MIPS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 154 042133 994135 372104 75391 740
Bežná likvidita III. stupeň 2,021,791,672,241,72
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00002 3631 636
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00003 035970,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,10-0,9961-0,6845-0,51180,5118
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,311,050,78700,8951-0,7895
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,88721,131,270,61050,7189
Celkové tržby 514 244479 564454 839435 018421 297
Celkový dlh 72 41870 21075 82438 55937 962
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 447-61 881-40 759-44 451-12 129
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 44761 88140 75944 45112 129
Čistý cash flow 89 44761 88140 75932 322-27 028
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 48 62321 27520 23226 24024 479
Čistý zisk 34 08114 57814 67820 32419 946
Čistý zisk v minulom roku 14 57814 67820 32519 94424 520
Cudzie zdroje -81 624-62 121-59 548-63 159-52 808
Daň z príjmov 13 9625 8224 8065 9164 533
Daň z príjmov v minulom roku 5 8224 8065 9144 5337 249
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 9625 8224 8065 9164 533
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,8132,9738,0734,3440,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,7530,9934,3234,3438,19
Doba obratu aktív 110,02101,98112,7787,8979,71
Doba obratu pohľadávok 34,8132,9738,0734,3440,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,9044,7543,1430,3029,74
EBIT v minulom roku 21 27520 23226 23924 47731 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 48 62321 27520 23226 24024 479
EBITDA 63 43841 56023 33655 05253 669
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 43841 56023 33655 05253 669
Finančná páka 1,892,162,271,661,74
Finančné účty 89 44761 88140 75944 45112 129
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5299-0,4636-0,4399-0,6029-0,5756
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52990,46360,43990,60290,5756
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 63 28241 39253 13254 82453 211
Krátkodobé pohľadávky 48 73143 31545 69840 93346 674
Krátkodobé záväzky 68 47058 79751 79336 10934 233
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 32 32831 43624 9750,00000,0000
Krytie dlhovej služby 109,3847,5031,200,00000,0000
Nákladové úroky 580,00875,00748,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 875,00748,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 261 415256 543219 004226 773221 342
Neobežný majetok 15 86428 79848 91517 00631 301
Obežný majetok 138 178105 19686 45785 38458 803
Obrat aktív 3,323,583,244,154,58
Obrat neobežného majetku 32,2116,658,9625,5813,42
Obrat obežného majetku 3,704,565,075,097,14
Odpisy 14 66220 11717 90028 59028 750
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 66220 11717 90014 29514 375
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000014 29514 375
Osobné náklady 184 153175 936192 507164 250156 843
Ostatné náklady na finančnú činnosť 156,00168,00204,00228,00458,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000021 46021 585
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 74334 69532 57848 91448 696
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56820,28930,24210,39990,4330
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58070,46180,30110,42430,1322
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73770,78890,87840,78870,7891
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,271,141,271,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,141,041,081,07
Pohľadávky z obchodného styku 45 84640 71841 20440 93343 956
Pohotová likvidita II. stupeň 2,021,791,672,241,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9125-1,00-1,46-1,951,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 154,2270,7254,490,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47010,52400,56010,36810,4138
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,88721,131,270,61050,7189
Pridaná hodnota 249 616223 021219 168208 245198 755
Primárna platobná neschopnosť 0,70510,77200,60610,52430,4911
Rýchla likvidita I. stupeň 1,311,050,78701,140,3445
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,141,693,250,70040,7073
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,141,693,250,70040,7073
Služby 249 186240 058203 854214 227208 868
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 154 042133 993135 372104 75391 740
Spotreba materiálu… 12 22916 48515 15012 54612 474
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 511 031479 564453 172435 018420 097
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000015 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 511 031479 564438 172435 018420 097
Účtovný cash flow 89 44761 88140 75932 322-27 028
Úrokové krytie 83,8324,3127,050,00000,0000
Vlastné imanie 81 62462 12159 54863 15952 808
Všetky záväzky 72 41870 21075 82438 55937 962
Výsledok hospodárenia 48 77621 44320 43626 46224 919
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 77621 44320 43626 46224 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 08114 57814 67820 32419 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 57814 67820 32519 94424 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 48 04320 40019 48426 24024 479
Záväzky 72 41870 21075 82438 55937 962
Záväzky z obchodného styku 32 32831 43624 97521 46021 585
Zisk pred zdanením 48 04320 40019 48426 24024 479
Zmena EBIT 2,291,050,77111,070,7705