COM - TRADE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 183 749302 276207 910207 773161 244
Bankové úvery 271,0032 7140,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,012,206,086,182,48
Bežné bankové úvery 271,0032 7140,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 415
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,160,91230,40190,47930,4559
Celkové tržby 499 023420 437243 251271 8180,0000
Celkový dlh 98 815144 20859 60267 32250 494
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 37629 822-11 6664 2399 251
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 6472 89211 666-4 239-9 251
Čistý cash flow 8 6472 89211 666-4 239-9 251
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 88 65416 49615 14312 25625 370
Čistý zisk 67 7759 7607 8574 96123 225
Čistý zisk v minulom roku 9 7607 8574 96124 74061 658
Cudzie zdroje -84 934-158 068-148 308-140 451-110 750
Daň z príjmov 19 5993 0043 1403 9780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0043 1403 9787 5610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 5993 0043 1403 9780,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00002 1690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,02229,22201,78170,05105,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,70116,7948,8631,8217,11
Doba obratu aktív 136,12262,84316,04292,87150,06
Doba obratu pohľadávok 71,02229,22201,78173,11105,14
Doba obratu zásob 20,227,0226,4914,8623,35
Doba splácania záväzkov 135,13173,47106,4165,3155,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,4878,4237,6627,5544,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 52,55155,2488,4652,090,0000
EBIT v minulom roku 16 49615 14312 25634 56264 301
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 88 65416 49615 14312 25625 370
EBITDA 119 40442 77645 10435 58160 580
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 119 40442 77645 10435 58160 580
Finančná páka 2,161,911,401,481,46
Finančné účty 8 6472 89211 666-4 239-9 251
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4622-0,5229-0,7133-0,6760-0,6868
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46220,52290,71330,67600,6868
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 123 84437 76540 12154 73955 912
Krátkodobé pohľadávky 95 866263 608132 743120 645112 980
Krátkodobé záväzky 55 98790 18224 77319 54247 818
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 77180 70520 59515 5870,0000
Krytie dlhovej služby 93,2811,4610,8810,7328,24
Materiál 0,00000,00000,00000,000088,00
Nákladové úroky 1 2803 7324 1463 3172 145
Nákladové úroky v minulom roku 3 7324 1463 3172 2612 643
Náklady na predaný tovar 331 780341 620174 865200 222315 144
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 151 228189 75684 975109 210208 569
Neobežný majetok 70 85932 12457 33584 75342 755
Obežný majetok 112 890270 152150 575123 020117 074
Obrat aktív 2,681,391,151,252,43
Obrat neobežného majetku 6,9513,074,193,069,17
Obrat obežného majetku 4,361,551,592,103,35
Obrat zásob 18,0551,9613,7824,5715,63
Odpisy 24 84825 21027 41818 66916 673
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 84825 21027 41818 66916 673
Osobné náklady 40 22335 04721 86823 3760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 7365 0284 9984 1764 671
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 676,0017,0015,000,00003,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 92 62334 97035 27523 63039 898
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,79540,05120,05300,03530,2097
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,69390,07780,08270,06510,2237
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,060,41180,76790,53770,2445
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,002,232,982,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,471,301,321,404,62
Pohľadávky z obchodného styku 45 486134 31332 14022 57518 387
Pohotová likvidita II. stupeň 1,862,175,835,962,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,82-54,66-12,7133,1311,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,760,77492,81-1,28-4,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53780,47710,28670,32400,3132
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,160,91230,40190,47930,4559
Pridaná hodnota 160 92278 13965 25458 72777 058
Primárna platobná neschopnosť 0,47860,60090,64080,69050,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,79800,06170,05300,03530,2097
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,82763,371,321,890,8335
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,82763,371,321,890,8335
Služby 141 017119 77669 13567 00178 665
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 749302 276207 910207 773161 244
Spotreba materiálu… 39 53532 08820 75524 01127 910
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 271,0032 7140,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 498 952419 759240 119270 616392 202
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 2500,00000,000011 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 181 019194 84799 913121 962277 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 311 683224 912140 206136 987114 815
Účtovný cash flow 8 6472 89211 666-4 239-9 251
Úročený dlh 271,0032 7140,00000,00000,0000
Úrokové krytie 69,264,423,653,6911,83
Vlastné imanie 84 934158 068148 308140 451110 750
Všetky záväzky 98 815144 20859 60267 32250 494
Výsledok hospodárenia 96 72117 56617 68613 54537 602
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96 72117 56617 68613 54537 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 7759 7607 8574 96123 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 7607 8574 96124 74061 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 87 37412 76410 9978 93930 777
Zásoby 8 3773 6526 1664 44513 345
Záväzky 98 815144 20859 60267 32250 494
Záväzky z obchodného styku 21 77180 70520 59515 5870,0000
Zisk pred zdanením 87 37412 76410 9978 93930 777
Zmena EBIT 5,371,091,240,35460,3946
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 0850,00000,000015 0346 305

Činnosti firmy
Vydavateľská činnosť
Počítačové služby
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Ubytovanie v rozsahu voľných živností
Výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
Nákup a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva
Faktoring a forfaiting
Montáž počítačových sietí, televíznych a satelitných rozvodovv rozsahu..
Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Grafická a reprografická činnosť
Servis výpočtovej techniky a príslušenstva
Zálohovanie dát na CD
Prenájom priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
Reklamná a propagačná činnosť
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Rozvoz tovaru a zásielok dodávkovým vozidlom v rozsahu voľných živností
Prieskum trhu
Prenájom motorových vozidiel
Sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníckych služieb
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Automatizované spracovanie údajov
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž a opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Prenájom počítačov
Plnenie prázdnych atramentových kaziet
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti televíznej a satelitnej techniky
Sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností, obchodu a služieb..
Leasing áut, strojov, prístrojov, zariadení, tecdhnológie, kancelárskej a výpočtovej..