RRJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 218 144201 538196 740228 564102 808
Bežná likvidita III. stupeň 9,9930,4714,673,591,74
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7661-0,4622-0,4845-0,8999-0,2114
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,8315,978,072,690,2701
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10370,03200,06190,33780,7882
Celkové tržby 308 959347 725333 444457 0230,0000
Celkový dlh 20 4886 24111 46257 71345 317
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -151 433-90 274-89 766-153 742-12 153
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 151 43390 27489 766153 74212 153
Čistý cash flow 151 43390 27489 766153 74212 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 38312 81419 774140 58324 849
Čistý zisk 2 39310 01915 414109 55024 849
Čistý zisk v minulom roku 10 01915 414109 5503 82310 810
Cudzie zdroje -197 656-195 297-185 278-170 851-57 491
Daň z príjmov 2 9902 7954 36031 0330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 7954 36031 0331 1090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9902 7954 36031 0330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,1786,5181,2257,2373,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,2778,3446,9957,2373,57
Doba obratu aktív 291,60220,12226,67272,39120,16
Doba obratu pohľadávok 52,1786,5181,2257,2373,57
Doba obratu zásob 13 2497 8737 8118 1760,0000
Doba splácania záväzkov 95 39316 12030 068154 27164,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,856,1712,8168,0052,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 79 6748 98022 3087 8680,0000
EBIT v minulom roku 12 81419 774140 5834 93210 810
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 38312 81419 774140 58324 849
EBITDA 7 39714 53019 518142 17133 497
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 39714 53019 518142 17133 497
Efektívna daňová sadzba 0,55550,21810,22050,22070,0000
Finančná páka 1,101,031,061,341,79
Finančné účty 151 43390 27489 766153 74212 153
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9061-0,9690-0,9417-0,7475-0,5592
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90610,96900,94170,74750,5592
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 71313 76718 748142 09633 438
Krátkodobé pohľadávky 39 02779 20970 49648 02462 949
Krátkodobé záväzky 19 3405 65311 12157 05944 993
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 16 1533 1498 2512 9100,0000
Náklady na predaný tovar 269 350309 737291 124291 811254 501
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74,00128,00135,00135,000,0000
Neobežný majetok 24 99829 29433 58923 77424 375
Obežný majetok 193 146172 244163 151204 79078 430
Obrat aktív 1,251,661,611,343,04
Obrat neobežného majetku 10,9211,419,4312,8812,81
Obrat obežného majetku 1,411,941,941,503,98
Odpisy 4 2964 2952 1891 521625,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 2964 2952 1891 521625,00
Osobné náklady 21 66921 30420 75321 1950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 684,00763,00770,0075,0059,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 68914 31417 603111 07125 474
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01210,05130,08320,64120,4322
Podiel EBIT k aktívam 0,02470,06360,10050,61510,2417
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02470,06360,10050,61510,2417
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02710,06540,10650,81970,4298
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69420,44790,45630,67260,1182
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,850,87110,80791,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 50,07191,06190,27107,130,2271
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,17101,151,240,68240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,14270,95541,120,636792,47
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,55460,27010,28330,50200,0389
Pohľadávky z obchodného styku 32 37371 73240 78348 02462 949
Pohotová likvidita II. stupeň 9,8529,9814,413,541,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,31-2,16-2,06-1,11-4,73
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10370,03200,06190,33780,7882
Pridaná hodnota 3 70524 45625 68714 46357 794
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01210,05130,08320,64120,4322
Rýchla likvidita I. stupeň 7,8315,978,072,690,2701
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,770,42950,58730,40591,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,770,42950,58730,40591,35
Služby 265 076304 873285 816288 468250 800
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 218 144201 538196 740228 564102 808
Spotreba materiálu… 4 2004 7365 1733 2083 701
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 273 055439 814368 175306 274312 295
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000105 62151 3640,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 100,00173,00182,00777,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 272 955334 020316 629305 497312 295
Účtovný cash flow 151 43390 27489 766153 74212 153
Vlastné imanie 197 656195 297185 278170 85157 491
Všetky záväzky 20 4886 24111 46257 71345 317
Výsledok hospodárenia 3 10110 23517 329140 65032 872
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 10110 23517 329140 65032 872
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 39310 01915 414109 55024 849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 01915 414109 5503 82310 810
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 38312 81419 774140 58332 819
Zásoby 2 6862 7612 8893 0243 328
Záväzky 20 4886 24111 46257 71345 317
Záväzky z obchodného styku 16 1533 1498 2512 9100,0000
Zisk pred zdanením 5 38312 81419 774140 58332 819
Zmena EBIT 0,42010,64800,140728,502,30