X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 038 5352 142 2482 170 7172 140 009240 716
Bankové úvery 173 18929 03347 8436 5800,0000
Bežné bankové úvery 30 23429 03347 8436 5800,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000020 868
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0937-0,0587-0,0301-0,0361-4,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,911,881,971,8631,49
Celkové tržby 336 966327 507256 453259 8860,0000
Celkový dlh 1 337 5011 398 8031 438 6681 390 871213 081
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 124 456-14 602138 166-20 475-29 912
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 65 65343 63522 05727 05529 912
Čistý cash flow 65 65343 63522 05727 05529 912
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -35 14330 445-14 04768 79118 709
Čistý zisk -42 41118 969-17 08852 78018 709
Čistý zisk v minulom roku 18 969-17 08852 780-10 409-16 078
Cudzie zdroje -701 034-743 445-732 049-749 138-6 767
Daň z príjmov 0,00006 272960,0014 9080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 272960,0014 908960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00006 272960,0014 9080,0000
Dlhodobé bankové úvery 142 9550,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 142 9550,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,48130,94155,04269,1565,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,18126,9397,8633,3963,71
Doba obratu aktív 3 2353 5178 7453 1141 558
Doba obratu pohľadávok 51,48130,94155,04269,1565,77
Doba obratu zásob 0,000032 6280,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00007 245 8850,00000,00003 372
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7992 2495 1502 0141 378
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000592 7340,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 30 445-14 04768 791-8 267-16 078
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -35 14330 445-14 04768 79118 709
EBITDA 76 811147 99624 43172 66518 798
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 811147 99624 43172 66518 798
Finančná páka 2,912,882,972,8635,57
Finančné účty 65 65343 63522 05727 05529 912
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 74 594146 513213 76471 75218 709
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55600,63940,58900,64690,8843
Krátkodobé finančné výpomoci 16 9200,0000112 3800,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 32 43779 75538 485184 96510 159
Krátkodobé záväzky 1 133 4341 369 7701 278 4451 384 291212 869
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 88 620112 051170 980246 7700,0000
Krytie dlhovej služby 10,5728,4411,7465,880,9008
Nákladové úroky 7 2685 2042 0811 1030,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 2042 0811 1031 1820,0000
Náklady na predaný tovar 161 830102 32791 193180 71423 045
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000069,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 931 7242 012 6902 103 8501 927 989200 645
Obežný majetok 106 811129 55866 867212 02040 071
Obrat obežného majetku 2,151,721,351,181,41
Odpisy 109 737116 06867 4692 9620,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 109 737116 06867 4692 9620,0000
Osobné náklady 76 08167 84341 0585 9000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2171 4832 481913,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 67 326135 03750 38155 74218 709
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,04760,0246-0,01920,06982,76
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03880,0394-0,01570,09102,68
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,120,5654-69,590,08410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001 7390,00000,00001,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89591,77-0,014411,880,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,36680,6524-0,00547,910,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28550,19630,24340,10790,5305
Pohľadávky z obchodného styku 20 90877 31424 29222 9469 842
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,68-17,04-33,19-27,69-0,2262
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,038,3810,6024,530,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65610,65300,66280,64990,8852
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,911,881,971,8631,49
Pridaná hodnota 68 162119 990-590,0070 11933 338
Primárna platobná neschopnosť 4,241,457,0410,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,06050,0255-0,02330,07052,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,419,4558,8919,1411,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,419,4558,8919,1411,34
Služby 33 67117 58226 080178 90219 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 038 5352 142 2482 170 7172 140 009240 716
Spotreba materiálu… 128 15984 67665 1131 8123 646
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 190 10929 033160 2236 5800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 229 992222 317186 510250 83356 383
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000095 9070,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 229 992222 31790 603250 83356 383
Účtovný cash flow 65 65343 63522 05727 05529 912
Úročený dlh 190 10929 033160 2236 5800,0000
Úrokové krytie -4,845,85-6,7562,370,0000
Vlastné imanie 701 034743 445732 049749 1386 767
Všetky záväzky 1 337 5011 398 8031 438 6681 390 871213 081
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000020 868
Výsledok hospodárenia -32 92631 928-11 56869 70318 798
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -32 92631 928-11 56869 70318 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 41118 969-17 08852 78018 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 969-17 08852 780-10 409-16 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -42 41125 241-16 12867 68818 709
Zásoby 8 7216 1686 3250,00000,0000
Záväzky 1 337 5011 398 8031 438 6681 390 871213 081
Záväzky z obchodného styku 88 620112 051170 980246 7700,0000
Zisk pred zdanením -42 41125 241-16 12867 68818 709
Zmena EBIT -1,15-2,17-0,2042-8,32-1,16
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000064 4370,00000,0000