Vallens, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 166 118154 255186 882153 258142 328
Bežná likvidita III. stupeň 1,781,321,252,622,19
Časové rozlíšenie aktív 1 7731 730437,00940,00833,00
Časové rozlíšenie pasív 1 4382 1872 9370,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10590,00110,3193-0,2918-0,5689
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1280-0,0011-0,30520,45980,6574
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85351,071,080,66460,8928
Celkové tržby 385 773314 932372 149294 2660,0000
Celkový dlh 75 83478 63595 65461 18767 132
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 499-51 091-51 175-79 370-42 777
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 49951 09151 17579 37042 777
Čistý cash flow 9 408-84,00-28 19526 86542 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 2638 8568 19423 548506,00
Čistý zisk 15 4135 1426 22018 257-1 834
Čistý zisk v minulom roku 5 1426 22018 25710 618-833,00
Cudzie zdroje -88 846-73 433-88 291-92 071-75 196
Daň z príjmov 4 1942 8581 9745 2910,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8581 9745 2911 5120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 1942 8581 9745 2910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,4220,0736,8659,64129,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,4717,7133,9259,64109,85
Doba obratu aktív 157,60182,10183,52190,80235,70
Doba obratu pohľadávok 28,4220,0736,8659,64129,72
Doba obratu zásob 56,8057,9940,3346,7353,62
Doba splácania záväzkov 101,99129,67122,62109,01141,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,7290,4990,7272,74107,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 53,7852,6551,0584,940,0000
EBIT v minulom roku 8 8568 19423 54812 3194 802
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 2638 8568 19423 548506,00
EBITDA 54 78538 25111 07823 77714 419
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 78538 25111 07823 77714 419
Finančná páka 1,872,102,121,661,89
Finančné účty 60 49951 09151 17579 37042 777
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5348-0,4760-0,4724-0,6008-0,5283
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53480,47600,47240,60080,5283
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 65348 24311 05723 54613 744
Krátkodobé pohľadávky 29 96017 00337 53847 90278 336
Krátkodobé záväzky 73 48976 65392 38558 42565 070
Krytie dlhovej služby 26,1612,573,770,00006,16
Nákladové úroky 656,00856,000,00000,00002 340
Nákladové úroky v minulom roku 856,000,00000,0000189,005 635
Náklady na predaný tovar 303 245248 056311 355230 916168 210
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 263 001215 770274 997195 632138 747
Neobežný majetok 32 95650 15167 3460,00000,0000
Obežný majetok 131 389102 374119 099152 318141 495
Obrat aktív 2,322,001,991,911,55
Obrat neobežného majetku 11,676,175,520,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,933,023,121,921,56
Obrat zásob 6,436,299,057,816,81
Odpisy 34 39034 3902 8660,000012 014
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 19517 1951 4330,000012 014
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 19517 1951 4330,00000,0000
Osobné náklady 42 25940 07645 96737 6200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,008,0021,00231,00675,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 74831 12338 46445 5250,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 80339 5329 08618 25710 180
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36420,33120,27380,51790,3006
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51860,65560,76180,60420,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,931,531,311,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,82081,241,664,34
Pohľadávky z obchodného styku 28 96015 00334 53847 90266 336
Pohotová likvidita II. stupeň 1,230,88560,93532,191,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,44874,203,13-3,43-1,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,34-0,09810,00000,000018,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45650,50980,51180,39920,4717
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85351,071,080,66460,8928
Pridaná hodnota 81 48861 12560 33962 26352 200
Primárna platobná neschopnosť 1,342,071,110,95040,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80740,64800,53691,360,6574
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,382,068,632,574,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,382,068,632,574,66
Služby 37 84930 23934 36732 46325 288
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 118154 255186 882153 258142 328
Spotreba materiálu… 2 3952 0471 9912 8214 175
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 384 733314 181371 694293 179220 410
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 383 527308 323368 944292 392218 273
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 206858,002 750787,002 137
Účtovný cash flow 9 408-84,00-28 19526 86542 777
Úrokové krytie 30,8910,350,00000,00000,2162
Vlastné imanie 88 84673 43388 29192 07175 196
Všetky záväzky 75 83478 63595 65461 18767 132
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 4382 1872 9370,00000,0000
Výsledok hospodárenia 20 3958 8618 21223 7772 405
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 3958 8618 21223 7772 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 4135 1426 22018 257-1 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 1426 22018 25710 618-833,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 6078 0008 19423 548-618,00
Zásoby 40 93034 28030 38625 04620 382
Záväzky 75 83478 63595 65461 18767 132
Záväzky z obchodného styku 38 74831 12338 46445 5250,0000
Zisk pred zdanením 19 6078 0008 19423 548-618,00
Zmena EBIT 2,291,080,34801,910,1054