VIVIEN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 581 225663 118421 691895 3540,0000
Bankové úvery 20 6480,0000528,0018 1720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,22300,31860,23650,52950,0000
Bežné bankové úvery 20 6480,0000528,0018 1720,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02370,64200,03500,00500,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,61-3,37-2,24-3,810,0000
Celkové tržby 1 153 317845 7761 027 512671 9700,0000
Celkový dlh 942 158942 351761 9251 214 3730,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 085-179 257-11 38616 5890,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 563179 25711 9141 5830,0000
Čistý cash flow 8 563179 25711 9141 5830,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -77 32566 635-18 211-88 0190,0000
Čistý zisk -81 70061 001-21 215-91 2240,0000
Čistý zisk v minulom roku 61 001-21 215-91 224-119 7500,0000
Cudzie zdroje 360 933279 233340 234319 0190,0000
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 881960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,3348,1559,73349,410,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,0538,2016,3597,020,0000
Doba obratu aktív 183,95311,66149,80487,960,0000
Doba obratu pohľadávok 62,3348,1559,73349,410,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 285,18415,54270,27651,670,0000
EBIT v minulom roku 66 635-18 211-88 019-118 4400,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -77 32566 635-18 211-88 0190,0000
EBITDA -15 79567 399-6 684-67 4890,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 79567 399-6 684-67 4890,0000
Finančná páka -1,61-2,37-1,24-2,810,0000
Finančné účty 8 563179 25711 9141 5830,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,62100,42110,80680,35630,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6210-0,4211-0,8068-0,35630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 835124 955-7 137-68 0650,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,551,331,801,340,0000
Krátkodobé pohľadávky 196 947102 456168 131641 1280,0000
Krátkodobé záväzky 901 091884 136760 8101 195 7480,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 92 07791 10554 953104 6780,0000
Krytie dlhovej služby -3,6124,47-54,34-208,300,0000
Nákladové úroky 4 3752 754123,00324,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 754123,00324,00350,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 133 022713 624987 063713 7310,0000
Neobežný majetok 375 715381 405241 646252 6430,0000
Obežný majetok 205 510281 713180 045642 7110,0000
Obrat aktív 1,981,172,440,74800,0000
Obrat neobežného majetku 3,072,044,252,650,0000
Obrat obežného majetku 5,612,765,711,040,0000
Odpisy 56 15229 06210 99719 9240,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 15229 06210 99719 9240,0000
Osobné náklady 19 15413 80015 16722 6580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 040778,00481,00576,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000028,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 54890 063-10 218-71 3000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94380,21910,3753-0,51510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,064,562,66-1,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,26951,471,54-1,030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 170 79181 27046 027178 0190,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22300,31860,23650,52950,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 42,151,5628,56201,530,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,9665,0996,864,890,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,621,421,811,360,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,61-3,37-2,24-3,810,0000
Pridaná hodnota 20 29562 98540 414-43 9890,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,53911,121,190,58800,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -59,6513,98-113,99-17,990,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -59,6513,98-113,99-17,990,0000
Služby 1 111 089702 072979 620697 5500,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 581 225663 118421 691895 3540,0000
Spotreba materiálu… 21 93311 5527 44316 1810,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 6480,0000528,0018 1720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 153 317805 7761 027 477669 7420,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000029 1670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 153 317776 6091 027 477669 7420,0000
Účtovný cash flow 8 563179 25711 9141 5830,0000
Úročený dlh 20 6480,0000528,0018 1720,0000
Úrokové krytie -17,6724,20-148,06-271,660,0000
Vlastné imanie -360 933-279 233-340 234-319 0190,0000
Všetky záväzky 942 158942 351761 9251 214 3730,0000
Výsledok hospodárenia -71 94767 504-17 681-87 4130,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 94767 504-17 681-87 4130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -81 70061 001-21 215-91 2240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 001-21 215-91 224-119 7500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -81 70063 881-18 334-88 3430,0000
Záväzky 942 158942 351761 9251 214 3730,0000
Záväzky z obchodného styku 92 07791 10554 953104 6780,0000
Zisk pred zdanením -81 70063 881-18 334-88 3430,0000
Zmena EBIT -1,16-3,660,20690,74320,0000