Vitalo Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 650 4211 648 1141 381 3761 376 9101 393 923
Aktivácia 0,00000,00000,00005 4590,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93431,080,78800,74160,5163
Časové rozlíšenie aktív 68 70133 59727 34334 7858 404
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2940-0,0057-0,0909-0,16670,9852
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,921,491,862,28-18,57
Celkové tržby 3 231 9653 260 0012 586 1723 066 5500,0000
Celkový dlh 1 085 317984 989897 872956 7661 473 270
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 946-220 069-216 271-172 330-78 171
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 946220 069216 271172 33078 171
Čistý cash flow -166 1233 79843 94170 03378 171
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -113 496237 680116 52445 559-393 608
Čistý zisk -98 021179 62063 3616 130-401 078
Čistý zisk v minulom roku 179 62063 3616 1300,00002 753 704
Cudzie zdroje -565 104-663 125-483 504-420 14479 347
Daň z príjmov -22 81839 58329 36916 7170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39 58329 36916 71737 2130,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -22 81839 58329 36916 7170,0000
Dlhodobé pohľadávky 85 62259 99087 780114 268162 434
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,1936,2118,7522,1966,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,7230,8816,3619,3359,97
Doba obratu aktív 191,21194,65192,96168,50329,91
Doba obratu pohľadávok 53,1143,2931,0136,17105,07
Doba obratu zásob 4 9962 8444 5573 81412 343
Doba splácania záväzkov 10 8565 89013 22612 704298,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 121,08111,69119,03107,69303,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 0042 9365 9057 2710,0000
EBIT v minulom roku 237 680116 52445 55964 2972 753 709
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -113 496237 680116 52445 559-393 608
EBITDA 239 660579 320430 743340 382-308 151
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 239 660579 320430 743340 382-308 151
Efektívna daňová sadzba 0,18880,18060,31670,73170,0000
Finančná páka 2,922,492,863,28-17,57
Finančné účty 53 946220 069216 271172 33078 171
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 242 152579 101429 934350 944-308 738
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63320,57380,61690,63910,9195
Krátkodobé pohľadávky 372 799306 559134 228181 295281 494
Krátkodobé záväzky 1 045 072945 688852 140879 9501 281 644
Krytie dlhovej služby 32,6431,3518,1014,99-41,25
Materiál 358 995345 262260 619160 379191 690
Nákladové úroky 7 34318 47723 79422 7127 470
Nákladové úroky v minulom roku 18 47723 79422 71227 0845,00
Náklady na predaný tovar 2 501 5512 172 7071 835 2732 273 5111 493 329
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 13858 60123 51725 2828 684
Neobežný majetok 588 384571 370622 144610 029569 755
Obežný majetok 993 3361 043 147731 889732 096815 764
Obrat aktív 1,911,881,892,171,11
Obrat neobežného majetku 5,355,414,204,892,71
Obrat obežného majetku 3,172,963,574,071,89
Odpisy 351 708340 890313 428274 474112 088
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 175 854170 445156 714137 237112 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 175 854170 445156 714137 2370,0000
Osobné náklady 647 155579 034528 748501 4340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 930,00839,00809,00824,00587,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 674 227471 330380 466503 6350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 253 687520 510376 789280 604-288 990
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,17350,27090,13100,01465,05
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,18750,33840,22020,0917-3,51
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,020,63080,68010,69700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,0015,6733,0628,450,0312
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,97721,591,471,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63310,99790,92310,92720,4358
Pohľadávky z obchodného styku 299 667261 418117 150157 972253 364
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47410,59240,44340,44140,2872
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,40-174,60-11,00-6,001,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -22,620,20561,853,0810,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65760,59760,65000,69491,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,921,491,862,28-18,57
Pridaná hodnota 632 386918 008777 450719 38848 853
Primárna platobná neschopnosť 2,251,803,253,190,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,17350,27090,13100,01465,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,531,702,082,81-4,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,531,702,082,81-4,78
Služby 776 062577 316513 188707 092546 170
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 650 4211 648 1141 381 3761 376 9101 393 923
Spotreba materiálu… 1 677 7301 615 2221 231 5721 534 0741 011 675
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 152 2293 090 7152 612 9682 988 2791 542 182
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 711310,000,00005 6930,0000
Tržby z predaja tovaru 96 304120 729176 88154 48114 799
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 054 2142 969 6762 436 0872 928 1051 527 383
Účtovný cash flow -166 1233 79843 94170 03378 171
Úrokové krytie -15,4612,864,902,01-52,69
Vlastné imanie 565 104663 125483 504420 144-79 347
Všetky záväzky 1 085 317984 989897 872956 7661 473 270
Výsledok hospodárenia -112 058238 525117 31546 584-487 077
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -112 058238 525117 31546 584-487 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -98 021179 62063 3616 130-401 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 179 62063 3616 1300,00002 753 704
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -120 839219 20392 73022 847-493 651
Zásoby 480 969456 529293 610264 203293 665
Záväzky 1 085 317984 989897 872956 7661 473 270
Záväzky z obchodného styku 674 227471 330380 466503 6350,0000
Zisk pred zdanením -120 839219 20392 73022 847-493 651
Zmena EBIT -0,47752,042,560,7086-0,1429
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -12 62178 432-66 996-12 52273 200
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -12 62178 432-66 996-12 52273 200
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 721215,000,000025 01766 838
Účtovné závierky