Agromäso, družstvo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 068 2941 928 3581 971 0352 190 7662 482 653
Aktivácia 192,004 8908 9893 6251 218
Bankové úvery 17 87228 51958 92831 74757 559
Bežná likvidita III. stupeň 11,090,14710,18360,33820,3385
Bežné bankové úvery 17 87228 51958 92831 74757 559
Časové rozlíšenie aktív 55,001 010518,00131,00205,00
Časové rozlíšenie pasív 9 457709 130715 205756 393828 127
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19350,0109-0,04140,16950,6386
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,08310,23930,27660,45960,6842
Celkové tržby 2 386 2091 040 314969 275821 2900,0000
Celkový dlh 81 272235 411272 101451 641672 165
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 61350 493103 64682 224520 156
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 63735 65834 71737 67840 103
Čistý cash flow -12 021941,00-2 96113 84440 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 1454 1325 4255 5773 420
Čistý zisk -6 25288,00997,00347,00-55,00
Čistý zisk v minulom roku 88,00997,00347,0023,000,0000
Cudzie zdroje -977 565-983 817-983 729-982 732-982 361
Daň z príjmov 423,002 8802 8802 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8812 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 423,002 8802 8802 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 559,9923,3144,60128,43259,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 543,9215,2729,1224,8274,06
Doba obratu aktív 630,58720,84816,231 1021 516
Doba obratu pohľadávok 559,9923,3144,60128,43259,90
Doba obratu zásob 16,0422,5722,4329,8933,08
Doba splácania záväzkov 47,7063,6359,5479,2645,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,6632,3529,6441,0838,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 41,5849,8339,5864,140,0000
EBIT v minulom roku 4 1325 4255 5777 20011 009
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 1454 1325 4255 5773 420
EBITDA 733 49038 777167 372130 126184 202
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 733 49038 777167 372130 126184 202
Efektívna daňová sadzba -0,07260,97040,74280,89250,0000
Finančná páka 1,091,962,002,232,53
Finančné účty 23 63735 65834 71737 67840 103
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9151-0,5102-0,4991-0,4486-0,3957
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91510,51020,49910,44860,3957
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 758 31132 643171 684125 090180 258
Krátkodobé finančné výpomoci 152,0057 63279 43588 155502 700
Krátkodobé pohľadávky 948 70462 353107 694255 332425 712
Krátkodobé záväzky 62 11086 54271 57081 68062 800
Krytie dlhovej služby 72,330,05460,23350,17430,2247
Materiál 916,00736,00680,001 2601 244
Nákladové úroky 684,001 1641 5482 3493 475
Nákladové úroky v minulom roku 1 1641 5482 3494 29711 009
Náklady na predaný tovar 555 860791 825679 849627 354494 461
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 475 271496 396438 765376 134277 527
Neobežný majetok 75 0091 798 6371 801 1391 866 8191 991 479
Obežný majetok 993 230128 711169 378323 816490 969
Obrat aktív 0,57880,50640,44720,33120,2408
Obrat neobežného majetku 8,240,54290,48940,38870,3002
Obrat obežného majetku 0,62267,595,202,241,22
Obrat zásob 22,7516,1716,2712,2111,03
Odpisy 51 46027 740159 324119 310174 438
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 73013 87079 66259 655174 438
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 73013 87079 66259 6550,0000
Osobné náklady 97 011212 735188 145112 9740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5217 5344 4485 0374 030
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,000086,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 54 13767 76947 58266 0990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 20827 828160 321119 657174 383
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,551,150,93351,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,64430,86781,070,87010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,42100,76770,58010,42320,5928
Pohľadávky z obchodného styku 921 48540 84070 32849 340121 305
Pohotová likvidita II. stupeň 10,850,11230,15450,30600,3211
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 81,32-1 046332,23-70,99-24,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,570,8084-1,915,8911,54
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,08310,23930,27660,45960,6842
Pridaná hodnota 62 502184 611201 55298 299103 401
Primárna platobná neschopnosť 0,05881,660,67661,340,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,11086,071,633,473,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,11086,071,633,473,65
Služby 62 432166 436138 508146 966118 503
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 068 2941 928 3581 971 0352 190 7662 482 653
Spotreba materiálu… 19 621133 469108 734110 286103 574
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 02486 151138 363119 902560 259
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 632 533977 136885 781725 653597 862
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 014 171700,004 3800,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 571 095704 319602 628504 032371 911
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 267272 117278 773221 621225 951
Účtovný cash flow -12 021941,00-2 96113 84440 103
Úročený dlh 18 02486 151138 363119 902560 259
Úrokové krytie -7,523,553,502,370,9842
Vlastné imanie 977 565983 817983 729982 732982 361
Všetky záväzky 81 272235 411272 101451 641672 165
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000628 522634 597662 663746 097
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 45780 60880 60881 73070 030
Výsledok hospodárenia -1 69611 6719 87710 6117 641
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 69611 6719 87710 6117 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 25288,00997,00347,00-55,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 88,00997,00347,0023,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 8292 9683 8773 228223,00
Zásoby 20 88930 70026 96730 80625 154
Záväzky 81 272235 411272 101451 641672 165
Záväzky z obchodného styku 54 13767 76947 58266 0990,0000
Zisk pred zdanením -5 8292 9683 8773 228223,00
Zmena EBIT -1,250,76170,97270,77460,3107
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 272-414,00-2 8312 4073 925
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 272-414,00-2 8312 4073 925
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 697 89766,002 551205,002 123