6H ENERGO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 32 96532 96533 1360,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,24-1,24-1,250,00000,0000
Celkový dlh 170 614170 134168 3340,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 43 87043 87043 6990,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 2524 2524 4230,00000,0000
Čistý cash flow 0,00000,00004 4230,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-2 1320,00000,0000
Čistý zisk -480,00-960,00-3 0280,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -960,00-1 01181 5070,00000,0000
Cudzie zdroje 137 649137 169135 1980,00000,0000
Daň z príjmov 480,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00960,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000054 8470,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-51,0087 4440,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-2 1320,00000,0000
EBITDA 0,00000,0000-2 1300,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-2 1300,00000,0000
Finančné účty 4 2524 2524 4230,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,184,164,080,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,18-4,16-4,080,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-2 1900,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,723,703,630,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 48 12248 12248 1220,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 28 71328 71328 7130,00000,0000
Krátkodobé záväzky 122 492122 012120 2120,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-2,380,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000896,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00005 9370,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000800,000,00000,0000
Obežný majetok 32 96532 96533 1360,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000060,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 82 75882 7580,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-960,00-3 0280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,000030,570,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004,940,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,461,461,450,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,185,165,080,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,24-1,24-1,250,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-800,000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-79,030,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-79,030,00000,0000
Služby 0,00000,0000800,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 96532 96533 1360,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 48 12248 12248 1220,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00004 4230,00000,0000
Úročený dlh 48 12248 12248 1220,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-2,380,00000,0000
Vlastné imanie -137 649-137 169-135 1980,00000,0000
Všetky záväzky 170 614170 134168 3340,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-2 1300,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-2 1300,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-960,00-3 0280,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-1 01181 5070,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-3 0140,00000,0000
Záväzky 170 614170 134168 3340,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 82 75882 7580,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-3 0140,00000,0000