Reality holding+, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 344 568176 7890,0000156 78289 455
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,590,00001,481,55
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1778-0,12800,0000-0,2729-0,7917
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09880,21990,00000,28590,5018
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,040,96160,00001,931,86
Celkové tržby 1 260 6461 447 2830,00001 058 5881 149 219
Celkový dlh 231 04586 6620,0000103 35658 178
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 180-11 5340,0000-14 581-24 761
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 18011 5340,000014 58124 761
Čistý cash flow 20 18011 5340,000014 58124 761
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 21028 1670,000029 8769 962
Čistý zisk 17 07620 3400,000022 1495 844
Čistý zisk v minulom roku 20 34015 7300,00005 8449 837
Cudzie zdroje -113 523-90 1270,0000-53 426-31 277
Daň z príjmov 5 9115 4070,00006 2472 880
Daň z príjmov v minulom roku 5 4075 2450,00002 8801 194
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 9115 4070,00006 2472 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,6720,700,000020,9316,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,1510,090,00008,573,98
Doba obratu aktív 101,8751,330,000054,0628,41
Doba obratu pohľadávok 25,6720,700,000020,9316,35
Doba obratu zásob 331,762,420,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 470,59302,140,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,3915,230,000017,5915,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 105,48133,410,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 28 16723 0550,00009 96211 513
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 21028 1670,000029 8769 962
EBITDA 47 03549 9080,000038 73116 330
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 03549 9080,000038 73116 330
Finančná páka 3,041,960,00002,932,86
Finančné účty 20 18011 5340,000014 58124 761
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3295-0,50980,0000-0,3408-0,3496
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32950,50980,00000,34080,3496
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 58548 5420,000038 48116 212
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59280,29670,00000,32530,5516
Krátkodobé pohľadávky 86 82871 2750,000060 70151 490
Krátkodobé záväzky 204 25852 4550,000051 00649 346
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 45 78523 1620,000036 48333 355
Krytie dlhovej služby 21,1620,620,000026,1713,19
Nákladové úroky 2 2232 4200,00001 4801 238
Nákladové úroky v minulom roku 2 4202 0800,00001 238482,00
Náklady na predaný tovar 1 151 7821 340 2050,0000958 3261 052 994
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 158 42863 3690,00000,00000,0000
Neobežný majetok 93 56093 5600,000081 50013 204
Obežný majetok 251 00883 2290,000075 28276 251
Obrat aktív 3,587,110,00006,7512,85
Obrat neobežného majetku 13,2013,440,000012,9987,03
Obrat obežného majetku 4,9215,100,000014,0615,07
Obrat zásob 1,10150,880,00000,00000,0000
Odpisy 20 37520 3750,00008 6056 250
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 37520 3750,00008 6056 250
Osobné náklady 48 47837 0060,000058 92666 286
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4501 3660,0000250,00118,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 45140 7150,000030 75412 094
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,5850-0,44520,00000,58780,6889
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,5230-1,310,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,71-2,250,00001,701,45
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,20-1,450,00001,481,33
Pohľadávky z obchodného styku 24 17034 7550,000024 84912 536
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52391,580,00001,481,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,63-7,810,0000-3,66-1,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,084,770,00009,8520,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67050,49020,00000,65920,6504
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,040,96160,00001,931,86
Pridaná hodnota 82 864-83 1220,0000100 25196 216
Primárna platobná neschopnosť 1,890,66640,00001,472,66
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09880,21990,00000,28590,5018
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,911,740,00002,673,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,911,740,00002,673,56
Služby 763 2781 096 7000,0000903 181998 456
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 344 568176 7890,0000156 78289 455
Spotreba materiálu… 230 076180 1360,000055 14554 538
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 234 6461 257 0830,00001 058 5771 149 210
Tržby z predaja tovaru 176 994268 4190,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 057 652988 6640,00001 058 5771 149 210
Účtovný cash flow 20 18011 5340,000014 58124 761
Úrokové krytie 11,3411,640,000020,198,05
Vlastné imanie 113 52390 1270,000053 42631 277
Všetky záväzky 231 04586 6620,0000103 35658 178
Výsledok hospodárenia 26 66029 5330,000030 12610 080
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 66029 5330,000030 12610 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 07620 3400,000022 1495 844
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 34015 7300,00005 8449 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 98725 7470,000028 3968 724
Zásoby 144 000420,000,00000,00000,0000
Záväzky 231 04586 6620,0000103 35658 178
Záväzky z obchodného styku 45 78523 1620,000036 48333 355
Zisk pred zdanením 22 98725 7470,000028 3968 724
Zmena EBIT 0,89501,220,00003,000,8653