A.P.DAMEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,0000643,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,040,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,000015 4010,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-643,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000643,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000643,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00001 5810,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,00001 5810,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000582,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,000014 7580,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000020 2940,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000582,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00001 5810,00000,00000,0000
EBITDA 0,00001 6170,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00001 6170,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000643,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,000022,950,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-22,950,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00001 5810,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000023,950,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000015 4010,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000277,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000643,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000036,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00001 5810,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00002,460,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00002,460,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000022,950,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000023,950,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,040,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-277,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00002,460,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00009,520,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00009,520,00000,00000,0000
Služby 0,0000277,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000643,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000643,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-14 7580,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,000015 4010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00001 6170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00001 6170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00001 5810,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000582,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00001 5810,00000,00000,0000
Záväzky 0,000015 4010,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00001 5810,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00002,720,00000,00000,0000