1. WOOD - HOUSE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 347 051182 137120 45364 26246 435
Bankové úvery 24 0390,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,90740,88320,92250,58120,1157
Bežné bankové úvery 24 0390,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000086,00119,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8260-0,2219-17,002,430,1603
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,853,1550,61-11,26-4,12
Celkové tržby 400 756202 80632 43320 2000,0000
Celkový dlh 296 366138 205118 11970 52461 315
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 173-9 750-39 679-19 511-2 386
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,01690,03490,26500,59430,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 8669 75039 67917 8612 386
Čistý cash flow 41 8669 75039 67915 1922 386
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 6468 52710 17913 237-1 308
Čistý zisk 6 7537 0828 59512 005-1 308
Čistý zisk v minulom roku 7 0828 59512 005-3 3872 740
Cudzie zdroje -50 685-43 932-2 3346 26214 880
Daň z príjmov 2 1051 4451 5841 2320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4451 5841 232960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1051 4451 5841 2320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,1089,13145,539,45452,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,4736,3743,159,45397,70
Doba obratu aktív 322,81434,691 4221 16135 310
Doba obratu pohľadávok 63,1089,13145,539,45452,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 372
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 210,84329,83987,01680,4420 378
EBIT v minulom roku 8 52710 17913 237-2 4262 741
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 6468 52710 17913 237-1 308
EBITDA 14 2206 91110 18413 248-1 200
EBITDA marža 0,03550,03410,31400,65580,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 2206 91110 18413 248-1 200
Finančná páka 6,854,1551,61-10,26-3,12
Finančné účty 41 8669 75039 67917 8612 386
Hrubá marža 0,05550,04430,35150,65710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 7456 91110 17913 239-1 308
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65310,75880,69410,58600,5771
Krátkodobé finančné výpomoci 27 0000,00000,0000-1 6500,0000
Krátkodobé pohľadávky 67 84137 34612 327523,00595,00
Krátkodobé záväzky 226 671138 20083 60137 65726 798
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 53719 365178,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 18,050,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00002 4570,0000
Nákladové úroky 788,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00001,0000
Náklady na predaný tovar 377 476193 79721 0006 9271 535
Neobežný majetok 95 05460 08543 33543 33543 335
Obežný majetok 251 997122 05277 11820 8412 981
Obrat aktív 1,130,83970,25670,31430,0103
Obrat neobežného majetku 4,132,550,71340,46610,0111
Obrat obežného majetku 1,561,250,40090,96920,1610
Odpisy 4 7010,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7010,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 597977,00329,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 475,000,00005,009,00108,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000410,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 4547 0828 59512 005-1 308
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06640,16123,68-1,520,0879
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,10450,04811,220,75210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,6873
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,939,1934,650,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,819,1934,650,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10670,06381,280,75214,97
Pohľadávky z obchodného styku 9 10215 2393 655523,00523,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,39500,34080,62210,51300,1157
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,21-4,51-0,05880,41226,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 53,130,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85400,75880,98061,101,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,853,1550,61-11,26-4,12
Pridaná hodnota 22 2248 98311 40113 273-1 055
Primárna platobná neschopnosť 2,041,270,04870,78390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13320,16123,68-1,920,0879
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,8420,0011,605,32-51,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,8420,0011,605,32-51,10
Služby 219 539117 03818 8355 3911 223
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 347 051182 137120 45364 26246 435
Spotreba materiálu… 157 93776 7592 1651 536312,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 51 0390,00000,0000-1 6500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 392 410152 93630 91620 200480,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 392 410152 93630 91620 200480,00
Účtovný cash flow 41 8669 75039 67915 1922 386
Úročený dlh 51 0390,00000,0000-1 6500,0000
Úrokové krytie 12,240,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 50 68543 9322 334-6 262-14 880
Všetky záväzky 296 366138 205118 11970 52461 315
Výsledok hospodárenia 9 5196 91110 18413 248-1 200
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 5196 91110 18413 248-1 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 7537 0828 59512 005-1 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 0828 59512 005-3 3872 740
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 8588 52710 17913 237-1 308
Zásoby 142 29074 95625 1122 4570,0000
Záväzky 296 366138 205118 11970 52461 315
Záväzky z obchodného styku 18 53719 365178,00410,000,0000
Zisk pred zdanením 8 8588 52710 17913 237-1 308
Zmena EBIT 1,130,83770,7690-5,46-0,4772

Činnosti firmy
Fotografické služby
Upratovacie práce
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a..
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
Prenájom pozemných dopravných prostriedkov
Organizovanie kurzov a školení
Reklamné a propagačné činnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Prenájom nehnuteľností sposkytovaním iných než základných služieb spojených..
Skladovanie a uskladňovanie s výnimkou verejného skladu
Sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
výroba nábytku
výroba nábytku do kancelárií a obchodov
Výroba výrobkov z papiera a lepenky
Výroba tapiet
Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky
Výroba drevených obalov
Výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a..
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva a tesárstva
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Prevádzka športových zariadení /fitnes , sauna , solárium/
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih,..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností
Služby súvisiace s ťažbou dreva , približovanie dreva , pílčické práce
Prenájom automobilov
Producentská činnosť v oblasti videotvorby
výroba kuchynského nábytku
Vedenie účtovníctva
Montáž sadrokartonu
Výroba výrobkov z dreva