MUDr. Moravčík, s. r. o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 97 032115 751114 946122 573109 392
Bežná likvidita III. stupeň 0,68390,66340,62590,62960,5615
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,353,061,872,582,57
Celkové tržby 579 985466 926460 126424 2730,0000
Celkový dlh 85 41287 20774 94288 37678 732
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 774-8 120-3 058-3 771-3 415
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7748 1203 0583 7713 415
Čistý cash flow -3 3465 062-713,00-2 1963 415
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 33227 72642 77436 79324 020
Čistý zisk 4 98021 90433 36427 55724 020
Čistý zisk v minulom roku 21 90433 36427 55732 74418 689
Cudzie zdroje -11 620-28 544-40 004-34 197-30 660
Daň z príjmov 1 3525 8229 4109 2360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 8229 4109 2369 2350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3525 8229 4109 2360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,9032,3119,9320,0439,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,1612,1419,9320,0439,29
Doba obratu aktív 61,0690,4891,18105,82108,83
Doba obratu pohľadávok 30,9032,3119,9320,0439,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000207,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,5758,2735,7237,0076,40
EBIT v minulom roku 27 72642 77436 79341 97918 689
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 33227 72642 77436 79324 020
EBITDA 56 33177 93891 93579 96466 470
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56 33177 93891 93579 96466 470
Finančná páka 8,354,062,873,583,57
Finančné účty 4 7748 1203 0583 7713 415
Hrubá marža 0,54860,59330,57190,61680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 61275 71288 16280 61563 097
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81180,64400,39180,34960,7020
Krátkodobé pohľadávky 49 10041 33325 12923 21239 705
Krátkodobé záväzky 78 77274 54445 03142 85676 793
Náklady na predaný tovar 261 825189 880196 991161 078135 365
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000420,00
Neobežný majetok 43 15866 29886 75995 59066 272
Obežný majetok 53 87449 45328 18726 98343 120
Obrat aktív 5,984,034,003,453,35
Obrat neobežného majetku 13,447,045,304,425,54
Obrat obežného majetku 10,779,4416,3215,678,51
Odpisy 46 28047 98645 38842 32231 824
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 14023 99322 69421 16131 824
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 14023 99322 69421 1610,0000
Osobné náklady 284 611222 829193 249202 5850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7192 2263 7732 3493 373
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 86318 66211 88316 4400,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 26069 89078 75269 87955 844
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,42860,76740,83400,80580,7834
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34680,67280,61180,46150,7368
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89460,80430,73440,77410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,71
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,241,361,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96151,021,101,077,28
Pohľadávky z obchodného styku 28 85415 53325 12923 21139 490
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68390,66340,62590,62960,5615
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,47-5,6456,1115,57-8,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88020,75340,65200,72100,7197
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,353,061,872,582,57
Pridaná hodnota 318 160277 046263 135261 695231 520
Primárna platobná neschopnosť 0,68841,200,47290,70830,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,42860,76740,83400,80580,7834
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,521,120,81521,111,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,521,120,81521,111,18
Služby 146 854109 756118 42389 21268 404
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 97 032115 751114 946122 573109 392
Spotreba materiálu… 114 97180 12478 56871 86666 541
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 579 985466 926460 126424 273366 885
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 579 985466 926460 126422 773366 885
Účtovný cash flow -3 3465 062-713,00-2 1963 415
Vlastné imanie 11 62028 54440 00434 19730 660
Všetky záväzky 85 41287 20774 94288 37678 732
Výsledok hospodárenia 10 05129 95246 54739 14234 646
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 05129 95246 54739 14234 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 98021 90433 36427 55724 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 90433 36427 55732 74418 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 33227 72642 77436 79331 274
Záväzky 85 41287 20774 94288 37678 732
Záväzky z obchodného styku 19 86318 66211 88316 4400,0000
Zisk pred zdanením 6 33227 72642 77436 79331 274
Zmena EBIT 0,22840,64821,160,87651,29