PIZZA ZOTTI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620142013
Aktíva 60 59241 288118 508169 2890,0000
Bankové úvery 0,00003 4983 7774 2030,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,82344,087,730,0000
Bežné bankové úvery 0,00003 4983 7774 2030,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000061 9580,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,041,417,2113,780,0000
Celkové tržby 199 520165 997192 8420,00000,0000
Celkový dlh 40 63624 183104 075157 8350,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 006-412,002 9033 8720,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 0063 910874,00331,000,0000
Čistý cash flow 3 0063 910874,00331,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 8113 6322 68713,000,0000
Čistý zisk 2 8512 6721 72713,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 6721 7271 25113 8620,0000
Cudzie zdroje -19 956-17 105-14 433-11 4540,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,924,62127,52108,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,70981,657,64108,000,0000
Doba obratu aktív 110,8590,79224,30348,200,0000
Doba obratu pohľadávok 2,924,62127,52108,000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,0000246,83119,290,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000207,5028,100,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,4226,3534,5627,960,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000199,140,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 6322 6872 21113 8620,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 8113 6322 68713,000,0000
EBITDA 3 8113 6323 295882,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 8113 6323 295882,000,0000
Finančná páka 3,042,418,2114,780,0000
Finančné účty 3 0063 910874,00331,000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 8113 6322 68717,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52710,29030,15410,08030,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 5942 10067 37552 5080,0000
Krátkodobé záväzky 31 93611 98518 25913 5930,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 30 0169 10517 5230,00000,0000
Náklady na predaný tovar 195 709162 365189 547176 5730,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000032 11869 8900,0000
Neobežný majetok 28 53928 53928 53931 6510,0000
Obežný majetok 32 05312 74989 96975 6800,0000
Obrat aktív 3,294,021,631,050,0000
Obrat neobežného majetku 6,995,826,765,610,0000
Obrat obežného majetku 6,2213,022,142,340,0000
Obrat zásob 0,00000,00001,483,060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000608,00865,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 8512 6721 72713,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 388,00752,004 03652 5080,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14400,38823,106,450,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,64-4,37-16,51-34,600,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67070,58570,87820,93230,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,041,417,2113,780,0000
Pridaná hodnota 3 8113 6323 295882,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 77,3612,114,340,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,666,6631,59178,950,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,666,6631,59178,950,0000
Služby 49 02346 42020 45520 0890,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 59241 288118 508169 2890,0000
Spotreba materiálu… 146 686115 945136 97486 5940,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003 4983 7774 2030,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 199 520165 997192 842177 4550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 199 520165 997192 842177 4550,0000
Účtovný cash flow 3 0063 910874,00331,000,0000
Úročený dlh 0,00003 4983 7774 2030,0000
Vlastné imanie 19 95617 10514 43311 4540,0000
Všetky záväzky 40 63624 183104 075157 8350,0000
Výsledok hospodárenia 3 8113 6323 295882,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 8113 6323 295882,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8512 6721 72713,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6721 7271 25113 8620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 8113 6322 68717,000,0000
Zásoby 27 4536 73921 72022 8410,0000
Záväzky 40 63624 183104 075157 8350,0000
Záväzky z obchodného styku 30 0169 10517 5230,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 8113 6322 68717,000,0000
Zmena EBIT 1,051,351,220,00090,0000