Špeciálne technológie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 730 2102 536 7331 990 4541 413 6361 053 710
Bežná likvidita III. stupeň 0,89921,130,12410,29540,0172
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000087,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,560,04240,00080,03530,0025
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,21-31,27-14,64-7,49-3,57
Celkové tržby 390 9552 131 031372 878388 7830,0000
Celkový dlh 870 3902 620 5342 136 4101 631 3801 463 332
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 569 3901 628 817863 251424 3131 194 154
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 610,004 783349,002 287429,00
Čistý cash flow 610,004 783349,002 287429,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 502245 828206 260211 5843 667
Čistý zisk -56 37962 15471 78891 222-82 495
Čistý zisk v minulom roku 62 15471 78891 222100 656-127 660
Cudzie zdroje 140 18083 801145 956217 744409 622
Daň z príjmov 0,00002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 50,0050,0050,0050,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7 07013 975224,01152,20101,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4 62412 70874,1734,099,75
Doba obratu aktív 10 07918 0372 7781 5064 660
Doba obratu pohľadávok 7 07113 976224,08152,25101,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 767
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,38802,85604,0469,01746,22
EBIT v minulom roku 245 828206 260211 584187 616-56 367
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 502245 828206 260211 5843 667
EBITDA 22 79115 997220 246199 86365 188
EBITDA marža 0,05830,00750,59070,51410,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 79115 997220 246199 86365 188
Finančná páka -5,21-30,27-13,64-6,49-2,57
Finančné účty 610,004 783349,002 287429,00
Hrubá marža 0,03670,01460,64410,53880,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 731 6754 172 428442 801291 88364 983
Krátkodobé finančné výpomoci 570 0001 633 600863 600426 6001 194 583
Krátkodobé pohľadávky 512 2591 965 516160 505142 85722 901
Krátkodobé záväzky 390,00112 914432 81064 780168 749
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000352,00400 65623 6640,0000
Krytie dlhovej služby 0,16530,08851,651,670,7566
Nákladové úroky 137 881180 794133 512119 40286 162
Nákladové úroky v minulom roku 180 794133 512119 40286 00071 293
Náklady na predaný tovar 12 07820 15021 350133 13422 264
Neobežný majetok 217 291566 3841 829 5501 268 4421 030 293
Obežný majetok 512 9191 970 349160 904145 19423 330
Obrat obežného majetku 0,05160,02611,632,363,54
Odpisy 19 44919 44920 95720 95760 034
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 44919 44920 95720 95760 034
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,00125,00141,00152,00205,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -36 93081 60392 745112 179-22 461
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73871,6011,4610,001,00
Pohľadávky z obchodného styku 334 9871 787 29753 14732 0002 204
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89921,130,12410,29540,0172
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 229,8017,52418,2195,21954,83
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,78060,64400,43390,30181,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,191,031,071,151,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,21-31,27-14,64-7,49-3,57
Pridaná hodnota 14 36731 184240 180209 46960 276
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00027,540,73950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4022-0,7417-0,4918-0,41890,2014
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 38,19163,819,708,1622,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 38,19163,819,708,1622,45
Služby 8 41013 50316 662108 44918 992
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 730 2102 536 7331 990 4541 413 6361 053 710
Spotreba materiálu… 3 6686 6474 68824 6853 272
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 570 0001 633 600863 600426 6001 194 583
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 380 9532 129 612372 878388 68982 540
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 354 5082 078 278111 34846 0860,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 44551 334261 530342 60382 540
Účtovný cash flow 610,004 783349,002 287429,00
Úročený dlh 570 0001 633 600863 600426 6001 194 583
Úrokové krytie 0,59111,361,541,770,0426
Vlastné imanie -140 180-83 801-145 956-217 744-409 622
Všetky záväzky 870 3902 620 5342 136 4101 631 3801 463 332
Výsledok hospodárenia 28 205245 953205 150211 7363 901
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 205245 953205 150211 7363 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -56 37962 15471 78891 222-82 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 62 15471 78891 222100 656-127 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -56 37965 03472 74892 182-82 495
Záväzky 870 3902 620 5342 136 4101 631 3801 463 332
Záväzky z obchodného styku 0,0000352,00400 65623 6640,0000
Zisk pred zdanením -56 37965 03472 74892 182-82 495
Zmena EBIT 0,33151,190,97481,13-0,0651
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 329 6451 828 873105 48713 2561 253