AUTOŠKOLA FASIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 193 0970,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -257,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -257,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 7070,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 193 0970,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 554 9640,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 7070,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -257,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -202,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -202,000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -257,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 193 0970,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 127,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 55,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -257,000,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,00000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -127,000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -955,930,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -955,930,00000,00000,00000,0000
Služby 127,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -193 0970,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 193 0970,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -202,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -202,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -257,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 7070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -257,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 193 0970,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -257,000,00000,00000,00000,0000