OR - METAL, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 662 4171 685 1651 502 6331 403 6921 208 000
Bankové úvery 337 305334 997381 408377 690349 367
Bežná likvidita III. stupeň 2,351,972,001,641,43
Bežné bankové úvery 337 305334 997381 408377 690349 367
Časové rozlíšenie aktív 2 6902 6623 5253 2993 056
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5963-0,04410,56800,38780,1275
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48210,62160,59920,77860,8873
Celkové tržby 4 009 2383 779 5243 595 3153 514 4373 285 624
Celkový dlh 540 743645 965562 988614 496567 924
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 76456 55890 964186 577247 412
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 386 069278 439290 444191 113101 955
Čistý cash flow 107 630-12 00599 33189 15827 324
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 320 916338 037363 145294 532226 549
Čistý zisk 249 074260 553282 951225 822172 037
Čistý zisk v minulom roku 260 553282 951225 822172 03797 866
Cudzie zdroje -1 121 674-1 039 200-939 645-789 196-640 076
Daň z príjmov 66 96072 57975 59964 03049 776
Daň z príjmov v minulom roku 72 57975 59964 03049 77628 816
Daň z príjmov z bežnej činnosti 66 96072 57975 59964 03049 776
Dlhodobé pohľadávky 0,0000358,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,3912,2116,2911,8614,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,8611,8816,2911,5714,44
Doba obratu aktív 151,40163,32152,78145,95134,24
Doba obratu pohľadávok 14,3912,2416,2911,8614,44
Doba obratu zásob 74,0994,1681,7385,6375,18
Doba splácania záväzkov 19,8932,4521,7328,5228,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,4426,4017,7823,9123,82
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,7229,1917,6523,8223,32
EBIT v minulom roku 338 037363 145294 532226 549134 085
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 320 916338 037363 145294 532226 549
EBITDA 407 515427 317395 689338 068264 229
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 407 515427 317395 689338 068264 229
Finančná páka 1,481,621,601,781,89
Finančné účty 386 069278 439290 444191 113101 955
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6747-0,6167-0,6253-0,5622-0,5299
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67470,61670,62530,56220,5299
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 403 673445 010392 824339 245261 164
Krátkodobé pohľadávky 158 036125 983160 192114 049129 927
Krátkodobé záväzky 180 500272 435174 873229 927214 378
Krytie dlhovej služby 83,4787,1286,1172,2455,79
Nákladové úroky 4 8824 9054 5954 6804 736
Nákladové úroky v minulom roku 4 9054 5954 6804 7367 403
Náklady na predaný tovar 3 444 7363 188 1533 068 9333 054 5832 880 406
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 311 7603 064 7872 937 5532 942 1412 760 778
Neobežný majetok 443 407487 091390 663404 972404 455
Obežný majetok 1 216 3201 195 4121 108 445995 421800 489
Obrat aktív 2,412,232,392,502,72
Obrat neobežného majetku 9,047,739,198,678,12
Obrat obežného majetku 3,293,153,243,534,10
Obrat zásob 4,933,884,474,264,86
Odpisy 91 14487 00041 04635 95031 270
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 57243 50020 52317 97515 635
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 57243 50020 52317 97515 635
Osobné náklady 191 069172 998140 773132 785131 940
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8423 8072 8652 8233 065
Ostatné záväzky z obchodného styku 151 697245 113142 078192 019176 425
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 340 218347 553323 997261 772203 307
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,953,343,703,433,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,992,222,872,702,48
Pohľadávky z obchodného styku 152 204122 604160 192111 234129 927
Pohotová likvidita II. stupeň 1,060,67020,81640,50770,4167
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,4286,56-9,46-8,85-23,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,05-2,4521,6219,055,77
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48210,62160,59920,77860,8873
Pridaná hodnota 562 989577 877520 987455 797404 254
Primárna platobná neschopnosť 0,99672,000,88691,731,36
Rýchla likvidita I. stupeň 0,74560,45840,52210,31450,1809
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,331,511,421,822,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,331,511,421,822,15
Služby 94 98175 06497 39680 27384 948
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 662 4171 685 1651 502 6331 403 6921 208 000
Spotreba materiálu… 37 99548 30233 98432 16934 680
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 337 305334 997381 408377 690349 367
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 007 7253 776 7803 589 9203 512 3803 284 660
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000010 7500,00002 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 000 6603 761 5623 588 8653 506 4003 272 006
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 0654 4681 0553 98012 654
Účtovný cash flow 107 630-12 00599 33189 15827 324
Úročený dlh 337 305334 997381 408377 690349 367
Úrokové krytie 65,7368,9279,0362,9347,84
Vlastné imanie 1 121 6741 039 200939 645789 196640 076
Všetky záväzky 540 743645 965562 988614 496567 924
Výsledok hospodárenia 316 371351 067354 643304 118232 959
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 316 371351 067354 643304 118232 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 249 074260 553282 951225 822172 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 260 553282 951225 822172 03797 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 316 034333 132358 550289 852221 813
Zásoby 672 215790 632657 809690 259568 607
Záväzky 540 743645 965562 988614 496567 924
Záväzky z obchodného styku 151 697245 113142 078192 019176 425
Zisk pred zdanením 316 034333 132358 550289 852221 813
Zmena EBIT 0,94940,93091,231,301,69
Účtovné závierky