Bošianska koželužňa, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182015201420122010
Aktíva 18 07625 87925 8800,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000101,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,29-1,41-1,420,00000,0000
Celkové tržby 54 39635 9520,00000,00000,0000
Celkový dlh 32 08389 07888 1170,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 832-2 978-2 9790,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8323 9043 9040,00000,0000
Čistý cash flow 1 8323 9043 9040,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 238-2 952-2 9500,00000,0000
Čistý zisk -11 238-3 912-2 9500,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -29 361-4 036-4 0350,00000,0000
Cudzie zdroje 14 00763 19962 2370,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,3073,2272,100,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,3072,1072,100,00000,0000
Doba obratu aktív 133,05284,93284,940,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 4,3073,2272,100,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 5560,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,51961,44950,870,00000,0000
EBIT v minulom roku -28 401-4 036-4 0350,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 238-2 952-2 9500,00000,0000
EBITDA -15 459-5 472-2 6720,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 459-5 472-2 6720,00000,0000
Finančná páka -1,29-0,4095-0,41580,00000,0000
Finančné účty 1 8323 9043 9040,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,77492,442,400,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7749-2,44-2,400,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 606-148,00-2 9460,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,693,373,340,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000926,00925,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 584,006 6506 5490,00000,0000
Krátkodobé záväzky 30 50187 32586 3650,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 0078 2980,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 35 90820 25320 2530,00000,0000
Neobežný majetok 15 66015 32515 3260,00000,0000
Obežný majetok 2 41610 55410 4530,00000,0000
Obrat aktív 2,741,281,280,00000,0000
Obrat neobežného majetku 3,172,162,160,00000,0000
Obrat obežného majetku 20,523,143,170,00000,0000
Osobné náklady 29 07818 2930,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 413,00276,00274,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 238-3 912-2 9500,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,80230,06280,04810,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,6217-0,1141-0,11400,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6217-0,1141-0,11400,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,90450,04800,04880,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,131,420,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,63690,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47040,70510,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47040,70510,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 584,006 5496 5490,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,6516,1915,940,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,773,443,400,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,29-1,41-1,420,00000,0000
Pridaná hodnota 13 67912 89912 8990,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,151,270,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6217-0,1512-0,11400,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,80230,06190,04740,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,08-16,28-32,980,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,08-16,28-32,980,00000,0000
Služby 6 0125 8255 8250,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 07625 87925 8800,00000,0000
Spotreba materiálu… 29 89614 42814 4280,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000926,00925,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 22035 95233 1520,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 6332 8000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 58733 15233 1520,00000,0000
Účtovný cash flow 1 8323 9043 9040,00000,0000
Úročený dlh 0,0000926,00925,000,00000,0000
Vlastné imanie -14 007-63 199-62 2370,00000,0000
Všetky záväzky 32 08389 07888 1170,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,80230,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 826-2 672-2 6720,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 826-2 672-2 6720,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 238-3 912-2 9500,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 361-4 036-4 0350,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 238-2 952-2 9500,00000,0000
Záväzky 32 08389 07888 1170,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 0078 2980,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -11 238-2 952-2 9500,00000,0000
Zmena EBIT 0,39570,73140,73110,00000,0000