KLIMA KOMFORT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 890 3161 111 3251 001 805576 190516 593
Bežná likvidita III. stupeň 2,453,352,1517,945,95
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 7835 3825 2494 804
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,85340,7987-0,64943,031,38
Celkové tržby 168 284700 490788 646481 215590 450
Celkový dlh 122 298136 363149 90723 22056 923
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -100 823-204 374-96 187-193 051-124 756
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 100 823204 37496 187193 051124 756
Čistý cash flow -103 551108 187-96 86468 29577 571
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -59 35229 6018 24113 5686 603
Čistý zisk -61 94423 0654 92812 6063 720
Čistý zisk v minulom roku 23 0654 92812 6063 7204 290
Cudzie zdroje -768 018-974 962-851 898-552 970-459 670
Daň z príjmov 0,00006 5362 989962,002 883
Daň z príjmov v minulom roku 6 5362 989962,002 8832 887
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00006 5362 989962,002 883
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 641,47127,71102,88162,82150,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 528,21110,5186,80139,73137,35
Doba obratu aktív 3 030585,32473,02454,04388,86
Doba obratu pohľadávok 641,47127,71102,88162,82150,33
Doba obratu zásob 60,100,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 952,220,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 413,0271,3470,4317,7842,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 661,510,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 29 6018 24113 5686 6037 177
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -59 35229 6018 24113 5686 603
EBITDA -15 904107 51445 56916 331-29 840
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 904107 51445 56916 331-29 840
Finančná páka 1,161,141,181,041,12
Finančné účty 100 823204 37496 187193 051124 756
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8626-0,8773-0,8504-0,9597-0,8898
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86260,87730,85040,95970,8898
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 100 932121 76369 50651 327181 209
Krátkodobé pohľadávky 188 457242 473217 895206 626199 707
Krátkodobé záväzky 121 341135 448149 16322 56656 331
Krytie dlhovej služby -6,140,0000140,650,00000,0000
Materiál 7 6584 6321 5630,00005 938
Nákladové úroky 2 5920,0000324,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000324,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 143 494584 088719 150442 647522 263
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 46 5120,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 593 378658 063680 778171 264181 388
Obežný majetok 296 938451 479315 645399 677330 401
Obrat aktív 0,12040,62360,77160,80390,9386
Obrat neobežného majetku 0,18071,051,142,702,67
Obrat obežného majetku 0,36111,532,451,161,47
Obrat zásob 6,070,00000,00000,00000,0000
Odpisy 83 41682 88849 29620 24832 234
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 70841 44424 64810 12416 117
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 70841 44424 64810 12416 117
Osobné náklady 6 24025 74314 5279 1825 503
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,00111,0033,0048,0061,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 84 29684 10679 30413 58324 367
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 472105 95354 22432 85435 954
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,61530,1544-0,12280,14190,1314
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,77960,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,814,233,712,24-6,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,40441,000,84430,6982-0,9902
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,96570,1561-0,12530,14740,1600
Pohľadávky z obchodného styku 155 181209 819183 843177 323182 471
Pohotová likvidita II. stupeň 2,383,312,1417,945,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,42-9,018,79-8,10-5,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -39,950,0000-298,960,00000,0000
Pridaná hodnota -36 261108 91953 88420 548-37 369
Primárna platobná neschopnosť 0,54320,40090,43140,07660,1335
Rýchla likvidita I. stupeň 0,83091,510,64488,552,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,691,273,291,42-1,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,691,273,291,42-1,91
Služby 47 622165 850388 484169 969208 957
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 890 3161 111 3251 001 805576 190516 593
Spotreba materiálu… 49 360418 238330 666272 678313 306
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 165 707700 187785 019480 717590 449
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 58 4747 18011 98517 522105 555
Tržby z predaja tovaru 46 5130,00000,0000482,00344,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 720693 007773 034462 713484 550
Účtovný cash flow -103 551108 187-96 86468 29577 571
Úrokové krytie -22,900,000025,440,00000,0000
Vlastné imanie 768 018974 962851 898552 970459 670
Všetky záväzky 122 298136 363149 90723 22056 923
Výsledok hospodárenia -59 24029 7458 25813 6056 646
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -59 24029 7458 25813 6056 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61 94423 0654 92812 6063 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 0654 92812 6063 7204 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -61 94429 6017 91713 5686 603
Zásoby 7 6584 6321 5630,00005 938
Záväzky 122 298136 363149 90723 22056 923
Záväzky z obchodného styku 84 29684 10679 30413 58324 367
Zisk pred zdanením -61 94429 6017 91713 5686 603
Zmena EBIT -2,013,590,60742,050,9200
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 3942 0610,00000,000036 835