HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 414 3821 038 240987 7021 040 063900 556
Časové rozlíšenie aktív 5 1512 3883 7041 2811 340
Časové rozlíšenie pasív 3 3082 3130,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3472-0,05060,0168-0,3761-1,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,306,856,407,409,55
Celkové tržby 739 057684 905585 703727 2500,0000
Celkový dlh 1 274 122903 922854 271916 196815 198
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 128-128 421-121 742-123 986-115 891
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 80 872128 421121 742123 986115 891
Čistý cash flow -47 5496 679-2 24446 585115 891
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 8695 66217 8746 825-34 317
Čistý zisk 4 947-1 4269 5642 026-34 317
Čistý zisk v minulom roku -1 4269 5642 02636 48354 059
Cudzie zdroje -136 952-132 005-133 431-123 867-85 358
Daň z príjmov 5 7063 9954 0293 5480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 9954 0293 54811 5600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 7063 9954 0293 5480,0000
Dlhodobé pohľadávky 111 550117 27874 28160 4720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 101,80112,20111,32117,43145,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,24106,29108,96111,72129,34
Doba obratu aktív 700,70564,77621,05525,55689,48
Doba obratu pohľadávok 157,06175,99158,03147,98145,91
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000078,45
Doba splácania záväzkov 1 131864,891 183853,47783,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 540,94433,02483,17406,03615,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 238,81250,03330,49200,780,0000
EBIT v minulom roku 5 66217 8746 82548 04354 059
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 8695 66217 8746 825-34 317
EBITDA 66 23973 21692 19584 163-18 363
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 23973 21692 19584 163-18 363
Efektívna daňová sadzba 0,53561,560,29640,63650,0000
Finančná páka 10,337,877,408,4010,55
Finančné účty 80 872128 421121 742123 986115 891
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 12471 52088 19483 072-22 498
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77200,76670,77800,77260,8931
Krátkodobé finančné výpomoci 100 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 205 478206 255177 046232 388190 582
Krátkodobé záväzky 1 091 897796 045768 420803 543804 256
Krytie dlhovej služby 19,6423,6721,5467,280,0000
Nákladové úroky 2 2163 0934 2811 2510,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 0934 2811 2510,00000,0000
Náklady na predaný tovar 558 217507 124420 489575 917374 481
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 352 475335 947237 159343 648258 926
Neobežný majetok 1 011 331583 898610 929621 936537 092
Obežný majetok 397 900451 954373 069416 846362 124
Obrat aktív 0,52090,64630,58770,69450,5294
Obrat neobežného majetku 0,72851,150,95021,160,8876
Obrat obežného majetku 1,851,481,561,731,32
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00004,65
Odpisy 50 54464 17469 17069 09225 554
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 27232 08734 58534 54625 554
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 27232 08734 58534 5460,0000
Osobné náklady 120 513109 55692 95284 5980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1153 5304 0015 4914 135
Ostatné záväzky z obchodného styku 230 619230 125214 736189 0330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 49162 74878 73471 118-8 763
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67500,66850,58100,57780,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,50660,48780,67470,42610,2731
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,501,721,730,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,94330,98690,95274,00
Pohľadávky z obchodného styku 202 340195 396173 291221 094168 931
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,88-19,7659,46-2,66-0,7365
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,462,16-0,524237,240,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90080,87060,86490,88090,9052
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,306,856,407,409,55
Pridaná hodnota 178 548163 876160 000146 420102 260
Primárna platobná neschopnosť 1,141,181,240,85500,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,2412,359,2710,89-44,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,2412,359,2710,89-44,39
Služby 167 199123 484149 983179 02586 625
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 414 3821 038 240987 7021 040 063900 556
Spotreba materiálu… 38 54347 69333 34753 24428 930
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 100 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 736 765671 917580 489724 537476 741
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000917,000,00002 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 666 282613 607530 545700 150460 875
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 48357 39349 94422 18715 866
Účtovný cash flow -47 5496 679-2 24446 585115 891
Úročený dlh 100 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5,811,834,185,460,0000
Vlastné imanie 136 952132 005133 431123 86785 358
Všetky záväzky 1 274 122903 922854 271916 196815 198
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 1570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 15 6959 95923 02514 981-43 917
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 6959 95923 02514 981-43 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 947-1 4269 5642 026-34 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 4269 5642 02636 48354 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 6532 56913 5935 574-33 917
Zásoby 0,00000,00000,00000,000055 651
Záväzky 1 274 122903 922854 271916 196815 198
Záväzky z obchodného styku 230 619230 125214 736189 0330,0000
Zisk pred zdanením 10 6532 56913 5935 574-33 917
Zmena EBIT 2,270,31682,620,1421-0,6348
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 2900,0000