ABC - Technik, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122011
Aktíva 6 6390,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 6390,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6390,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6 6390,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 6390,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 6390,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 6390,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6390,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 6390,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 6390,00000,00000,0000