MIPS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 133 994135 372104 75391 740108 633
Bežná likvidita III. stupeň 1,791,672,241,721,93
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002 3631 6361 615
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003 035970,00244,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9961-0,6845-0,51180,5118-0,4332
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,050,78700,8951-0,78950,5332
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,131,270,61050,71890,9282
Celkové tržby 479 564454 839435 018421 2970,0000
Celkový dlh 70 21075 82438 55937 96252 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -61 881-40 759-44 451-12 129-24 352
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 88140 75944 45112 12924 352
Čistý cash flow 61 88140 75932 322-27 02824 352
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 27520 23226 24024 47923 351
Čistý zisk 14 57814 67820 32419 94623 351
Čistý zisk v minulom roku 14 67820 32519 94424 52033 117
Cudzie zdroje -62 121-59 548-63 159-52 808-56 213
Daň z príjmov 5 8224 8065 9164 5330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 8065 9144 5337 2490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8224 8065 9164 5330,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000-3 514
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,9738,0734,3440,5553,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,9934,3234,3438,1949,03
Doba obratu aktív 101,98112,7787,8979,7191,69
Doba obratu pohľadávok 32,9738,0734,3440,5550,04
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000071,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,7543,1430,3029,7438,55
EBIT v minulom roku 20 23226 23924 47731 76933 117
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 27520 23226 24024 47923 351
EBITDA 41 56023 33655 05253 66937 108
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 56023 33655 05253 66937 108
Finančná páka 2,162,271,661,741,93
Finančné účty 61 88140 75944 45112 12924 352
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4636-0,4399-0,6029-0,5756-0,5175
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46360,43990,60290,57560,5175
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 39253 13254 82453 21137 179
Krátkodobé pohľadávky 43 31545 69840 93346 67462 799
Krátkodobé záväzky 58 79751 79336 10934 23345 674
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 31 43624 9750,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 47,5031,200,00000,00000,0000
Nákladové úroky 875,00748,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 748,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 256 543219 004226 773221 342233 969
Neobežný majetok 28 79848 91517 00631 30123 381
Obežný majetok 105 19686 45785 38458 80383 637
Obrat aktív 3,583,244,154,583,98
Obrat neobežného majetku 16,658,9625,5813,4218,49
Obrat obežného majetku 4,565,075,097,145,17
Odpisy 20 11717 90028 59028 7508 046
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 11717 90014 29514 3758 046
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000014 29514 3750,0000
Osobné náklady 175 936192 507164 250156 8430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 168,00204,00228,00458,00518,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000589,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000021 46021 5850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 69532 57848 91448 69631 397
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78890,87840,78870,78910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8482
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,141,271,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,041,081,0724,67
Pohľadávky z obchodného styku 40 71841 20440 93343 95658 086
Pohotová likvidita II. stupeň 1,791,672,241,721,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-1,46-1,951,95-2,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 70,7254,490,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52400,56010,36810,41380,4803
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,131,270,61050,71890,9282
Pridaná hodnota 223 021219 168208 245198 755198 455
Primárna platobná neschopnosť 0,77200,60610,52430,49110,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,050,78701,140,34450,5303
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,693,250,70040,70731,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,693,250,70040,70731,41
Služby 240 058203 854214 227208 868220 926
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 133 993135 372104 75391 740108 633
Spotreba materiálu… 16 48515 15012 54612 47413 043
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 479 564453 172435 018420 097432 424
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000015 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 479 564438 172435 018420 097432 424
Účtovný cash flow 61 88140 75932 322-27 02824 352
Úrokové krytie 24,3127,050,00000,00000,0000
Vlastné imanie 62 12159 54863 15952 80856 213
Všetky záväzky 70 21075 82438 55937 96252 176
Výsledok hospodárenia 21 44320 43626 46224 91929 062
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 44320 43626 46224 91929 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 57814 67820 32419 94623 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 67820 32519 94424 52033 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 40019 48426 24024 47929 175
Záväzky 70 21075 82438 55937 96252 176
Záväzky z obchodného styku 31 43624 97521 46021 5850,0000
Zisk pred zdanením 20 40019 48426 24024 47929 175
Zmena EBIT 1,050,77111,070,77050,7051