StaBel, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 49674,00641,006 1096 589
Bankové úvery 0,000085,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,14430,00650,088712,7313,73
Bežné bankové úvery 0,000085,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01260,00650,0973-1,09-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46270,27610,371412,7313,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,17-1,01-1,100,08530,0786
Celkové tržby 13 38020 6702 7210,00000,0000
Celkový dlh 17 30211 4537 226480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 16 71411 1114 859-6 109-6 589
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2562-0,2159-4,860,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 186,0074,00641,006 1096 589
Čistý cash flow 186,0074,00641,006 1096 589
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 428-4 463-12 7450,00000,0000
Čistý zisk -3 428-4 463-13 225-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku -4 463-13 5560,0000-480,00-480,00
Cudzie zdroje 14 80611 3796 585-5 629-6 109
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,0000480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 68,091,3185,980,00000,0000
Doba obratu zásob 82,510,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 14,365,5964,380,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,974,73231,530,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,75031,340,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 463-13 0760,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 428-4 463-12 7450,00000,0000
EBITDA -3 262-4 300-12 7090,00000,0000
EBITDA marža -0,2438-0,2080-4,670,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 262-4 300-12 7090,00000,0000
Finančná páka -0,1686-0,0065-0,09731,091,08
Finančné účty 186,0074,00641,006 1096 589
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,93153,7710,27-0,9214-0,9272
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,93-153,77-10,270,92140,9272
Hrubá marža 0,22390,1292-3,180,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 428-4 463-12 7450,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16113,622,690,07860,0728
Krátkodobé finančné výpomoci 16 90011 1005 5000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 402,00268,001 726480,00480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000036,0036,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 38418 00011 3640,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 21917 5139 7860,00000,0000
Obežný majetok 2 49674,00641,006 1096 589
Obrat aktív 5,36279,324,240,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,36279,324,240,00000,0000
Obrat zásob 4,420,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 6 2586 9703 9220,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 166,00163,0036,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 428-4 463-13 225-480,00-480,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,6423,0112,19-0,0853-0,0786
Podiel EBIT k aktívam -1,37-60,31-19,880,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,37-60,31-19,880,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,6423,0111,750,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07451,00001,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,092,61-0,45380,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,29320,1525-0,88320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47870,3831-2,200,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47870,3831-2,200,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,01080,00650,088712,7313,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 79,60153,7710,27-0,9214-0,9272
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 6,77151,158,580,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,93154,7711,270,07860,0728
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,17-1,01-1,100,08530,0786
Pridaná hodnota 2 9962 670-8 6430,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,37-60,31-20,63-0,0786-0,0728
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23150,39222,01-0,0853-0,0786
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01080,00650,088712,7313,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,30-2,66-0,56860,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,30-2,66-0,56860,00000,0000
Služby 92,000,0000448,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 49674,00641,006 1096 589
Spotreba materiálu… 73,00487,001 1300,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 90011 1855 5000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 38020 6702 7210,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 13 380-94,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000020 7642 7210,00000,0000
Účtovný cash flow 186,0074,00641,006 1096 589
Úročený dlh 16 90011 1855 5000,00000,0000
Vlastné imanie -14 806-11 379-6 5855 6296 109
Všetky záväzky 17 30211 4537 226480,00480,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,640,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 262-4 300-12 7090,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 262-4 300-12 7090,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 428-4 463-13 225-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 463-13 5560,0000-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 428-4 463-12 7450,00000,0000
Zásoby 2 3100,00000,00000,00000,0000
Záväzky 17 30211 4537 226480,00480,00
Záväzky z obchodného styku 0,000036,0036,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 428-4 463-12 7450,00000,0000
Zmena EBIT 0,76810,34130,00000,00000,0000