R.Z.K. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 910 654872 875775 926725 952750 901
Časové rozlíšenie aktív 888,00714,002 5361 5271 533
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -21,55-20,50-20,52-24,35-36,29
Celkové tržby 420 986318 773501 960324 637295 195
Celkový dlh 954 968917 649815 672757 046772 180
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 089-6 167-28 278-10 172-1 716
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 0896 16728 27810 1721 716
Čistý cash flow 10 922-22 11118 1068 456-2 270
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 316-5 384-7 683-8 847-19 822
Čistý zisk 460,00-5 028-8 652-9 815-20 823
Čistý zisk v minulom roku -5 028-8 652-9 815-20 823-5 487
Cudzie zdroje 44 31444 77439 74631 09421 279
Daň z príjmov 856,00-356,00969,00960,00995,00
Daň z príjmov v minulom roku -356,00969,00960,00995,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 856,00-356,00969,00960,00995,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,94129,1657,4070,27145,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,81127,4053,3166,97142,39
Doba obratu aktív 791,951 185564,20817,441 117
Doba obratu pohľadávok 63,94129,1657,4070,27145,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 820,421 231581,34832,721 135
EBIT v minulom roku -5 384-7 683-8 847-19 822-4 491
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 316-5 384-7 683-8 847-19 822
EBITDA 2 6097 78392 95932 87641 983
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 6097 78392 95932 87641 983
Efektívna daňová sadzba 0,65050,0661-0,1261-0,1084-0,0502
Finančná páka -20,55-19,50-19,52-23,35-35,29
Finančné účty 17 0896 16728 27810 1721 716
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 417108 90691 88131 764138 154
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,041,041,031,021,02
Krátkodobé pohľadávky 73 52595 11078 94462 40597 818
Krátkodobé záväzky 943 394906 364799 495739 521763 155
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00004 1106 997
Nákladové úroky 0,00000,00000,00008,006,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00008,006,0036,00
Náklady na predaný tovar 348 377189 847368 864216 176177 203
Neobežný majetok 819 152770 884666 168651 848649 834
Obežný majetok 90 614101 277107 22272 57799 534
Obrat aktív 0,46090,30790,64690,44650,3268
Obrat neobežného majetku 0,51240,34870,75350,49730,3777
Obrat obežného majetku 4,632,654,684,472,47
Odpisy 0,000018 634100 02238 08698 318
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00009 31750 01119 04349 159
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00009 31750 01119 04349 159
Osobné náklady 62 39775 09284 76089 15667 626
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 224656,00592,002 7664 115
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 32,001 779114,001 054720,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 26486 96761 11233 21845 211
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 460,0013 60691 37028 27177 495
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01040,11230,21770,31570,9786
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,04020,16080,32600,65201,62
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87470,95140,63680,82570,9915
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,051,571,211,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,140,84210,72040,84860,4110
Pohľadávky z obchodného styku 66 47693 81373 31859 47495 740
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,06-2,022,203,68-9,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001 057-378,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,051,051,051,041,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -21,55-20,50-20,52-24,35-36,29
Pridaná hodnota 71 33278 926133 109107 97268 209
Primárna platobná neschopnosť 1,070,92700,83350,55850,4722
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01040,11230,21770,31570,9786
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 366,03117,908,7723,0318,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 366,03117,908,7723,0318,39
Služby 302 227163 848328 954187 863142 013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 910 654872 875775 926725 952750 901
Spotreba materiálu… 46 15025 99939 91028 31335 190
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 420 709318 773501 673324 448295 195
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,0050 000-300,00300,0049 783
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 419 709268 773501 973324 148245 412
Účtovný cash flow 10 922-22 11118 1068 456-2 270
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-1 106-3 304
Vlastné imanie -44 314-44 774-39 746-31 094-21 279
Všetky záväzky 954 968917 649815 672757 046772 180
Výsledok hospodárenia 3 609-5 508-7 363-5 210-15 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 609-5 508-7 363-5 210-15 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 460,00-5 028-8 652-9 815-20 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 028-8 652-9 815-20 823-5 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 316-5 384-7 683-8 855-19 828
Záväzky 954 968917 649815 672757 046772 180
Záväzky z obchodného styku 71 26486 96761 11233 21845 211
Zisk pred zdanením 1 316-5 384-7 683-8 855-19 828
Zmena EBIT -0,24440,70080,86840,44634,41
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000044 6570,0000300,009 100