vyhradených elektrických zariadení
Oprava pracovných strojov
Prenájom parkovacej plochy
Diagnostika točivých strojov v rozsahu voľných živností
Fotografické práce
Montáž určených meradiel, prietokomerov a meračov tepla
Poradenská služba v energetike
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Diagnostika porúch na potrubných vedeniach vody a kanalizácie v rozsahu voľných..
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Prenájom nebytových priestorov
Faktoring a forfaiting
Reklamná činnosť
Výkon činnosti stavebného dozoru
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností
Prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov, stavebných strojov a zariadení
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
Opravy cestných motorových vozidiel
Prenájom energetických zariadení
Zámočníctvo
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrickvých..
Zameriavanie podzemných potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení..
Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľných živností