MOBILO SLOVAKIA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 590 532442 041542 768105 8880,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,090,98130,93070,31060,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,53-193,4611,020,26060,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92260,91550,41290,14210,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,13217,83-28,23-2,620,0000
Celkové tržby 247 494123 722573 27773 8050,0000
Celkový dlh 494 125440 021562 699171 4120,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -436 732-390 790-216 949-10 8060,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2089-0,2348-0,0567-0,97060,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 436 784390 790219 71417 0760,0000
Čistý cash flow 436 784390 790219 71417 0760,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -49 731-26 273-26 098-67 6230,0000
Čistý zisk -51 697-29 049-32 507-71 6350,0000
Čistý zisk v minulom roku -29 049-32 507-71 635968,000,0000
Cudzie zdroje -96 407-2 02019 93165 5240,0000
Daň z príjmov 960,00960,002 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 880960,00985,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,002 880960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 1410,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 122,25113,35183,79111,510,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 118,1792,15181,0469,360,0000
Doba obratu aktív 887,871 784358,62532,120,0000
Doba obratu pohľadávok 123,96113,35183,79111,510,0000
Doba splácania záväzkov 2 23830 835123 8000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 711,831 723351,61603,860,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 18930 391121 7820,00000,0000
EBIT v minulom roku -26 273-26 098-67 6232 7690,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -49 731-26 273-26 098-67 6230,0000
EBITDA -30 659-4 006-11 190-51 3360,0000
EBITDA marža -0,1239-0,0324-0,0195-0,69560,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -30 659-4 006-11 190-51 3360,0000
Finančná páka 6,13218,83-27,23-1,620,0000
Finančné účty 436 784390 790219 71417 0760,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1633-0,00460,03670,61880,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16330,0046-0,0367-0,61880,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -31 170-4 5262 897-51 5840,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80170,96570,98051,130,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 52,000,00002 7656 2700,0000
Krátkodobé pohľadávky 81 30828 092278 16322 1890,0000
Krátkodobé záväzky 473 449426 878532 169120 1640,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 463 119420 731523 49451 3100,0000
Krytie dlhovej služby -30,48-2,21-3,17-16,820,0000
Nákladové úroky 1 0061 8163 5293 0520,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 8163 5293 052816,000,0000
Náklady na predaný tovar 235 61697 212546 458103 7580,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77 2325 0531 5690,00000,0000
Neobežný majetok 71 29923 15944 89166 6230,0000
Obežný majetok 519 233418 882497 87739 2650,0000
Obrat aktív 0,41110,20461,020,68590,0000
Obrat neobežného majetku 3,403,9112,311,090,0000
Obrat obežného majetku 0,46750,21591,111,850,0000
Odpisy 18 60221 73221 73216 0210,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 60221 73221 73216 0210,0000
Osobné náklady 32 77721 57424 36717 2480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 513,00520,00413,00248,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -33 095-7 317-10 775-55 6140,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5359-14,381,891,210,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0842-0,0594-0,0481-0,63860,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0842-0,0594-0,0481-0,63860,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,4248-1,73-2,464,740,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73960,88410,40480,16130,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,58-3,194,08-0,55420,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,763,160,38330,23140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0926-1,343,810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,2181-0,31320,2451-1,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,1392-0,15600,1295-0,93560,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,804,320,39770,23510,0000
Pohľadávky z obchodného styku 78 59722 837274 00413 8030,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,090,98130,93070,31060,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2207-0,00520,09073,840,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 434,18215,1962,265,600,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83670,99541,041,620,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,13217,83-28,23-2,620,0000
Pridaná hodnota 7 150-6 7565 972-31 1250,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,8918,421,913,720,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0875-0,0657-0,0599-0,67650,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5362-14,381,631,090,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92250,91550,41070,13510,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,12-109,84-50,29-3,340,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,12-109,84-50,29-3,340,0000
Služby 139 17077 912531 75667 2240,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 590 532442 041542 768105 8880,0000
Spotreba materiálu… 19 21414 24713 13336 5340,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 52,000,00002 7656 2700,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 242 76790 456559 68072 6330,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1,00000,00007 2500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 48 2806 143299,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 194 48684 313552 13172 6330,0000
Účtovný cash flow 436 784390 790219 71417 0760,0000
Úročený dlh 52,000,00002 7656 2700,0000
Úrokové krytie -49,43-14,47-7,40-22,160,0000
Vlastné imanie 96 4072 020-19 931-65 5240,0000
Všetky záväzky 494 125440 021562 699171 4120,0000
Výsledok hospodárenia -49 260-25 738-25 672-67 3570,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -49 260-25 738-25 672-67 3570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 697-29 049-32 507-71 6350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 049-32 507-71 635968,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50 737-28 089-29 627-70 6750,0000
Záväzky 494 125440 021562 699171 4120,0000
Záväzky z obchodného styku 463 119420 731523 49451 3100,0000
Zisk pred zdanením -50 737-28 089-29 627-70 6750,0000
Zmena EBIT 1,891,010,3859-24,420,0000