INTERNATIONAL QUICK SERVICE SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 441 847427 974351 675305 221399 184
Bežná likvidita III. stupeň 3,663,653,293,523,72
Časové rozlíšenie aktív 4 5955 9466 9747 95110 286
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1834-0,07250,10700,1470-0,9101
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,57790,1887-0,2371-0,36102,32
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50110,59200,51380,51850,7742
Celkové tržby 1 466 1731 379 4881 165 674696 0450,0000
Celkový dlh 147 506159 149119 356104 225174 187
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 149-91 141-71 653-96 518-204 765
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 14991 14171 65396 518204 765
Čistý cash flow -53 99219 488-24 865-29 544204 765
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 48 35395 62492 62357 61146 410
Čistý zisk 45 51775 71670 84348 27042 805
Čistý zisk v minulom roku 75 71670 84348 270-29 77147 092
Cudzie zdroje -294 341-268 825-232 319-200 996-224 997
Daň z príjmov 0,000018 73721 5398 2730,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 73721 5398 2732 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000018 73721 5398 2730,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,5376,6185,13100,9853,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,5875,7683,81100,9452,93
Doba obratu aktív 111,64117,23112,61167,89187,40
Doba obratu pohľadávok 75,5376,6185,13100,9853,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000117,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,6028,2933,5845,0241,42
EBIT v minulom roku 95 62492 62357 611-24 33652 740
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 48 35395 62492 62357 61146 410
EBITDA 93 813101 463111 91763 077103 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 93 813101 463111 91763 077103 290
Finančná páka 1,501,591,511,521,77
Finančné účty 37 14991 14171 65396 518204 765
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6662-0,6281-0,6606-0,6585-0,5636
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66620,62810,66060,65850,5636
Hrubá marža 0,36480,35360,48240,52950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94 944148 836113 340112 302103 002
Krátkodobé pohľadávky 298 934279 695265 846183 586113 086
Krátkodobé záväzky 93 421103 284104 85481 84388 241
Krytie dlhovej služby 33,0886,65464,3959,0628,65
Materiál 1 154530,00368,00360,00490,00
Nákladové úroky 2 8361 171241,001 0683 605
Nákladové úroky v minulom roku 1 171241,001 0682 5555 648
Náklady na predaný tovar 909 673844 778577 540294 975274 182
Neobežný majetok 100 01550 6626 83416 80670 557
Obežný majetok 337 237371 366337 867280 464318 341
Obrat aktív 3,273,113,242,171,95
Obrat neobežného majetku 14,4426,30166,7939,4811,02
Obrat obežného majetku 4,283,593,372,372,44
Odpisy 44 76429 28819 94419 94441 946
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 38214 6449 9729 97241 946
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 38214 6449 9729 9720,0000
Osobné náklady 467 480404 101468 131284 0120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 561461,00277,00175,00288,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 54 65967 47550 77434 4370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 90 281105 00490 78768 21484 751
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08410,21300,20370,31620,5130
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87390,82850,83250,77050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,84
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,211,201,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,131,151,2112,00
Pohľadávky z obchodného styku 279 343276 576261 726183 501112 747
Pohotová likvidita II. stupeň 3,653,653,293,523,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,45-13,799,346,80-1,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19,0416,64-103,17-27,6656,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50110,59200,51380,51850,7742
Pridaná hodnota 534 909487 744562 306368 587503 319
Rýchla likvidita I. stupeň 0,39770,88240,68341,182,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,571,571,071,651,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,571,571,071,651,69
Služby 862 772786 775532 654258 457219 059
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 441 847427 974351 675305 221399 184
Spotreba materiálu… 46 90158 00344 88636 51855 123
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 446 4281 356 4391 140 696688 262777 501
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 84623 917850,0024 7000,0000
Tržby z predaja tovaru 100,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 444 4821 332 5221 139 846663 562777 501
Účtovný cash flow -53 99219 488-24 865-29 544204 765
Úrokové krytie 17,0581,66384,3353,9412,87
Vlastné imanie 294 341268 825232 319200 996224 997
Všetky záväzky 147 506159 149119 356104 225174 187
Výsledok hospodárenia 50 89596 09292 82357 74361 344
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 50 89596 09292 82357 74361 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 51775 71670 84348 27042 805
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 71670 84348 270-29 77147 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45 51794 45392 38256 54357 442
Zásoby 1 154530,00368,00360,00490,00
Záväzky 147 506159 149119 356104 225174 187
Záväzky z obchodného styku 54 65967 47550 77434 4370,0000
Zisk pred zdanením 45 51794 45392 38256 54357 442
Zmena EBIT 0,50571,031,61-2,370,8800
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000010 0900,0000