NICOLAUS LEATHER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 853 9691 433 2331 422 7891 413 9731 349 168
Bežná likvidita III. stupeň 0,96740,68250,66840,54700,5456
Časové rozlíšenie aktív 41,005 238174,001 9581 941
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5409-0,03052,410,0393-0,1779
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -38,1755,111 234-16,50-15,73
Celkové tržby 1 106 7701 639 7292 133 6562 254 7031 632 389
Celkový dlh 876 9441 407 6901 421 6371 505 2041 440 756
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 233-15 805-14 525-17 806-14 225
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 23315 80515 02517 80614 225
Čistý cash flow 12 428780,00-2 7813 581-16 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -48 46125 21496 48910 645-58 108
Čistý zisk -48 51824 39092 383357,00-73 951
Čistý zisk v minulom roku 24 39092 383357,00-73 951-24 591
Cudzie zdroje 22 975-25 543-1 15291 23191 588
Daň z príjmov 57,00791,001 4401 4401 440
Daň z príjmov v minulom roku 791,001 4401 4401 4401 440
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57,00791,001 4401 4401 440
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 170,49165,09136,73104,28114,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 162,02150,97125,3589,6995,60
Doba obratu aktív 247,37326,95269,83265,88300,79
Doba obratu pohľadávok 170,49165,09136,73104,28114,66
Doba obratu zásob 91,8155,1045,2847,1643,95
Doba splácania záväzkov 359,75378,24325,28329,07353,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 250,88316,47263,69267,56280,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 218,67173,40134,70139,04145,41
EBIT v minulom roku 25 21496 48910 645-58 108-2 978
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -48 46125 21496 48910 645-58 108
EBITDA 26 07934 32661 002-171 466-298,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 07934 32661 002-171 466-298,00
Efektívna daňová sadzba -0,00120,03140,01530,8013-0,0199
Finančná páka -37,1756,111 235-15,50-14,73
Finančné účty 28 23315 80515 02517 80614 225
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 50859 741498 124309 730-5 070
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,010,96800,97721,010,9334
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000500,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 588 580723 701720 957554 586514 305
Krátkodobé záväzky 866 0911 387 3151 390 4081 422 9091 259 365
Krytie dlhovej služby 0,00001 04022,88-19,38-0,0207
Materiál 150 70323 99641 49847 98471 386
Nákladové úroky 0,000033,002 6668 84814 403
Nákladové úroky v minulom roku 33,002 6668 84814 40320 173
Náklady na predaný tovar 1 190 4561 437 0971 729 2812 019 7761 573 294
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 878 7211 338 7651 560 1911 578 2651 300 711
Neobežný majetok 16 077486 375493 084635 711662 089
Obežný majetok 837 851941 620929 531776 304685 138
Obrat aktív 1,481,121,351,371,21
Obrat neobežného majetku 78,383,293,903,052,47
Obrat obežného majetku 1,501,702,072,502,39
Obrat zásob 3,986,628,067,748,31
Odpisy 16 07816 07815 44851 86855 900
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 0398 0397 72425 93427 950
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 0398 0397 72425 93427 950
Osobné náklady 40 28731 20443 91881 38781 730
Ostatné náklady na finančnú činnosť 299,00397,003 1085 0245 154
Ostatné záväzky z obchodného styku 526 447636 005575 767601 216518 179
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -32 44040 468107 83152 225-18 051
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,110,954955,92-0,00390,8074
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,000,54912,98-1,19-0,6471
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57870,19150,2249-1,031,28
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,735,224,45-0,96650,7819
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,243,453,29-0,59030,4643
Pohľadávky z obchodného styku 559 336661 783660 975476 979428 801
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71220,53680,52930,40360,4212
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,85-32,750,414225,48-5,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000023,64-1,040,4047-1,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,98220,99921,061,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -38,1755,111 234-16,50-15,73
Pridaná hodnota 69 616162 946195 302-78 66363 907
Primárna platobná neschopnosť 0,94120,96100,87111,261,21
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,110,954980,19-0,00390,8074
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 33,6341,0123,30-8,78-4 835
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 33,6341,0123,30-8,78-4 835
Služby 95 38578 69861 86687 31794 468
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 853 9691 433 2331 422 7891 413 9731 349 168
Spotreba materiálu… 45 66936 53690 051422 759172 672
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000500,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 668 9361 612 9492 144 6982 184 2231 637 392
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 402 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 86412 906220 115243 110191,00
Tržby z predaja tovaru 963 6851 430 2891 688 5921 698 6241 401 556
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 296 387169 754235 991242 489235 645
Účtovný cash flow 12 428780,00-2 7813 581-16 290
Úročený dlh 0,00000,0000500,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000764,0636,191,20-4,03
Vlastné imanie -22 97525 5431 152-91 231-91 588
Všetky záväzky 876 9441 407 6901 421 6371 505 2041 440 756
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,110,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 12 39026 33099 68814 048-56 176
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 39026 33099 68814 048-56 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 51824 39092 383357,00-73 951
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 39092 383357,00-73 951-24 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -48 46125 18193 8231 797-72 511
Zásoby 221 038202 114193 549203 912156 608
Záväzky 876 9441 407 6901 421 6371 505 2041 440 756
Záväzky z obchodného styku 526 447636 005575 767601 216518 179
Zisk pred zdanením -48 46125 18193 8231 797-72 511
Zmena EBIT -1,920,26139,06-0,183219,51
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -170 68116 902-17 17368 565-5 443
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -170 68116 902-17 17368 565-5 443
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 4754 824165 9815 728169,00