Poppe + Potthoff Slovakia k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 093 6799 213 5808 690 7298 021 3657 688 168
Bežná likvidita III. stupeň 1,991,701,360,94250,9132
Časové rozlíšenie aktív 1 6501 5081 7391 4001 348
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,42740,45000,50440,57800,6313
Celkové tržby 4 275 2156 039 0245 906 6275 231 7244 899 117
Celkový dlh 2 723 0282 859 4702 913 6722 938 1292 975 354
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 758-28 554-20 449-44 149-29 598
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 75828 55420 44944 14929 598
Čistý cash flow -5 7968 105-23 70014 55113 468
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 437751 580914 150536 870969 665
Čistý zisk 16 541577 053693 822370 421718 983
Čistý zisk v minulom roku 577 053693 822370 421718 983564 680
Cudzie zdroje -6 370 651-6 354 110-5 777 057-5 083 236-4 712 814
Daň z príjmov 171,00156 924194 979104 820204 476
Daň z príjmov v minulom roku 156 924194 979104 820204 476154 204
Daň z príjmov z bežnej činnosti 171,00156 924194 979104 820204 476
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 240,96140,99114,5146,1137,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,543,316,0114,3716,20
Doba obratu aktív 724,80619,03525,07544,09682,96
Doba obratu pohľadávok 240,96140,99114,5146,1137,28
Doba obratu zásob 33 62124 90229 8810,0000315 750
Doba splácania záväzkov 39 32826 63143 9770,0000417 788
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 213,36185,98171,02190,79254,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 995,98608,70870,430,000013 208
EBIT v minulom roku 751 580914 150536 870969 665771 337
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 437751 580914 150536 870969 665
EBITDA 1 561 4692 524 1272 675 8962 161 7712 125 287
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 561 4692 524 1272 675 8962 161 7712 125 287
Finančná páka 1,431,451,501,581,63
Finančné účty 22 75828 55420 44944 14929 598
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7006-0,6896-0,6647-0,6337-0,6130
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70060,68960,66470,63370,6130
Hrubá marža 0,54590,55590,57800,58420,5959
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 688 1432 849 6052 875 2862 327 7552 291 896
Krátkodobé pohľadávky 3 023 1512 098 4641 895 285679 832419 633
Krátkodobé záväzky 2 676 8792 768 1272 830 5632 812 7062 861 562
Krytie dlhovej služby 232,19143,39105,5635,0846,00
Materiál 1 060 319984 931768 608530 246526 128
Nákladové úroky 6 72517 60325 34961 62946 206
Nákladové úroky v minulom roku 17 60325 34961 62946 20652 453
Náklady na predaný tovar 2 245 7872 075 3272 627 1372 324 9681 189 273
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 84437 94023 4930,00002 500
Neobežný majetok 3 757 6744 496 6224 849 9655 370 4225 074 915
Obežný majetok 5 334 3554 715 4503 839 0252 649 5432 611 905
Obrat aktív 0,50360,58960,69510,67080,5344
Obrat neobežného majetku 1,221,211,251,000,8096
Obrat obežného majetku 0,85851,151,572,031,57
Odpisy 1 567 4181 857 7701 826 0241 674 3451 205 202
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 783 709928 885912 756837 671602 601
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 783 709928 885913 268836 674602 601
Osobné náklady 1 534 7751 745 3081 633 3381 714 4461 386 566
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5063 7623 7723 4643 207
Ostatné záväzky z obchodného styku 53 76063 09652 798111 59590 465
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 583 9592 434 8232 519 8462 044 7661 924 185
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65770,51990,47840,56100,4749
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 93,9388,49145,330,00001 168
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,922,091,782,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75230,93180,98690,90181,13
Pohľadávky z obchodného styku 169 82349 24099 400211 838182 369
Pohotová likvidita II. stupeň 1,140,76890,67740,25790,1575
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 099-783,97243,76-349,34-349,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,86190,4604-0,93490,23610,2915
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,42740,45000,50440,57800,6313
Pridaná hodnota 2 333 6443 357 2933 414 1483 056 1142 919 576
Primárna platobná neschopnosť 0,39921,280,56360,52680,4961
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,741,131,091,361,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,741,131,091,361,40
Služby 203 233213 158280 080234 121196 788
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 093 6799 213 5808 690 7298 021 3657 688 168
Spotreba materiálu… 1 647 2692 262 4142 083 1941 850 1311 693 502
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 644 5215 597 2406 142 8665 465 8064 193 757
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 65 090164 620101 58184 72484 908
Tržby z predaja tovaru 29 12546 46625 7170,00002 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 550 3065 386 1546 015 5685 381 0824 106 349
Účtovný cash flow -5 7968 105-23 70014 55113 468
Úrokové krytie 3,4942,7036,068,7120,99
Vlastné imanie 6 370 6516 354 1105 777 0575 083 2364 712 814
Všetky záväzky 2 723 0282 859 4702 913 6722 938 1292 975 354
Výsledok hospodárenia 27 918756 110921 110543 288976 907
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 918756 110921 110543 288976 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 541577 053693 822370 421718 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 577 053693 822370 421718 983564 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 670734 747891 901478 191926 159
Zásoby 2 288 4462 588 4321 923 2911 925 5622 162 674
Záväzky 2 723 0282 859 4702 913 6722 938 1292 975 354
Záväzky z obchodného styku 67 79263 27156 025111 59590 465
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 14 032175,003 2270,00000,0000
Zisk pred zdanením 17 670734 747891 901478 191926 159
Zmena EBIT 0,03120,82221,700,55371,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -370 441438 185-240 370-240 716703 517
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -370 441438 185-240 370-240 716703 517
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 31 22374 86730 34328 86228 086
Účtovné závierky