VEREX ŽILINA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 449 1527 038 3058 090 7596 449 5456 926 784
Bežná likvidita III. stupeň 1,481,531,401,451,30
Časové rozlíšenie aktív 8 3007 4886 641272 453317 993
Časové rozlíšenie pasív 1 8212 1292 7212 0792 215
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,472,321,591,281,68
Celkové tržby 20 438 40317 919 79318 286 32713 887 79816 080 466
Celkový dlh 6 722 9504 915 0224 961 0823 613 6224 339 491
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -387 864-477 941-300 301-551 377-812 057
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 387 864477 941300 301551 377812 057
Čistý cash flow -90 077177 640-251 076-260 68078 029
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 796 2021 327 3021 314 2161 209 2671 225 719
Čistý zisk 1 403 2271 058 2091 023 112971 765964 001
Čistý zisk v minulom roku 1 058 2091 023 112971 765964 001640 577
Cudzie zdroje -2 724 381-2 121 154-3 126 956-2 833 844-2 585 078
Daň z príjmov 375 755256 965283 904230 265230 278
Daň z príjmov v minulom roku 256 965283 904230 265230 278169 956
Daň z príjmov z bežnej činnosti 375 755256 965283 904230 265230 278
Dlhodobé pohľadávky 3 47724 6520,000012 47117 898
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,6994,52118,8394,2483,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,1094,49118,8092,9583,28
Doba obratu aktív 173,32148,28167,90174,72158,44
Doba obratu pohľadávok 127,7695,04118,8394,5883,72
Doba obratu zásob 22,6323,8120,8628,3621,47
Doba splácania záväzkov 124,6397,77121,70117,11116,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,6981,18101,7996,3697,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 106,1878,6199,6292,8293,93
EBIT v minulom roku 1 327 3021 314 2161 209 2671 225 719853 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 796 2021 327 3021 314 2161 209 2671 225 719
EBITDA 2 021 7151 551 3101 547 4251 457 0241 442 465
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 021 7151 551 3101 547 4251 457 0241 442 465
Finančná páka 3,473,322,592,282,68
Finančné účty 387 864477 941300 301551 377812 057
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 073 5762 720 0622 895 8452 194 1191 576 473
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59820,54750,60620,55150,6183
Krátkodobé pohľadávky 6 961 4344 486 6055 725 8803 478 6623 642 208
Krátkodobé záväzky 5 652 6343 853 6774 904 7883 556 9064 283 114
Krytie dlhovej služby 110,78118,42163,47156,4042,86
Materiál 72 81273 68579 61173 933121 362
Nákladové úroky 17 22012 1287 2007 23731 440
Nákladové úroky v minulom roku 12 1287 2007 23731 44042 747
Náklady na predaný tovar 17 244 76215 020 73015 370 59711 607 01013 994 633
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 555 00914 387 30114 710 87011 085 98813 372 939
Neobežný majetok 1 061 6371 103 2471 217 2561 273 2211 350 109
Obežný majetok 8 379 2155 927 5706 866 8624 903 8715 258 682
Obrat aktív 2,112,462,172,092,30
Obrat neobežného majetku 18,7415,7014,4510,5811,82
Obrat obežného majetku 2,372,922,562,753,03
Obrat zásob 16,1315,3317,5012,8717,00
Odpisy 235 030229 450245 362242 390217 240
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 117 515114 725122 681121 195108 620
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 117 515114 725122 681121 195108 620
Osobné náklady 812 268730 501675 641604 913570 099
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 8577 2926 7757 4137 174
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 228,00522,00473,00312,00302,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 150 1307 82424 29559 214228 925
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 638 2571 287 6591 268 4741 214 1551 181 241
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51510,49890,32720,34290,3729
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,273,163,273,093,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,532,412,402,212,49
Pohľadávky z obchodného styku 6 929 2274 485 3555 724 6233 431 1323 640 717
Pohotová likvidita II. stupeň 1,301,291,231,211,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,25-11,9412,4510,87-33,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,2314,65-34,87-36,022,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71150,69830,61320,56030,6265
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,472,321,591,281,68
Pridaná hodnota 2 653 8922 310 6982 210 2931 870 5031 957 781
Primárna platobná neschopnosť 0,69500,69080,70130,82170,9452
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51510,49890,32720,34290,3729
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,333,173,212,483,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,333,173,212,483,01
Služby 624 469570 533592 159456 843548 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 449 1527 038 3058 090 7596 449 5456 926 784
Spotreba materiálu… 65 28462 89667 56864 17972 773
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 428 47317 913 54818 265 67713 845 30416 027 362
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 529 745587 761677 361372 09870 440
Tržby z predaja tovaru 19 842 41417 271 42817 534 75513 423 70315 917 713
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 56 31454 35953 56149 50339 209
Účtovný cash flow -90 077177 640-251 076-260 68078 029
Úrokové krytie 104,31109,44182,53167,1038,99
Vlastné imanie 2 724 3812 121 1543 126 9562 833 8442 585 078
Všetky záväzky 6 722 9504 915 0224 961 0823 613 6224 339 491
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 029972,002 2662 0792 215
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,51510,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 801 1881 334 0931 320 5181 216 3681 232 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 801 1881 334 0931 320 5181 216 3681 232 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 403 2271 058 2091 023 112971 765964 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 058 2091 023 112971 765964 001640 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 778 9821 315 1741 307 0161 202 0301 194 279
Zásoby 1 026 440938 372840 681861 361786 519
Záväzky 6 722 9504 915 0224 961 0823 613 6224 339 491
Záväzky z obchodného styku 4 815 8273 098 6994 014 9122 819 2663 441 310
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 665 6973 090 8753 990 6172 760 0523 212 385
Zisk pred zdanením 1 778 9821 315 1741 307 0161 202 0301 194 279
Zmena EBIT 1,351,011,090,98661,44
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 515 242575 528658 906370 36463 082