LEKÁREŇ POD RAČOU, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 165 616153 696156 783139 2710,0000
Bankové úvery 51 03514 32733 93823 7730,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,461,331,131,230,0000
Bežné bankové úvery 51 03514 32733 93823 7730,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0080-1,23-1,47-0,73190,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00770,57120,45870,38030,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,962,504,472,610,0000
Celkové tržby 493 476476 562337 452288 1750,0000
Celkový dlh 109 665109 757128 114100 7270,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 50 586-39 716-8 080-4 4390,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 449,0054 04342 01828 2120,0000
Čistý cash flow 449,0054 04342 01828 2120,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 78417 470-7 611-2 4290,0000
Čistý zisk 12 01215 270-9 876-4 5600,0000
Čistý zisk v minulom roku 15 270-9 8762 177-7 6430,0000
Cudzie zdroje -55 951-43 939-28 669-38 5440,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,6245,0582,1984,190,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,8129,6138,7033,640,0000
Doba obratu aktív 122,50117,84170,07176,510,0000
Doba obratu pohľadávok 92,6245,0582,1984,190,0000
Doba obratu zásob 30,8529,1330,0438,810,0000
Doba splácania záväzkov 52,8786,93116,04110,630,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,2272,5499,3794,010,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 47,2282,31109,61105,770,0000
EBIT v minulom roku 17 470-7 6113 348-5 4800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 78417 470-7 611-2 4290,0000
EBITDA 19 04424 677-3 3231 8030,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 04424 677-3 3231 8030,0000
Finančná páka 2,963,505,473,610,0000
Finančné účty 449,0054 04342 01828 2120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 08823 568-4 457897,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35280,61560,58430,53260,0000
Krátkodobé pohľadávky 125 21558 76575 76766 4280,0000
Krátkodobé záväzky 58 43094 62191 61074 1770,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 52 18589 59286 53770 9230,0000
Krytie dlhovej služby 10,5119,90-2,551,540,0000
Nákladové úroky 1 8121 2401 3051 1710,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 2401 3051 1711 2030,0000
Náklady na predaný tovar 429 536420 262308 336262 8560,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 403 348397 283288 165244 7360,0000
Neobežný majetok 5 8629 18615 28518 6110,0000
Obežný majetok 159 754144 510141 498120 6600,0000
Obrat aktív 2,983,102,152,070,0000
Obrat neobežného majetku 84,1851,8322,0115,470,0000
Obrat obežného majetku 3,093,292,382,390,0000
Obrat zásob 11,8312,5312,159,410,0000
Odpisy 3 3246 0983 3263 3260,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3246 0983 3263 3260,0000
Osobné náklady 43 54830 38730 18722 2180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9561 1091 134906,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 33621 368-6 550-1 2340,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68130,54441,070,88410,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,471,840,93241,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,361,530,83990,98390,0000
Pohľadávky z obchodného styku 24 07638 61935 67326 5420,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,151,040,93820,96620,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -124,61-0,8130-0,6823-1,370,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,247843,5832,2024,090,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66220,71410,81710,72320,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,962,504,472,610,0000
Pridaná hodnota 63 92055 81428 14625 1320,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,172,322,432,670,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,764,45-38,5555,870,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,764,45-38,5555,870,0000
Služby 17 72118 31815 79414 1080,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 165 616153 696156 783139 2710,0000
Spotreba materiálu… 8 4674 6614 3774 0120,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 51 03514 32733 93823 7730,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 493 456476 076336 482287 9880,0000
Tržby z predaja tovaru 490 586472 592333 994285 7850,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 8703 4842 4882 2030,0000
Účtovný cash flow 449,0054 04342 01828 2120,0000
Úročený dlh 51 03514 32733 93823 7730,0000
Úrokové krytie 8,1614,09-5,83-2,070,0000
Vlastné imanie 55 95143 93928 66938 5440,0000
Všetky záväzky 109 665109 757128 114100 7270,0000
Výsledok hospodárenia 15 72018 579-6 649-1 5230,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 72018 579-6 649-1 5230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 01215 270-9 876-4 5600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 270-9 8762 177-7 6430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 97216 230-8 916-3 6000,0000
Zásoby 34 09031 70223 71326 0200,0000
Záväzky 109 665109 757128 114100 7270,0000
Záväzky z obchodného styku 52 18589 59286 53770 9230,0000
Zisk pred zdanením 12 97216 230-8 916-3 6000,0000
Zmena EBIT 0,8463-2,30-2,270,44320,0000