SYSTHERM SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 04647 255330 132534 997414 964
Bežná likvidita III. stupeň 0,29310,58994,871,832,35
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000987,00971,001 057
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62573,84-0,0088-0,0741-0,4772
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,28730,58920,03580,06290,8363
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,21-6,560,24721,190,5776
Celkové tržby 30 24427 553644 461768 0640,0000
Celkový dlh 56 75055 74965 437290 783151 923
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 082-32 577-218 116-215 791-125 532
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5690-0,84160,03180,01800,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 08232 577218 116215 791125 532
Čistý cash flow 16 08232 5772 32518 093125 532
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 210-22 22923 36316 69463 558
Čistý zisk -17 210-23 18920 48113 81263 558
Čistý zisk v minulom roku -23 18920 48113 812-32 638-201 272
Cudzie zdroje 25 7048 494-264 695-244 214-263 041
Daň z príjmov 0,0000960,002 8822 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8822 882963,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8822 8820,0000
Dlhodobé pohľadávky 14 63814 6380,0000477,0062 137
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,940,000042,17134,1791,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1,700,000042,17134,1291,37
Doba obratu aktív 374,910,0000187,76254,27188,91
Doba obratu pohľadávok 180,710,000042,17134,39120,07
Doba obratu zásob 0,00000,0000201,33142,38183,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000560,351 48882,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 676,040,000036,96136,8268,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000395,56955,190,0000
EBIT v minulom roku -22 22923 36316 694-31 675-201 272
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 210-22 22923 36316 69463 558
EBITDA -17 126-35 79027 99120 86072 476
EBITDA marža -0,5663-1,300,04340,02720,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 126-35 79027 99120 86072 476
Finančná páka -1,21-5,561,252,191,58
Finančné účty 16 08232 577218 116215 791125 532
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,82790,1797-0,8018-0,4565-0,6339
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8279-0,17970,80180,45650,6339
Hrubá marža 0,4550-0,58690,17840,19430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 21018 49132 87820 93870 309
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,801,170,19680,53810,3617
Krátkodobé pohľadávky 326,0040,0074 144282 290201 603
Krátkodobé záväzky 55 98255 28864 976287 864150 102
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 343,00599,000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,000023 34627 55224 635
Náklady na predaný tovar 16 46416 172526 761618 738665 562
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000042 32470 63148 913
Neobežný majetok 0,00000,000013 5397 9160,0000
Obežný majetok 31 04647 255315 606526 110413 907
Obrat aktív 0,97360,00001,941,441,93
Obrat neobežného majetku 0,00000,000047,4097,010,0000
Obrat obežného majetku 0,97360,00002,031,461,94
Obrat zásob 0,00000,00001,812,561,99
Odpisy 0,00001 5906 8904 1686 760
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 5903 4452 0846 760
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00003 4452 0840,0000
Osobné náklady 29 4532 21785 953126 2340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0081,00113,0088,002 167
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 520184 8380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -17 210-21 59927 37117 98070 318
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,66952,730,07740,05660,2416
Podiel EBIT k aktívam -0,5543-0,47040,07080,03120,1532
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5543-0,47040,07080,03120,1532
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,69022,770,08810,06760,2400
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51800,68940,66070,40340,3025
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,14-0,13710,74750,84590,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53171,180,00360,02360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00002,722,110,2046
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,4672-7,291,341,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,4672-4,251,241,1420,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53210,00000,00360,02360,1566
Pohľadávky z obchodného styku -141,00-31,0074 144282 191200 702
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29310,58994,511,732,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,600,2607-113,85-13,50-2,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,831,180,19820,54350,3661
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,21-6,560,24721,190,5776
Pridaná hodnota 13 761-16 172114 992149 231136 194
Primárna platobná neschopnosť -2,43-19,320,61860,65500,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5543-0,49070,06200,02580,1532
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,66952,730,07740,05660,2416
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28730,58923,360,74960,8363
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,31-1,562,3413,942,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,31-1,562,3413,942,10
Služby 13 3258 21798 859200 560136 917
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 04647 255330 132534 997414 964
Spotreba materiálu… 3 1397 955385 578347 547479 732
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 22527 181644 253768 052801 756
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000027 1812 50083,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000085 833109 55974 408
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 2250,0000555 920658 410727 348
Účtovný cash flow 16 08232 5772 32518 093125 532
Vlastné imanie -25 704-8 494264 695244 214263 041
Všetky záväzky 56 75055 74965 437290 783151 923
Výsledok hospodárenia -17 126-22 14823 60116 77565 716
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 126-22 14823 60116 77565 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 210-23 18920 48113 81263 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -23 18920 48113 812-32 638-201 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 210-22 22923 36316 69463 561
Zásoby 0,00000,000023 34627 55224 635
Záväzky 56 75055 74965 437290 783151 923
Záväzky z obchodného styku 343,00599,0045 868184 8380,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000044 3480,00000,0000
Zisk pred zdanením -17 210-22 22923 36316 69463 561
Zmena EBIT 0,7742-0,95151,40-0,5270-0,3158
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000011 9490,00000,00000,0000