V - Elektra Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 237 3665 729 1969 464 3478 380 6917 041 912
Bankové úvery 0,00007,0012,005 500 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,401,091,071,12
Bežné bankové úvery 0,00007,0012,005 500 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 54 576240 139176 82418 840296 139
Časové rozlíšenie pasív 75 103146 287142 367122 31317 081
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1842-0,23613,20-4,41-0,4927
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02830,0993-0,30331,180,0591
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,522,3910,5813,228,39
Celkové tržby 45 892 12739 412 94939 597 34118 132 5480,0000
Celkový dlh 13 145 9353 935 0768 516 6847 677 7286 276 337
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -949 031-577 692-188 6242 731 392-368 782
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 949 031577 699188 6362 768 608368 782
Čistý cash flow 371 332389 063-2 579 9722 559 339368 782
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 455 0571 059 109369 392115 47343 879
Čistý zisk 368 495842 537224 64537 17340 886
Čistý zisk v minulom roku 842 537224 64537 173-205 01726 845
Cudzie zdroje -2 016 328-1 647 833-805 296-580 650-748 494
Daň z príjmov 86 562214 90944 842-1 2130,0000
Daň z príjmov v minulom roku 214 90944 842-1 2132 9110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 86 562214 90944 842-1 2130,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 9053 1842 7584 1050,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,1845,2383,57111,32104,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 112,0944,7183,51108,60104,57
Doba obratu aktív 121,2553,0887,27168,74116,50
Doba obratu pohľadávok 113,1945,2683,59111,40104,57
Doba splácania záväzkov 151,4554,60115,2579,82104,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,5236,3178,4343,67103,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 150,3351,86113,7972,820,0000
EBIT v minulom roku 1 059 109369 392115 473-200 44828 564
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 455 0571 059 109369 392115 47343 879
EBITDA 490 8371 091 236347 479185 23893 244
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 490 8371 091 236347 479185 23893 244
Finančná páka 7,563,4811,7514,439,41
Finančné účty 949 031577 699188 6362 768 608368 782
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 489 4471 089 694345 770182 87767 426
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86200,68410,89870,25880,8860
Krátkodobé pohľadávky 14 222 4084 881 5399 063 3165 528 7846 321 290
Krátkodobé záväzky 13 134 4803 919 2478 505 9562 169 0656 239 443
Krytie dlhovej služby 0,0000656,193,482,3331,15
Nákladové úroky 0,00001 66399 90579 5132 993
Nákladové úroky v minulom roku 1 66399 90579 5131 6581 719
Náklady na predaný tovar 45 211 53838 148 79239 096 15317 842 56121 805 897
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 653 57926 200 02926 938 8859 918 67517 819 930
Neobežný majetok 9 44626 63532 81360 35455 701
Obežný majetok 15 173 3445 462 4229 254 7108 301 4976 690 072
Obrat aktív 3,016,884,182,163,13
Obrat neobežného majetku 4 8561 4791 206300,36396,11
Obrat obežného majetku 3,027,214,282,183,30
Odpisy 34 37830 58455 08266 90821 536
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 18915 29227 54133 45421 536
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 18915 29227 54133 4540,0000
Osobné náklady 180 045175 201175 476131 0590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3901 5421 7093 77725 822
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00004,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 900 6153 568 3634 243 7451 978 9340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 402 873873 121279 727104 08162 422
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18280,51130,27900,00610,0546
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,22440,63660,45270,01900,0559
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,657,102,792,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,066,052,121,4411,96
Pohľadávky z obchodného styku 14 085 6794 824 9529 056 8165 393 8526 321 181
Pohotová likvidita II. stupeň 1,151,401,091,071,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,43-4,240,3121-0,2269-2,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000233,95-25,8232,19123,21
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,65630,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86270,68680,89990,91610,8913
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,522,3910,5813,228,39
Pridaná hodnota 656 6981 244 410489 850285 599257 559
Primárna platobná neschopnosť 0,92550,77160,92730,36690,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18280,51130,27900,06400,0546
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,783,6124,5141,4567,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,783,6124,5141,4567,31
Služby 13 550 65911 942 71712 148 7997 914 9143 976 971
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 237 3665 729 1969 464 3478 380 6917 041 912
Spotreba materiálu… 7 3006 0468 4698 9728 996
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00007,0012,005 500 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 868 23639 393 20239 586 00318 128 86822 063 456
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000708,000,0000
Tržby z predaja tovaru 31 407 66426 329 69026 014 54011 953 43322 061 429
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 460 57213 063 51213 571 4636 174 7272 027
Účtovný cash flow 371 332389 063-2 579 9722 559 339368 782
Úročený dlh 0,00007,0012,005 500 0000,0000
Úrokové krytie 0,0000636,873,701,4514,66
Vlastné imanie 2 016 3281 647 833805 296580 650748 494
Všetky záväzky 13 145 9353 935 0768 516 6847 677 7286 276 337
Výsledok hospodárenia 456 4591 060 652292 397119 03871 708
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 456 4591 060 652292 397119 03871 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 368 495842 537224 64537 17340 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 842 537224 64537 173-205 01726 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 455 0571 057 446269 48735 96053 367
Záväzky 13 145 9353 935 0768 516 6847 677 7286 276 337
Záväzky z obchodného styku 13 036 5623 722 8388 398 3951 978 9340,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 135 947154 4754 154 6500,00000,0000
Zisk pred zdanením 455 0571 057 446269 48735 96053 367
Zmena EBIT 0,42972,873,20-0,57611,54
Účtovné závierky