DIMITAR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 29,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,62450,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,61130,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,020,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 8 2490,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 3660,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29,000,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,81250,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -835,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 7420,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -6 7020,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -661,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 3370,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1,280,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 49,800,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,440,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 299,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 7420,00000,00000,00000,0000
EBITDA -5 6320,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -0,68270,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 6320,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 29,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 46,100,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -46,100,00000,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,68270,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 7420,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 47,100,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 3660,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 8810,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 0110,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 29,000,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 284,450,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 284,450,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 7020,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 5,010,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -198,000,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -198,000,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,290,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,56260,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,600,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 47,100,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,020,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -5 6320,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -231,100,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 5,010,00000,00000,00000,0000
Služby 3 7600,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29,000,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 110,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 2490,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 2490,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -835,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 3370,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 3660,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 6320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 6320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 7020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -661,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 7420,00000,00000,00000,0000
Záväzky 1 3660,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -5 7420,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -19,200,00000,00000,00000,0000