FUNsport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 75 97032 51545 47238 11210 750
Bankové úvery 23 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,975,232,152,992,59
Časové rozlíšenie aktív 108,000,00000,00000,000024,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3535-0,0265-0,96020,7583-1,15
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,83980,10281,45-2,121,74
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,261,141,912,040,7085
Celkové tržby 112 64150 19257 72759 0750,0000
Celkový dlh 42 41917 33129 82025 5924 458
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 269-17 408-14 760-1 977-7 209
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 26917 40817 0061 9777 209
Čistý cash flow 11 861402,0015 029-9 4947 209
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 7291 1374 9273 7201 445
Čistý zisk 18 367-467,003 1312 6831 445
Čistý zisk v minulom roku -467,003 1312 6833 545-1 425
Cudzie zdroje -33 551-15 184-15 652-12 520-6 292
Daň z príjmov 4 809960,00960,001 0370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 0371 0270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 809960,00960,001 0370,0000
Dlhodobé bankové úvery 23 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 23 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 143,0422,5963,7170,6772,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,2721,4660,9030,1872,15
Doba obratu aktív 266,48243,03287,54235,48220,53
Doba obratu pohľadávok 143,0422,5963,7170,6772,15
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000110,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,5429,2365,5327,7385,01
EBIT v minulom roku 1 1374 9273 7204 572-1 425
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 7291 1374 9273 7201 445
EBITDA 36 65813 87817 6774 9071 616
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 65813 87817 6774 9071 616
Efektívna daňová sadzba 0,20751,950,23470,27880,0000
Finančná páka 2,262,142,913,041,71
Finančné účty 29 26917 40817 0061 9777 209
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4416-0,4670-0,3442-0,3285-0,5853
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44160,46700,34420,32850,5853
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 34513 73717 5394 7721 489
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00002 2460,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 40 7793 02210 07511 4383 517
Krátkodobé záväzky 14 1243 91010 3634 4884 144
Krytie dlhovej služby 66,2921,5521,140,00000,0000
Materiál 34,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 553,00644,00836,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 644,00836,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 70 69630 04437 11238 03213 698
Neobežný majetok 5 78012 08518 39124 6970,0000
Obežný majetok 70 08220 43027 08113 41510 726
Obrat aktív 1,371,501,271,551,66
Obrat neobežného majetku 18,004,043,142,390,0000
Obrat obežného majetku 1,482,392,134,401,66
Odpisy 12 61212 61212 6121 0520,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 3066 3066 306526,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 3066 3066 306526,000,0000
Osobné náklady 10 44110 3798 34916 3370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 313,00141,00138,00136,00127,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 9172 7183 9082 0990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 97912 14515 7433 7351 445
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38530,53540,37400,05190,6706
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,31300,55240,40510,77640,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,201,812,471,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,450,81720,98331,210,0000
Pohľadávky z obchodného styku 16 0422 8719 6314 8853 517
Pohotová likvidita II. stupeň 4,975,232,152,992,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,83-37,77-1,041,32-0,8728
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,450,624217,980,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55840,53300,65580,67150,4147
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,261,141,912,040,7085
Pridaná hodnota 33 36218 78920 61021 0434 094
Primárna platobná neschopnosť 0,11950,94670,40580,42970,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5474-0,03080,20000,21430,2297
Rýchla likvidita I. stupeň 2,074,451,350,44051,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,161,251,695,222,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,161,251,695,222,76
Služby 58 02017 53524 45830 24510 884
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 97032 51545 47238 11210 750
Spotreba materiálu… 12 67612 50912 6547 7872 814
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 0000,00002 2460,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 104 05848 83357 72259 07517 792
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 104 05848 83357 72259 07517 792
Účtovný cash flow 11 861402,0015 029-9 4947 209
Úročený dlh 23 0000,00002 2460,00000,0000
Úrokové krytie 42,911,775,890,00000,0000
Vlastné imanie 33 55115 18415 65212 5206 292
Všetky záväzky 42 41917 33129 82025 5924 458
Výsledok hospodárenia 24 0461 2665 0653 8551 616
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 0461 2665 0653 8551 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 367-467,003 1312 6831 445
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -467,003 1312 6833 545-1 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 176493,004 0913 7201 489
Zásoby 34,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 42 41917 33129 82025 5924 458
Záväzky z obchodného styku 1 9172 7183 9082 0990,0000
Zisk pred zdanením 23 176493,004 0913 7201 489
Zmena EBIT 20,870,23081,320,8136-1,01