Adient Seating Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 57 304 65418 574 93933 432 67745 443 4487 967 052
Bankové úvery 217 8390,00002 728 32459 11323,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,396,241,251,050,7145
Bežné bankové úvery 217 8390,00002 728 32459 11323,00
Časové rozlíšenie aktív 32 39157 39955 89519 52016 153
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,310,87330,7248-4,23-0,0002
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,17-6,77-0,42970,89240,0004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,000,14481,974,800,4520
Celkové tržby 16 581 76718 328 85519 921 88015 788 73212 910 089
Celkový dlh 38 201 8072 349 39222 173 77837 610 0452 480 164
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 659 207-10 831 292-22 272 187-33 102 163-1 287
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 877 04610 831 29225 000 51133 161 2761 310
Čistý cash flow 44 150 096-14 169 219-8 160 76533 159 966910,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 659 2686 335 2734 478 7923 032 4311 732 282
Čistý zisk 2 877 3004 966 6483 425 4962 346 5151 337 761
Čistý zisk v minulom roku 4 966 6483 425 4962 346 5151 337 761924 446
Cudzie zdroje -19 102 847-16 225 547-11 258 899-7 833 403-5 486 888
Daň z príjmov 772 8571 328 238973 177666 155385 218
Daň z príjmov v minulom roku 1 328 238973 177666 155385 218283 344
Daň z príjmov z bežnej činnosti 772 8571 328 238973 177666 155385 218
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000060 18677 91254 124
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,0722,6220,34113,3118,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,6820,0817,7612,8416,05
Doba obratu aktív 1 274371,42624,411 063227,06
Doba obratu pohľadávok 43,0722,6221,47115,1320,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 838,5241,88354,74868,8063,75
EBIT v minulom roku 6 335 2734 478 7923 032 4311 732 2821 217 346
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 659 2686 335 2734 478 7923 032 4311 732 282
EBITDA 5 156 1847 690 9906 170 6314 928 2213 266 063
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 156 1847 690 9906 170 6314 928 2213 266 063
Finančná páka 3,001,142,975,801,45
Finančné účty 49 877 04610 831 29225 000 51133 161 2761 310
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3334-0,8735-0,3368-0,1724-0,6887
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33340,87350,33680,17240,6887
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 144 0467 712 1876 167 4164 977 9453 459 972
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65790,11270,56810,81770,2808
Krátkodobé pohľadávky 1 936 3871 131 0321 089 2694 846 158665 716
Krátkodobé záväzky 37 703 3982 094 19918 993 95037 157 7112 237 026
Krytie dlhovej služby 565,93190,4377,02249,39351,08
Materiál 425 019510 986432 626515 257538 599
Nákladové úroky 9 11140 38780 11919 7619 303
Nákladové úroky v minulom roku 40 38780 11919 7619 3039 556
Náklady na predaný tovar 10 291 4949 687 42412 414 5099 718 8588 435 527
Neobežný majetok 4 466 4935 507 9206 150 9706 345 7906 314 574
Obežný majetok 52 805 77013 009 62027 225 81239 078 1381 636 325
Obrat aktív 0,28640,98270,58460,34351,61
Obrat neobežného majetku 3,673,313,182,462,03
Obrat obežného majetku 0,31081,400,71780,39957,83
Odpisy 2 095 7822 042 6202 149 1681 862 2081 535 048
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 047 8911 021 3101 074 584931 104767 524
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 047 8911 021 3101 074 584931 104767 524
Osobné náklady 1 997 1952 006 3092 034 4551 897 3161 803 995
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 7122 5593 2156 276431,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 049 6001 507 1061 948 2941 355 8801 633 025
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 973 0827 009 2685 574 6644 208 7232 872 809
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87040,58310,74780,72970,0002
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,66-0,7731-0,40962,100,0001
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,034,293,463,152,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,482,131,681,591,31
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,69-0,7762-0,41762,120,0001
Pohľadávky z obchodného styku 1 334 4441 004 327950 655548 981563 211
Pohotová likvidita II. stupeň 1,375,741,201,020,3054
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,43271,151,38-0,2362-6 030
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4 846-350,84-101,861 6780,0978
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66660,12650,66320,82760,3113
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,000,14481,974,800,4520
Pridaná hodnota 6 046 5768 612 9237 048 0305 971 4654 360 348
Primárna platobná neschopnosť 0,79821,632,062,612,90
Rýchla likvidita I. stupeň 1,325,171,150,89100,0006
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,410,30553,597,630,7594
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,410,30553,597,630,7594
Služby 2 179 7561 418 9583 163 0342 147 8261 985 802
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 304 65418 574 93933 432 67745 443 4487 967 052
Spotreba materiálu… 8 141 7738 161 5569 361 9047 671 9916 424 451
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 217 8390,00002 728 32459 11323,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 427 23718 265 75919 543 08915 638 68512 904 519
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 28711 8780,000028 00097 170
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 411 95018 253 88119 543 08915 610 68512 807 349
Účtovný cash flow 44 150 096-14 169 219-8 160 76533 159 966910,00
Úročený dlh 217 8390,00002 728 32459 11323,00
Úrokové krytie 401,63156,8655,90153,46186,21
Vlastné imanie 19 102 84716 225 54711 258 8997 833 4035 486 888
Všetky záväzky 38 201 8072 349 39222 173 77837 610 0452 480 164
Výsledok hospodárenia 3 060 0535 659 6704 021 4633 005 3311 734 525
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 060 0535 659 6704 021 4633 005 3311 734 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 877 3004 966 6483 425 4962 346 5151 337 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 966 6483 425 4962 346 5151 337 761924 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 650 1576 294 8864 398 6733 012 6701 722 979
Zásoby 992 3371 047 2961 075 846992 792915 175
Záväzky 38 201 8072 349 39222 173 77837 610 0452 480 164
Záväzky z obchodného styku 1 065 1611 638 3851 959 6701 435 5541 633 025
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 15 561131 27911 37679 6740,0000
Zisk pred zdanením 3 650 1576 294 8864 398 6733 012 6701 722 979
Zmena EBIT 0,57761,411,481,751,42
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 30 035-106 910110 429100 959-25 274
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 30 035-106 910110 429100 959-25 274
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 636578,000,000088 68293 660
Účtovné závierky