LICITOR group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 5 027 3964 679 8833 615 6332 377 5170,0000
Bankové úvery 151 84851 467140 449297 2120,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,551,881,951,050,0000
Bežné bankové úvery 151 84851 467140 449297 2120,0000
Časové rozlíšenie aktív 11 86415 5597 6887 9500,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000630,006 9805 7680,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,14170,47200,78300,47670,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54860,39040,40221,090,0000
Celkové tržby 1 044 1331 229 108638 381827 9510,0000
Celkový dlh 1 780 9611 313 7701 035 0391 237 1290,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 081 271-1 250 672-786 059-268 4160,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,23670,64432,250,06030,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 342 2191 533 7391 101 608569 8280,0000
Čistý cash flow -191 520432 131531 780342 2310,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 313 070821 7401 469 79676 8520,0000
Čistý zisk 247 160791 8691 438 99349 8850,0000
Čistý zisk v minulom roku 791 8691 438 99349 88510 9850,0000
Cudzie zdroje -3 246 435-3 365 483-2 573 614-1 134 6200,0000
Daň z príjmov 55 06424 50123 87417 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 24 50123 87417 92013 9660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 55 06424 50123 87417 9200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 283,84184,71427,81269,350,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 160,6789,19178,50175,290,0000
Doba obratu aktív 1 8001 4562 6021 3130,0000
Doba obratu pohľadávok 283,84184,71427,81269,350,0000
Doba obratu zásob 1 34695,570,000045,920,0000
Doba splácania záväzkov 5 113796,730,00003 9560,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 483,74284,91488,77396,500,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 057350,740,00001 9460,0000
EBIT v minulom roku 821 7401 469 79676 85275 8010,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 313 070821 7401 469 79676 8520,0000
EBITDA 271 98641 617122 088113 8540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 271 98641 617122 088113 8540,0000
Finančná páka 1,551,391,402,100,0000
Finančné účty 1 342 2191 533 7391 101 608569 8280,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6457-0,7191-0,7118-0,47720,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64570,71910,71180,47720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 294 81639 358127 757112 7740,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 109 100231 600175 1004 2000,0000
Krátkodobé pohľadávky 792 851593 577594 427487 6530,0000
Krátkodobé záväzky 1 351 204915 577679 138717 8620,0000
Krytie dlhovej služby 25,087,7512,737,690,0000
Nákladové úroky 10 8465 3706 9299 0470,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 3706 9299 04750 8500,0000
Náklady na predaný tovar 675 9761 094 646358 690520 1260,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 463419 4460,000066 2330,0000
Neobežný majetok 2 524 6192 427 1781 664 9511 303 7530,0000
Obežný majetok 2 490 9132 237 1461 942 9941 065 8140,0000
Obrat neobežného majetku 0,40380,48330,30460,50690,0000
Obrat obežného majetku 0,40930,52430,26100,62000,0000
Obrat zásob 0,27113,820,00007,950,0000
Odpisy 73 05859 24462 36047 6620,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 52929 62231 18023 8310,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 52929 62231 18023 8310,0000
Osobné náklady 111 69686 54898 98073 7780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9382 2592 8312 9460,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 543 590403 059426 446353 0940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 320 218851 1131 501 35397 5470,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,08520,21830,50170,04650,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,32511,110,66670,52430,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,18340,35160,83300,41330,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,560,18670,00002,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,080,90481,501,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,860,53710,92021,160,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,18790,36841,050,51790,0000
Pohľadávky z obchodného styku 448 796286 621248 022317 3640,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,331,791,701,040,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,95-7,79-4,84-3,320,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,6680,4776,7537,830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,35430,28070,28630,52030,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54860,39040,40221,090,0000
Pridaná hodnota 343 56378 311148 470140 7080,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,211,411,721,110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07610,23530,55910,04400,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,83261,281,100,55590,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,5531,578,4810,870,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,5531,578,4810,870,0000
Služby 419 628627 211384 946389 4830,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 027 3964 679 8833 615 6332 377 5170,0000
Spotreba materiálu… 115 70458 21444 30435 0810,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 260 948283 067315 549301 4120,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 031 9231 172 957526 371661 7670,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000014 9610,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 3840,00004 250933,000,0000
Tržby z predaja tovaru 82 450550 9000,000093 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 937 089622 057507 160567 8340,0000
Účtovný cash flow -191 520432 131531 780342 2310,0000
Úročený dlh 260 948283 067315 549301 4120,0000
Úrokové krytie 28,87153,02212,128,490,0000
Vlastné imanie 3 246 4353 365 4832 573 6141 134 6200,0000
Všetky záväzky 1 780 9611 313 7701 035 0391 237 1290,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00002 6650,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00002 6653 1030,0000
Výsledok hospodárenia 193 840-17 62757 79167 1250,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 193 840-17 62757 79167 1250,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 247 160791 8691 438 99349 8850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 791 8691 438 99349 88510 9850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 302 224816 3701 462 86767 8050,0000
Zásoby 355 843109 830246 9598 3330,0000
Záväzky 1 780 9611 313 7701 035 0391 237 1290,0000
Záväzky z obchodného styku 543 590403 059426 446353 0940,0000
Zisk pred zdanením 302 224816 3701 462 86767 8050,0000
Zmena EBIT 0,38100,559119,131,010,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -44 18110 22570 560-29 3290,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -44 18110 22570 560-29 3290,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 4720,00006 1870,00000,0000