Websupport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 162 8443 412 1932 675 4632 523 1322 133 874
Bežná likvidita III. stupeň 0,70270,77800,70130,74870,7120
Časové rozlíšenie aktív 870 470758 970651 547621 178572 187
Časové rozlíšenie pasív 2 235 2402 030 2201 748 4091 543 3051 368 269
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,20780,00420,12410,1000-0,8953
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9503-0,0076-0,2726-0,12720,4184
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25710,73320,53680,85602,31
Celkové tržby 5 450 7324 699 1104 006 0683 611 5193 091 996
Celkový dlh 598 793584 626323 836451 914534 260
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -850 429-366 436-369 809-444 652-497 439
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 850 429366 436369 809444 652497 439
Čistý cash flow 483 993-3 373-74 843-52 787207 128
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -368 464698 998461 462413 364251 322
Čistý zisk -292 436548 414354 285296 568194 531
Čistý zisk v minulom roku 548 414354 285296 568194 53116 734
Cudzie zdroje -2 328 811-797 347-603 218-527 913-231 345
Daň z príjmov -78 561148 421107 177116 70456 149
Daň z príjmov v minulom roku 148 421107 177116 70456 1498 175
Daň z príjmov z bežnej činnosti -78 561148 421107 177116 70456 149
Dlhodobé pohľadávky 114 32035 75984 0183 1404 263
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,1662,5936,5040,6430,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,643,303,882,571,86
Doba obratu aktív 352,19267,47245,76256,16255,51
Doba obratu pohľadávok 21,9665,3944,2140,9631,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,7434,6825,2242,1359,27
EBIT v minulom roku 698 998461 462413 364251 32226 130
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -368 464698 998461 462413 364251 322
EBITDA 701 8831 561 9031 221 807993 607639 248
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 701 8831 561 9031 221 807993 607639 248
Finančná páka 2,224,284,444,789,22
Finančné účty 850 429366 436369 809444 652497 439
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 680 6731 532 5431 223 685969 899620 372
Krátkodobé pohľadávky 207 621798 429397 315400 325257 003
Krátkodobé záväzky 509 308442 477274 591414 998494 996
Krytie dlhovej služby 0,31370,76850,69880,64380,4670
Nákladové úroky 2 5332 1630,000092,00642,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 1630,000092,00642,001 221
Náklady na predaný tovar 4 263 9222 637 3782 295 0212 152 8601 764 062
Neobežný majetok 3 120 0041 452 5991 172 7741 053 837802 982
Obežný majetok 1 172 3701 200 624851 142848 117758 705
Obrat aktív 1,041,361,491,421,43
Obrat neobežného majetku 1,713,213,393,413,80
Obrat obežného majetku 4,563,884,674,244,02
Odpisy 1 045 658851 014745 440568 088382 854
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 522 829425 507372 720284 044191 427
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 522 829425 507372 720284 044191 427
Osobné náklady 986 881899 520815 755639 868874 991
Ostatné náklady na finančnú činnosť 35 51030 84423 82223 70818 876
Ostatné záväzky z obchodného styku 304 989225 146127 215216 693148 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 753 2221 399 4281 099 725864 656577 385
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,12560,68780,58730,56180,8409
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,12590,50580,49780,42190,3283
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,15240,74400,70730,73180,9287
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90810,44550,48600,44360,6813
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,102,242,062,251,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,53471,151,081,191,02
Pohľadávky z obchodného styku 53 32542 11242 24125 32115 571
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70270,77800,70130,74870,7120
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,81236,398,0610,00-1,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 191,08-1,560,0000-573,77322,63
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25710,73320,53680,85602,31
Pridaná hodnota 1 086 7412 019 0201 678 6211 442 3261 284 257
Primárna platobná neschopnosť 5,725,353,018,569,51
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,12560,68780,58730,56180,8409
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85310,37430,26500,45480,8358
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85310,37430,26500,45480,8358
Služby 4 061 7702 463 7032 160 0542 019 0021 632 010
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 162 8443 412 1932 675 4632 523 1322 133 874
Spotreba materiálu… 202 152173 675134 967133 858132 052
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 464 3624 657 1403 986 4923 675 1863 048 319
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 106 5490,00000,000080 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 150742,0012 8500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000062,0012,0010,0065,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 350 6634 656 3363 973 6303 595 1763 048 254
Účtovný cash flow 483 993-3 373-74 843-52 787207 128
Úrokové krytie -145,47323,160,00004 493391,47
Vlastné imanie 2 328 811797 347603 218527 913231 345
Všetky záväzky 598 793584 626323 836451 914534 260
Výnosy budúcich období dlhodobé 19 63222 2270,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 215 6082 007 9931 748 4091 543 3051 368 269
Výsledok hospodárenia -336 935711 631468 537425 519256 394
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -336 935711 631468 537425 519256 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -292 436548 414354 285296 568194 531
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 548 414354 285296 568194 53116 734
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -370 997696 835461 462413 272250 680
Záväzky 598 793584 626323 836451 914534 260
Záväzky z obchodného styku 304 989225 146127 215216 693148 019
Zisk pred zdanením -370 997696 835461 462413 272250 680
Zmena EBIT -0,52711,511,121,649,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 310,000,000020 6800,00000,0000