SSIM-OC, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 6 604 0131 093 0261 093 02620 297 8050,0000
Bankové úvery 4 934 08813 340 56313 340 56318 895 9730,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,59210,03560,03560,03070,0000
Bežné bankové úvery 4 934 08813 340 56313 340 56318 895 9730,0000
Časové rozlíšenie aktív 27 60427 60427 60427 6040,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,94470,0000-0,00000,00040,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,85160,0000-0,00010,00040,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,45-1,04-1,04-2,310,0000
Celkové tržby 0,00000,00006 073 138906 4400,0000
Celkový dlh 21 323 28729 677 39829 673 19835 745 1390,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 848 58113 349 19913 349 19918 903 5730,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-2,16-3,330,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -13 900 9654 8924 8925 9280,0000
Čistý cash flow -13 905 8570,0000-1 0365 9280,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 461-4 200-13 132 836-3 034 5110,0000
Čistý zisk -10 461-4 200-13 132 838-3 018 3120,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 200-13 132 838-3 018 3120,00000,0000
Cudzie zdroje 14 719 27428 584 37228 580 17215 447 3340,0000
Daň z príjmov 0,00000,00002,002,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002,002,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002,002,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000020 773614,020,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000018 435540,350,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000022 24111 7230,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000020 773614,020,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000331 1079 6960,0000
EBIT v minulom roku -4 200-13 132 836-3 034 5110,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 461-4 200-13 132 836-3 034 5110,0000
EBITDA -10 417-4 200-26 5581 179 7050,0000
EBITDA marža 0,00000,0000-0,00441,300,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 417-4 200-26 5581 179 7050,0000
Finančná páka -0,4487-0,0382-0,0382-1,310,0000
Finančné účty -13 900 9654 8924 8925 9280,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,2326,1526,150,76100,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,23-26,15-26,15-0,76100,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,0058-0,64950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 461-4 20012 083 8401 711 3560,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,4714,8914,890,82710,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 13 52813 52813 52813 5280,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 276 2701 020 9101 020 9101 063 1690,0000
Krátkodobé záväzky 16 328 88316 276 51916 272 31916 788 8610,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-72,820,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000-16 2010,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000-16 2010,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 4174 200-17 0211 220 6990,0000
Neobežný majetok 19 201 10439 62039 62019 201 1040,0000
Obežný majetok -12 624 6951 025 8021 025 8021 069 0970,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,01750,59110,0000
Odpisy 0,00000,00000,00004 046 7060,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00002 023 3530,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00002 023 3530,0000
Osobné náklady 0,00000,00002 828130 5300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 44,000,00002,0017 1830,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 472 63010 419 58610 414 54610 809 5280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 461-4 200-13 132 8381 028 3940,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00110,00030,8625-0,87180,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0016-0,0038-12,02-0,14950,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0016-0,0038-12,02-0,14950,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00110,00030,8652-0,86480,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -2,100,00450,00450,00030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000012,36-4,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,000012,36-0,14090,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 161 386905 977905 977935 6100,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,59210,03560,03560,03070,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,060,0000-27 5872 6060,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,749212,2212,220,93160,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,2327,1527,151,760,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,45-1,04-1,04-2,310,0000
Pridaná hodnota -10 417-4 20034 959-588 7060,0000
Primárna platobná neschopnosť 9,0211,5011,5011,550,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0016-0,0038-12,02-0,14870,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,65330,00020,00020,00020,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 047-7 066-1 11730,300,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 047-7 066-1 11730,300,0000
Služby 10 4174 200-15 638979 9180,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 604 0131 093 0261 093 02620 297 8050,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,0000-1 383240 7810,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 947 61613 354 09113 354 09118 909 5010,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00006 073 138906 4100,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 055 200274 4170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000017 938631 9930,0000
Účtovný cash flow -13 905 8570,0000-1 0365 9280,0000
Úročený dlh 4 947 61613 354 09113 354 09118 909 5010,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000187,300,0000
Vlastné imanie -14 719 274-28 584 372-28 580 172-15 447 3340,0000
Všetky záväzky 21 323 28729 677 39829 673 19835 745 1390,0000
Výsledok hospodárenia -10 417-4 200-13 132 841-3 017 3370,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 417-4 200-13 132 841-3 017 3370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 461-4 200-13 132 838-3 018 3120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 200-13 132 838-3 018 3120,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 461-4 200-13 132 836-3 018 3100,0000
Záväzky 21 323 28729 677 39829 673 19835 745 1390,0000
Záväzky z obchodného styku 10 472 63010 419 58610 414 54610 809 5280,0000
Zisk pred zdanením -10 461-4 200-13 132 836-3 018 3100,0000
Zmena EBIT 2,490,00034,330,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000019 161 483424 7530,0000