EDY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 99 84090 270106 696158 25663 501
Bankové úvery 12 22617 9067 76913 96513 357
Bežná likvidita III. stupeň 4,495,301,991,030,7284
Bežné bankové úvery 0,00000,00003 9898 10612 225
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4252-0,8248-1,950,32972,39
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,272,692,04-0,01710,2502
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,93810,66451,2225,68-13,21
Celkové tržby 131 273259 289199 429226 018207 427
Celkový dlh 48 32636 03758 691152 32468 702
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 676-26 828-85 76016 279-4 285
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,000055 6900,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 90244 73493 52915 68617 642
Čistý cash flow 21 90244 73493 529-1 95612 427
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 16210 66820 55516 042-13 245
Čistý zisk -2 7196 22714 77411 133-20 164
Čistý zisk v minulom roku 6 22714 77411 133-20 1645 396
Cudzie zdroje -51 514-54 233-48 005-5 9325 201
Daň z príjmov 314,002 2424 1293 5525 789
Daň z príjmov v minulom roku 2 2424 1293 5525 7891 523
Daň z príjmov z bežnej činnosti 314,002 2424 1293 5525 789
Dlhodobé bankové úvery 12 22617 9063 7805 8591 132
Dlhodobý dlh 12 22617 9063 7805 8591 132
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 204,6561,0610,27209,2648,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,0157,239,94200,4448,03
Doba obratu aktív 366,94127,10195,28255,57111,76
Doba obratu pohľadávok 204,6561,0610,27209,2648,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,5423,4284,10185,1287,41
EBIT v minulom roku 10 66820 55516 042-13 2457 478
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 16210 66820 55516 042-13 245
EBITDA 9 32416 70126 43727 166-6 260
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 32416 70126 43727 166-6 260
Finančná páka 1,941,662,2226,68-12,21
Finančné účty 21 90244 73493 52915 68617 642
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5160-0,6008-0,4499-0,03750,0819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51600,60080,44990,0375-0,0819
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 95816 10025 98726 906-6 632
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17310,18430,43070,72430,7821
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000018 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 55 68143 3705 611129 58227 440
Krátkodobé záväzky 17 28716 63745 951114 63149 665
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 99913 97835 7320,00000,0000
Krytie dlhovej služby 7,507,5916,0020,02-5,54
Nákladové úroky 1 2432 1991 6521 3571 130
Nákladové úroky v minulom roku 2 1991 6521 3571 130559,00
Náklady na predaný tovar 63 037216 468146 550188 372166 930
Neobežný majetok 22 2572 1247 55612 98818 419
Obežný majetok 77 58388 14699 140145 26845 082
Obrat aktív 0,99472,871,871,433,27
Obrat neobežného majetku 4,46122,0526,3917,4011,26
Obrat obežného majetku 1,282,942,011,564,60
Odpisy 10 2045 4325 43210 8646 614
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 2045 4325 4325 4323 307
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00005 4323 307
Osobné náklady 24 68825 22625 31915 0409 051
Ostatné náklady na finančnú činnosť 282,00601,00450,00260,00372,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000047 90126 668
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 48511 65920 20621 997-13 550
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,04270,08630,26490,2938-2,47
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01410,14490,33840,3677-0,9573
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21940,49560,87660,09910,2778
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68060,58980,47880,39950,2237
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,471,702,092,504,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,401,721,452,58
Pohľadávky z obchodného styku 4 90040 6445 429124 11627 290
Pohotová likvidita II. stupeň 4,495,301,991,030,7284
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,35-1,21-0,51333,030,4185
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,6220,3456,62-1,4411,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48400,39920,55010,96251,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,93810,66451,2225,68-13,21
Pridaná hodnota 36 27442 76952 87837 64640 466
Primárna platobná neschopnosť 1,630,34396,580,83460,9772
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,05280,11480,30781,883,88
Rýchla likvidita I. stupeň 1,272,691,870,11150,2851
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,182,162,225,61-10,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,182,162,225,61-10,97
Služby 54 147190 605119 490134 306151 654
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 99 84090 270106 696158 25663 501
Spotreba materiálu… 8 89025 86327 06054 06615 276
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 22617 9067 76931 96513 357
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 131 269259 237199 428226 018207 396
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 9580,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00003 9740,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 99 311255 263199 428226 018207 396
Účtovný cash flow 21 90244 73493 529-1 95612 427
Úročený dlh 12 22617 9067 76931 96513 357
Úrokové krytie -0,93484,8512,4411,82-11,72
Vlastné imanie 51 51454 23348 0055 932-5 201
Všetky záväzky 48 32636 03758 691152 32468 702
Výsledok hospodárenia -880,0011 26921 00516 302-12 874
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -880,0011 26921 00516 302-12 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 7196 22714 77411 133-20 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 22714 77411 133-20 1645 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 4058 46918 90314 685-14 375
Zásoby 0,000042,000,00000,00000,0000
Záväzky 48 32636 03758 691152 32468 702
Záväzky z obchodného styku 7 99913 97835 732103 59126 668
Zisk pred zdanením -2 4058 46918 90314 685-14 375
Zmena EBIT -0,10890,51901,28-1,21-1,77
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 31 9580,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu , výroby, prác a služieb v rozsahu voľných živností
Vedenie účtovníctva
Poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voných živností
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu..
Automatizované spracovanie údajov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
Prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Čistiace a upratovacie služby, pranie hotelového prádla a bielizne
Vydavateľská činnosť
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Poriadenie a organizovanie kurzov, škollení, výstav, seminárov, hudobných, kultúrnych,..
Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
Výroba reklamy, reklamná činnosť v rpzsahu voľných živností
Tvorba internetových a webových stránok